Avtalen om bibliotekvederlaget er forlenget ett år

Ifølge Kulturdepartementet har de fått opplysninger fra Nasjonalbiblioteket om at statistikken som danner grunnlag for beregningen av bibliotekvederlaget har inneholdt pliktavlevert materiale. På bakgrunn av disse opplysningene ønsket departementet ikke å forhandle om en flerårig avtale, men i stedet prolongere den eksisterende avtalen ett år. Forhandling om ny avtale som skal gjelde fra 2013 starter 10. april neste år, og organisasjonene har besluttet å la det sittende forhandlingsutvalget fortsette.

Bibliotekstanden, som danner grunnlaget for beregning av nærmere 94 millioner offentlige kroner, har altså vært anslått til å være større enn det man først trodde. I følge departementet regnes ikke pliktavlevert materiale som materiale som er i bruk. Forhandling om ny avtale må derfor blant annet forhandle om opptellingen av bokstammen i bibliotekene. For 2012 er bibliotekvederlaget hevet fra 2, 04 til 2,12 kroner pr enhet. Dette innebærer at det samlede bibliotekvederlaget for 2012 blir samlet på 93.745.000 kroner.