Norsk Oversetterforening på Kapittelfestivalen 2019

Norsk Oversetterforening arrangerer i år to innslag på Kapittelfestivalen i Stavanger.

Fra Kapittels program:

«I samarbeid med Norsk Oversetterforening inviterer vi også til en samtale om den ferske fribyantologien Å kysse en ørken, å kysse en myr, og ikke minst til et eget seminar om hvordan man kan skrive om det skamfulle i arabisk litteratur. Få også med deg Poesikonsert med Kammerorkesteret til SSO og fribyforfatterne Manal Al-Sheik og Mansur Rajih.

Gjennom prosjektet Tekst i flukt, som arrangeres av Norsk Oversetterforening, får også de fire arabiskspråklige fribyforfattere Wesam Almadani, Ali Hayder, Samah Mahmoud og Boushra Majzoub møte oversetterne Eva Marie Håland, Gunvor Mejdell og Geir Juell Skogseth. Resultatet kan du høre under opplesningen på seminaret.»

Les mer

Norsk Oversetterforenings stipender 2020 – utlysning

Alle oversettere av bøker i offentlige bibliotek er søknadsberettiget til bibliotekvederlag, og Norsk Oversetterforening fordeler kollektive bibliotek- og kopieringsvederlagsmidler til skjønnlitterære oversettere, i form av stipender. Stipendene tildeles etter søknad (unntatt honnørstipend og stipend for eldre fortjente medlemmer), og stipendkomiteen avgjør stipendtildeling og omfang etter skjønnsmessig vurdering. Stipendtildeling er ikke avhengig av medlemskap i foreningen.

Søknadsfrist: onsdag 16. oktober kl. 13.00.

Mer informasjon og søknadsskjemaer finner du HER.
Vi oppfordrer deg til å lese nøye og benytte riktig skjema!

Ta kontakt med Norsk Oversetterforening om du trenger hjelp til utfyllingen.