Henning Kolstad er engelskfilolog og har ca. 200 oversettelser på samvittigheten. I 2004 utkom hans bok Fallgrublerier — Unngå fellene i det engelske språket. I Hennings hjørne drodler han videre om feller og annet han gjør seg tanker om.

Rocker klipper ...?Nykokt kvalitetssikringTidenes språk?Gull i landlige hus med dusj og verdensmesterskap
Klipper er stødige greier. En slik vil man jo gjerne være for både leser og forlag. En klippe kan alle stole på. Klipper rocker. Det var nok derfor det tok så lang tid før jeg ante uråd.

Et par hyllemeter spenning med et stort antall hårreisende avgrunnsfall hadde jeg oversatt før jeg begynte å lure på hvorfor engelsktalende aldri ramlet utfor stup. Om de skulle styrte i døden – og det skulle de jo ofte i de skrønene jeg oversatte – greide de alltid å finne en klippe å deise ned fra. Nå kan klipper selvfølgelig være riktig bratte, ingen tvil om at ting kan gå svimlende galt der, derfor lot jeg mistenksomheten slumre i mange år. Men etter hvert begynte jeg å ane en statistisk usunnhet i mitt oversetterskap.

For i virkelighetens verden krydde det jo av alskens brattheng. Skrenter og stup, slukter og gjel. Avgrunner florerte i de mest varierte former rundt en ung oversetter som åpnet øynene og så seg om. Klipper, derimot, var sjeldnere vare. Rockall hadde man nok hørt om, men det ville vært litt av et prosjekt å ta seg til et slikt sted for å forulykke.

Ikke desto mindre greide disse engelsktalende romanfigurene alltid å finne den slags formasjoner å miste fotfestet i. Bestandig klipper. Aldri vanlige stup. Ikke spesielt tillitvekkende rent statistisk sett.

Derfor tok jeg meg alvorlig sammen en gang på nittitallet og slo endelig opp i ordboka så støvet drev. For selv små, puslete hverdagsord kan mobbe oversettere noe infernalsk, det hadde jeg sett før.

«Nei, Henning,» sto det i ordboka, «Cliff betyr ikke klippe. Ikke engang unntaksvis. Absolutt aldri betyr det klippe. Skjerp deg.»

Jeg husker ikke om det var den nøyaktige ordlyden i Gyldendals blå, men det var absolutt det budskapet jeg fikk. Og så sto det selvfølgelig hva cliff i virkeligheten betydde.

Det sto selvsagt at cliff betyr stup. Punktum. Ikke noe «blant annet» eller «under visse forutsetninger», slik vi er så vant til å se i ordbøker. Kun stup.

Jeg skjønte straks at jeg hadde et nytt oppslag å gjøre, for hva het klipper egentlig på engelsk? Jeg begynte å bla, men rakk ikke å finne frem i alfabetet før jeg innså at svenskene hadde slått meg. De hadde skjønt noe som hadde gått meg hus forbi i alle år. For hva kalte de fjellkjeden som løfter både Colorado og Wyoming og en hel del nabostater?

Klippiga Bergen var det, ja. Ingen ufordøyde Rocky Mountains hos Söta Bror.

Omsider gikk det opp for meg at klipper ikke bare rocker, de er vitterlig rocks. Like kategorisk som at cliffs er stup. Mye djevelskap i denne lingvistikken. Men en trøst fant jeg. Om jeg så tilbake på mine tidligere tryninger i den nyoppdagede fallgruben, hadde jeg ramlet utfor atskillige klipper i min tid. Og for språket som helhet finnes det en annen trøst. Hadde vi alltid oversatt riktig på dette punktet, ville vi mistet mye romantisk klang. «Stupene ved Dover» blir ikke helt det samme.

Jo da, disse klippene rocker selv som feiloversettelse. Sådan sett slår de engelskspråklige rocks, som rocker kun i kraft av sin urokkelighet.

Henning
november 2018

Dig your toes in. You should be good at that, sto det i hastebokas ni tusende linje.

Ikke akkurat noen litterær utfordring, tenkte jeg midt i dagens ørtende arbeidstime og la labbene på tastaturet for å oversette.

Tre minutter senere lå de fortsatt der, og jeg var blitt klokere. Visst var linjen en litterær utfordring. I alle fall for en fyr som meg.

Enda ti minutter senere var jeg i gang med å skrive en lang margkommentar til vasker og redaktør om hvorfor jeg fant å måtte stryke You should be good at that. Først måtte jeg selvsagt vise til konteksten.

«Her ligger heltinnen på magen på en kjelke for å sette utfor en bobbane som nybegynner,» påpekte jeg. «Linjen er instrukser fra en mer erfaren venn, og han råder henne til å bremse ved å renne støvlespissenes stålbrodder i isen. Derfor ble det mest naturlig å oversette Dig your toes in simpelthen med ‘Brems’. Mer behøver det ikke stå, siden tåbroddene beskrives i den påfølgende setningen.»

Jeg strakte ryggen og håpet at sidemargen ville være lang nok for det neste resonnementet.

«Men,» tastet jeg videre, oppsatt på å demonstrere min bunnløse innsikt, «Dig your toes in er samtidig en variant av dig your heels in, et fast uttrykk som går på å stritte imot, sette bukkebein. Og det er den dobbeltbetydningen som gir mening til You should be good at that, siden replikken kommer fra en avvist beiler.» Skrev jeg.

«Men siden man ikke kan sette bukkebein når man ligger på magen på en kjelke, og siden ‘Brems’ ikke gir de samme assosiasjonene til heltinnens standhaftige uoppnåelighet,» fortsatte jeg, «ville ‘god til å bremse’ se ut til å stå i strid med den impulsive handlekraften som ellers preger henne. Derfor sløyfer jeg det. Vennligst pass på at det ikke blir gjeninnsatt som en velment rettelse senere i produksjonsprosessen. Hilsen Henning.»

Jeg avsluttet margkommentaren og oversatte hektisk videre, klar over at jeg nettopp hadde brukt et kvarter på halvannen promille av det gjennomsnittlige dagsverket jeg trengte for å klare fristen. Skulle jeg fortsette slik, sa kalkulatoren i hodet, hadde jeg 125 timer igjen av dagsverket …

Dermed snublet jeg i neste nøtt.

Heltinnen på kjelken hadde trukket i herreklær fordi banen var stengt for damer, og presentert seg for de andre kjelkekjørerne som «Stephen». Noe som utløste et par replikker beregnet på å underholde leseren:

«Well, you’ve got balls of steel, I’ll say that for you.»

«Oh yes, Stephen’s got balls, all right

Gjengi det burde jeg nok, siden den umiddelbare underholdningsfaktoren var en vesentlig del av denne tekstens eksistensberettigelse. Men stålinnslaget i norskspråklige helter er først og fremst nervene, og de gir ingen komisk effekt i en kjønnsforveksling. Så der satt jeg.

I stigende frustrasjon vurderte jeg å omskolere meg til snekker, men etter noen vemmelige forestillinger om bøyde spiker og hovne tomler nøyde jeg meg med å gå og koke kaffe i stedet. Vel virker det ulogisk å forlate tastaturet når produktiviteten er farlig lav, men mikropauser kan ofte gjøre mer nytte enn skade.

Så også denne gang. Da jeg kom tilbake med mitt hankløse yndlingskrus mellom fingrene – ekstra vekkehjelp i å brenne seg, nemlig – oppdaget jeg at de frustrerende replikkene allerede var oversatt på bakhodets tastatur uten at jeg merket noe som helst. Jenta med balls of steel var visst ingen utfordring likevel:

«Du har virkelig hår på brøstet, skjønner jeg.»

«Ja, Stephen er ingen frøken.»

Det hadde kaffen skrevet. Men før jeg tillot meg et lettelsens sukk, kikket jeg forsiktig noen linjer høyere opp for å se om noe hadde skjedd med bremsenøtta. Og ganske riktig, den enorme margkommentaren var forsvunnet, og den korte referansen til heltinnens personlighet var på plass igjen, men i en glattere form:

«Sett foten ned, det vet jeg du er god til. Bare renn tåbroddene i isen og …»

Hadde kaffen skrevet der.

Jeg tror vi har mye å takke den dampende kvalitetssikringen for, enten den nytes svart eller med fløte. Men det vi menige tekstarbeidere – for ikke å snakke om leserne våre – bør være aller mest glad for, er at det finnes fagpolitisk bevisste og forhandlingsføre mennesker som holder sin hånd over oss og sørger for en normalsats som faktisk gir rom for mikropauser. Uten dem ville vi nok vært nødt til å sløyfe dobbeltbetydninger, skrive om «baller av stål» og stresse videre for i det hele tatt å livnære oss.

I hver mikropause sender jeg derfor en varm tanke til skytsenglene i R7. Det ville nok også hundretusener av lesere gjort hvis de visste hvor mye arbeidet som gjøres på den adressen i realiteten betyr for leseopplevelsen deres.

Henning
oktober 2018

Visst vil jeg hevde at engelsk er tidenes språk. Ikke til forkleinelse for mandarin, arabisk eller noe annet lingua franca. Det er mer bokstavelig ment enn som så. Engelsktalende har jo denne besynderlige hangen til å omtale fenomener ut fra det beslaglagte tidsrommet i stedet for å nevne det de sikter til med rene ord.

Siden de mangler begrepet hygge, er det kanskje forståelig at de løser det med «kvalitetstid» i stedet. Eller at de beskriver trivsel via tidsrommet den opptar – have a good time – i stedet for å referere til sinnsopplevelsen det tross alt dreier seg om. Kanskje de synes det ville bli for personlig. Men på dårlige dager kan jeg oppfatte det som mildt krenkende at de ikke takker meg for hjelpen, men for tiden jeg har brukt. Thanks for your time. Som om hjelpen ikke hadde annen verdi enn tiden den fratok giveren.

Dette støter jeg på gang på gang. Time and time again? Det er da hendelsen i seg selv som spiller en rolle, ikke tidspunktet den skjer på! Ofte ønsker jeg meg en pause fra det der, men da blir det forsyne meg time out. Uten et ord om den hvilen eller avvekslingen som vanligvis er hovedpoenget med pauser.

Hvorfor jeg irriterer meg over slike betydningsløse bagateller? To årsaker: For det første vet jeg at dette er noe språkets iboende djevelskap har pønsket ut bare for å lure oversettere. Og for det andre er jeg sløv nok til å gå på den limpinnen. Og sånt nekter jeg å forbigå i likevekt.

Den vanligste av disse tidsfellene narrer meg daglig til å oversette feil. Time to eat, står det. «På tide å spise», skriver jeg, for dette er vel et elementært utsagn som ikke fordrer dypere analytiske resonnementer? Dermed blir det feil. «På tide å spise» antyder jo at vi er ute i seneste laget, det begynner å haste. Men lå det stressmomentet i originalen, da? Kikker jeg litt mer bevisst på utsagnet Time to eat, finner jeg meningsinnholdet «På dette tidspunkt er det vanlig, naturlig, hensiktsmessig eller fristende å spise». Jeg finner ikke det stressmomentet som lå så tydelig i oversettelsen.

Da ser jeg nærmere på scenen som beskrives i originalen – kanskje en husfar som henger av seg forkleet og roper familien til bords – og prøver å komme på hva vi nordmenn sier i den situasjonen. «Nå er det mat», skriver jeg da. Ikke uten en viss stolthet, for det er ikke jo hver dag jeg klarer å unngå språkdjevelens feller. Om time to eat-situasjonen er to turkamerater som passerer en rasteplass, skriver jeg «Her spiser vi». Ikke et ord om at det er på tide, for det er det jo som regel ikke.

Dette er vel å merke på de gode, men sjeldne dagene da teksten sneier innom hjernen på sin ferd fra øye til tastatur. Hos enkelte av oss kan det organet være en smule underdimensjonert og vrient å treffe. Men når jeg lykkes med det – og det hender, for jeg er god til å sikte – tar jeg meg den utidige frihet å skrive tidløst.

Henning
september 2018

Det kunne ikke falle meg inn å latterliggjøre opphavsmennene bak skiltene vi stadig ser blant fedrelandets fjorder og fjell: «Cottage with shower and WC». Den litt upresise tolkningen av Cottage er jo ganske utbredt blant dem som legger sitt fokus på mer matnyttige felt enn språknyanser, og det er ikke deres skyld at leieobjektene de tilbyr i virkeligheten kalles noe så uventet som en suite cabins på fremmedlandsk. Det får utlendingene selv ta ansvaret for.

Og det gjør jo ingen skade heller. Water Closet er ingen ukjent betydning av forkortelsen WC på engelsk, selv om den primære assosiasjonen nok er verdenscup eller VM, så de fleste briter vil skjønne sammenhengen etter et kort hakeslepp ved skiltpassering. Det samme kan sies om andre hamarengelske klassikere av varierende grovhet, fra skivebom som «smoke free» for non smoking, via særheter som «ice bear» for polar bear eller samskriving av «carkeys», til norskinspirerte, men fullt gangbare valg som «main entrance» fremfor front door. Så sant vi får stoppet utlendingene som leser at det står dem fritt å røyke ved skiltet, er slike språklige skjevheter totalt harmløse.

På den annen side kan de være gull for sånne som oss. Ikke gjennom skadefryd, men blant annet fordi de tipser om hva vi selv kan komme til å overse på en mørk dag. Når rutinen sløver, oppdraget haster og kaffen er altfor svak, er det fort gjort å gjengi ice bear med «isbjønn» i stedet for «bjørnefigur av is», som forfatteren etter all sannsynlighet har ment. Den feilen begår vi ikke fullt så lett hvis vi har merket oss den tilhørende norvagismen og satt et språklig alarmflagg på slike bamser.

Men den største nytten av å studere nordmenns engelsktabber er mer generell enn som så. Nøkkelen til elendig oversettelse er å fokusere på likheter mellom kildespråkets og målspråkets gloser, den komparative lingvistikken som skolens glosebøker flasket oss opp med. Nøkkelen til god oversettelse er derimot å fokusere på forskjellene. Den kontrastive lingvistikken vi ofte må utforske selv. Og ingenting belyser de forskjellene bedre enn feilskjær i nordmenns omgang med fremmedspråket. Ikke-språkmenneskers småtabber loser språkmenneskers oppmerksomhet til erkjennelser som høyner oversettelsenes kvalitet.

Verdien kan manifestere seg i de mest banale sammenhenger. Folk i vår yrkesgruppe vet utmerket godt hva ordet car betyr, og hva det ikke dekker. Det er ikke noe vi går rundt og tenker bevisst på. Derfor kan vi i hverdagens rutine komme til å oversette cars and trucks med «biler og lastebiler», eller vehicles med «kjøretøyer».

Det gjør kanskje ikke så mye. Det er jo riktig. Men ikke nødvendigvis godt.

Hvis vi derimot er bevisst klar over ikke-språkmenneskers tendens til å sette likhetstegn mellom car og «bil», og hvilken skjevhet som skjuler seg akkurat der, vil vi lettere se at originalens forfatter skrev cars and trucks eller eventuelt vehicles fordi han var nødt til å velge slike ord for å få med seg det meste som ruller på veien, i og med at cars ikke dekker sværingene. Da ser vi også at «biler» alene kunne dekke hele suppedasen på norsk. Ja, jeg er klar over at tohjulinger, traktorer og anleggsdoninger dekkes av vehicles og ikke av «biler», men til daglig brukes begge ord ofte som en røff samlebetegnelse på all veitrafikk. En ser ganske hyppig vehicles brukt i sammenhenger hvor nordmenn bare ville sagt «biler», og det er åpenbart derfor ordet «kjøretøyer» opptrer hyppigere i oversettelser enn i norsk originaltekst.

Den slags statistikk behøver vi ikke bidra til hvis vi interesserer oss for enkle språkglipp. For nyttige analytiske resonnementer tyter frodig ut av de fleste elementære språktabber som legges under oversetterlupen. Så disse tabbene burde vi egentlig gripe med begjær og trykke til vårt bryst. Men da må vi ut og sanke, for tabber er en av de få språklige ressursene som er utpreget mangelvare i NO-miljøet.

Henning
august 2018