Innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur

Under innkjøpsordningene kjøper det offentlige inn nye boktitler i et bestemt antall eksemplarer og gir dem i gave til folke- og skolebibliotekene. Disse bøkene kommer i tillegg til de bøkene bibliotekene selv kjøper.

Det er følgende innkjøpsordninger for litteratur:

  • Oversatt litteratur Om ordningen
  • Ny norsk skjønnlitteratur
  • Ny norsk sakprosa for voksne
  • Ny norsk sakprosa for barn og unge
  • Nye norske tegneserier

(Les mer under Litteratur på Norsk kulturråds nettsider).

Av oversatt skjønnlitteratur kjøpes det inn ca. 130 titler i 542 eksemplarer i året. Nordiske bøker er ikke med i ordningen. Forlagene søker om å få innkjøpt bøker som har et særlig behov for støtte. Et eget vurderingsutvalg bestående av en oversetter, en universitetsansatt og en bibliotekar velger ut bøkene på grunnlag av personlig lesning, konsulentuttalelser, omtale og kritikk i utenlandske aviser, tidsskrifter, litteraturhistorier og lignende.

Oversetterne av de innkjøpte bøkene får utbetalt en bonus på 27 % av normalhonoraret. Forlagene står for den praktiske siden ved utbetalingene.