Om kontraktssituasjonen i sommer

Ny sats for normalhonorar er kommet! Den er på kr 205,12 per 1000 tegn og gjelder fra 1. juli.

Forhandlingene om diverse kontrakter er nå sluttført, men ikke alle avtalene er ferdig signert. Du finner kontraktene HER

Det er inngått ny, midlertidig avtale med Forleggerforeningen om lydbokutgivelse (stykksalg/nedlasting). Den viktigste endringen er at det øverste trappetrinnet er flyttet ned, slik at man får 25 % allerede ved 2000 solgte eksemplarer.

Midlertidig avtale om strømming av lydbøker i Lydbokforlagets tjeneste Fabel, er ennå ikke undertegnet av alle partene, men både formularet og meldingsskjema ligger HER, og det kommer ingen endringer. Ny avtale om strømming av lydbøker i Storytels tjeneste ligger HER, sammen med lenke til meldingsskjema. De to strømmeavtalene følger samme prinsipp, men det er noen mindre forskjeller.

Når det gjelder e-bøker, er partene kommet til enighet, og avtalen er undertegnet av NFF og NO, men ennå ikke av Forleggerforeningen. Vi anbefaler derfor medlemmene å vente med å skrive under e-bokkontrakter til forleggersiden har signert avtalen. Følg gjerne med på Forleggerforeningens nettsider. Her kommer det mye nytt. Målet har vært en tilnærmet totalopprydning, og det mener vi å ha fått til, selv om vi ikke har fått gjennomslag for alle våre forslag.

For det første endres prinsippet for de to første honorarutbetalingene: For e-bøker skal oversetter ha 4,5 ganger normalsatsen ved inngåelse av kontrakt (= ca. 900 kroner) og 18 ganger normalsatsen når salget passerer 500. Når salget når 1000 eksemplarer, skal oversetter har 15 % av indeksregulert honorar. Det kan komme litt lettere enn før, for heretter vil også lesing av e-bøker i strømmetjeneste telle som et salg, og e-bokutlån i bibliotek vil telle som andel av et salg, og begge deler vil slik bidra til at antall solgte eksemplarer akkumuleres. Det er også kommet inn en klausul om at forlaget plikter å opplyse om salgstall når oversetter ber om det.

Vi håper å kunne legge signerte avtaler ut like over sommeren.

 

Savnet: Oversetter

Det skjer stadig vekk i omtaler av oversatte bøker at oversetterens navn utelates. Det skjer i aviser og i tidsskrifter, på forlagenes nettsider og i bokklubbenes medlemsblader.

Hvorfor skjer det? Det kan skyldes slurv og det kan skyldes uvitenhet. Noen ganger skyldes det kanskje at man tror at det ikke er så viktig.

Men det er viktig.  Når vi er opptatt av at oversetter skal nevnes, er det ikke av hensyn til oversetterens forfengelighet, men av hensyn til verket. Å fremstille et oversatt verk som om det var norsk, krenker verkets integritet og er en tilbakeholdelse av essensiell forbrukerinformasjon. Det er ikke likegyldig om en bok er skrevet på norsk eller oversatt fra et annet språk, og er den oversatt, er det ikke likegyldig hvordan det er gjort. Les mer

Norsk Oversetterleksikon er lansert

Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager. Leksikonet finner du HER

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris til Turid Farbregd

PRESSEMELDING

Foto til venstre: Øystein Nordås

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris gis for en oversetters samlede virke. Vi gratulerer Turid Farbregd som årets prismottaker!

Prisen ble delt ut under Litterær festaften på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, torsdag 1. juni. «Det er rett og slett briljant hvordan hun ikke bare gir godt lesbare gjengivelser av avanserte originaltekster, men også skriver frem et norsk som svært ofte klinger både megetsigende, treffsikkert, originalt og underliggjørende,» sier blant annet juryen om prismottakeren i sin begrunnelse. Les mer