Fra en oversetters hjemmekontor, del 2

Av oversetter Cecilie Winger

Første gang sendt som morgenkåseri på NRK1 12. mars 2010 i forbindelse med Oversatte dager.

God morgen, godtfolk!

I går fortalte jeg om hvilke spørsmål vi som lever av å oversette blir  møtt med ute i den virkelige verden, dvs de gangene vi våger oss bort fra våre ensomme tastatur. Jeg regner med at riktig  mange av dere som hørte på, tenkte med dere selv at oversetter, det vil jeg jammen bli. Koste hva det koste vil. Derfor skal jeg i dag snakke om hva slags kunnskap en oversetter er tjent med å ha. Les mer

Hvordan oversette Adam?

Denne uken kom Bibelen i ny norsk oversettelse. I dette innlegget forteller bibeloversetter, teolog og forfatter Anders Aschim litt om en av utfordringene en bibeloversetter støter på: Oversette? Er ikke ”Adam” et egennavn? Dette lille hebraiske ordet skaper større vanskeligheter for bibeloversetterne enn en skulle tro. Ordet adam betyr rett og slett ”menneske”. Men fra Første Mosebok kjenner vi det også som egennavn på det første mennesket, tradisjonelt gjengitt i transkripsjon som ”Adam”. Alternativer er tenkelige. Hva om vi vekslet mellom ”menneske” og ”Menneske”, med stor og liten forbokstav? Også ”Eva” er et betydningsbærende navn, ordet betyr ”liv” på hebraisk. Kunne vi erstatte ”Adam og Eva” med ”Menneske og Liv”? Da ville de framtre mer som arketyper enn som individer. Samtidig vil egenskapene ”menneskelighet” og ”fruktbarhet” bli kjønnet, knyttet til henholdsvis mann og kvinne. Dette er valg som vil gjøre en kjent tekst mer fremmed for leseren, men det er verken en dårlig eller en urimelig lesning. Bibelen er ikke bare en hellig tekst, eventuelt en klassisk kulturbærende tekst, den er også et dokument fra en fjern tid og en fjern kultur. Les mer

Oversatt aften

Tirsdag 25.10. kl. 20.00 på Noahs Ark: Kyrre Haugen Bakke-Spesial. Kyrre Haugen Bakke er utdannet ved Statens Teaterhøgskole og Universitetet i Oslo. Han har hatt en lang karriere som skuespiller og instruktør og har bl.a. hatt regiansvaret for rundt 70 hørespillproduksjoner i NRK radio. De senere årene har imidlertid oversetteriet utgjort en stadig større del av virksomheten. Det rikholdige og varierte oversetterskapet hans omfatter de fleste sjangre og inkluderer verker av forfattere som Nick Hornby, Jim Powell, Mark Haddon, Noel Coward og Indra Sinha. I 2009 ble han tildelt Bastianprisen, Norsk Oversetterforenings pris «for en fremragende oversettelse», for Nick Hornbys ungdomsroman Slam. Den tredje utgaven av Oversatt aften er helt og holdent lagt i hendene på Kyrre Haugen Bakke, som skal presentere og lese fra oversettelsene av to av de forfatterne han har jobbet hardest med de siste årene, Monika Fagerholm og Gerard Donovan. Les mer

Hellig handling, hellig skrift

Denne uken kommer Bibelen i ny norsk oversettelse. Her forteller Jon Rognlien litt om bibeloversettelse gjennom historien:
Da Eusebius Sophronius Hieronymus lanserte sin revisjon av det nye testamentet på 380-tallet e.Kr., advarte han leserne om at de kunne få sjokk over at formuleringer man var vant til i de eksisterende latinske versjonene — Vetus Latina — nå var endret. Hieronymus var klar over at hellig tekst er mer enn bare tekst. Det er vanskelig å akseptere endringer i sitater av guder.

Les mer

Fra en oversetters hjemmekontor, del 1

Av oversetter Cecilie Winger

Første gang sendt som morgenkåseri på NRK1 12. mars 2010 i forbindelse med Oversatte dager.

God morgen, godtfolk!

I dag vil jeg gjerne snakke om jobben min. Jeg er nemlig oversetter, et oversett yrke dominert av folk med lav inntekt og høy nerdefaktor. De fleste av oss sitter mutters alene dagen lang og hamrer løs på tastaturet, ikledd fingervanter. For meg personlig besto jobbantrekket mitt lenge også av en marineblå, hel fleecedrakt som gikk under navnet Mummimamma-drakten. Nå er den kastet av dem som står meg nærmest. Så den skal jeg ikke plage dere med her. Jeg vil bare nøye meg med å si at noen ganger tar også vi oversettere, akkurat som Fantomet, på oss vanlige klær og går ut i byen som vanlige borgere.

Les mer

Jerusalem, Västerbotten

Av oversetter Per Qvale

Oversettelsesstudier er en del av litteraturvitenskapen, sier Theo Hermans, idet han i 1985 setter den tradisjonelle oversettelsesforskning på plass. Spørsmål som «Hvordan skal man definere en oversettelse?» og «Hva er en god oversettelse?» er normative, restriktive og uproduktive; vi må betrakte oversettelser som en del av det litterære mangfold, de inngår i konglomeratet av differensierte, dynamiske systemer, med sine motsetninger, skiftninger, spenninger, former, sjangere, kanoniseringer. Vi må ikke lenger se oversettelser som noe annenrangs i forhold til originalen. Les mer

Samarkand, Sarabande, Sarajevo: ny bok av Per Qvale med oversetteriske essays

6. oktober 2011 utkommer denne boken av Per Qvale på Bokvennen forlag:

To dusin små essays oppholder seg ved ånds- og krigshistoriske temata, med oversetteriske betraktninger som rød tråd. Fra mytisk tid, videre gjennom 2300 års kronometrert tid.

Essayene streifer krigshissere som Alexander den store, Vilhelm Erobreren, Djengis Khan, Karl XII, Napoleon, Bismarck, Hitler, Harris.

Dveler ved grufulle søleslag i hundreårskrigen, tredveårskrigen, verdenskrigene. Og gruoppvekkende sjøslag! ved Svolder, Fimreite, i Nord-Atlanteren, Østersjøen. Dveler ved reddsomme skipsforlis.Ved beleiringer, krigserobringer – men også fredsbestrebelser. Les mer