LYDBOKAVTALER

Det er inngått midlertidig avtale om strømming av lydbøker i Storytels abonnementstjeneste.
Avtalen finner du her: Avtale Storytel 2016, Skjema for melding om tilleggsutnyttelse av oversettelse finner du HER

Avtale om lydbokutgivelse er i praksis tredelt, og hvilken del som gjelder er avhengig av papirutgavens tidligere liv:

  • Boka har ikke vært utgitt i papirutgave – Normalkontrakten brukes som kontrakt
  • Papirutgaven er produsert med normalkontrakt før 2006 – Du finner kontrakten HER
  • Papirutgaven er produsert med normalkontrakt etter 2006 – Vedlegg A til Normalkontrakten gjelder
    Se Normalkontraktens punkt 6 for prosentsats.

For perioden 1.3.2014-31.12.2016 gjelder: Denne midlertidige avtalen er forlenget ut januar 2017

Prolongasjon av protokoll av 28. mai 2014

Lydbokforlagene mener at de eksisterende lydbokkontraktene ikke speiler dagens situasjon, og Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er innstilt på å gå med på en tillemping av de eksisterende gjenbruksbestemmelsene. Slik lyder den midlertidige lydbokavtalen vi har inngått:

1. Med virkning for perioden 1.3.2014 – 31.12.2016 inngår partene en protokoll om et midlertidig unntak fra normalkontraktens bestemmelser om tilleggshonorar for lydbøker.

2. Tilleggshonorar for lydbøker som utgis i den nevnte perioden, betales som følger:

a. Ved utgivelse av en oversettelse som lydbok utbetales et tilleggshonorar til oversetteren som skal utgjøre 10 % av indeksregulert grunnhonorar. Dette gir forlaget rett til å selge inntil 1000 eksemplarer av lydboken, uavhengig av hvilket lydbærende medium lydboken omsettes i, i utgivelsesåret + 5 kalenderår.

b. Når salget av lydboken i løpet av utgivelsesåret + 5 kalenderår, uten hensyn til lydbærende medium eller utsalgspris, overstiger 1000 eksemplarer, utbetales ytterligere tilleggshonorar med 5 % av indeksregulert grunnhonorar hver gang følgende omsetningstall passeres:
i. 1000 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 15 % tilleggshonorar)
ii. 1500 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 20 % tilleggshonorar)
iii. 2500 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 25 % tilleggshonorar)

3. Normalkontrakten gis en protokolltilførsel knyttet til pkt. 6.4 hvor det opplyses at det gjelder et midlertidig unntak for tilleggshonorering ved utgivelse av lydbøker.