LYDBOKAVTALER

MIDLERTIDIG LYDBOKAVTALE

Protokoll om midlertidig unntak fra visse normalkontraktsvilkår for oversettelser mellom Den norske Forleggerforening og Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Ovennevnte parter er enige om å videreføre det midlertidige unntaket fra honorar-bestemmelsene i normalkontraktsvilkårene av 1. oktober 2006, hva angår utgivelse av oversatte lydbøker, jf. protokoller av 28. mai 2014 og 21. desember 2017.

Følgende er avtalt:

 1. For lydbøker som utgis i perioden 1.1.2017 – 31.12.2017 skal oversetterens tilleggshonorar for lydbokutgivelsen ikke beregnes slik det følger av pkt. 6.4 i normalkontraktsvilkårene, men slik det fremgår av pkt. 2 nedenfor.
 2. Tilleggshonorar for lydbøker som utgis i den nevnte perioden, betales som følger:
  a. Ved utgivelse av en oversettelse som lydbok utbetales et tilleggshonorar til oversetteren som skal utgjøre 10 % av indeksregulert   grunnhonorar. Dette gir forlaget rett til å selge inntil 1000 eksemplarer av lydboken, uavhengig av hvilket lydbærende medium lydboken omsettes i, i utgivelsesåret + 5 kalenderår.
  b. Når salget av lydboken i løpet av utgivelsesåret + 5 kalenderår, uten hensyn til lydbærende medium eller utsalgspris, overstiger 1000 eksemplarer, utbetales ytterligere tilleggshonorar med 5 % av indeksregulert grunnhonorar hver gang følgende omsetningstall passeres:
  i.   1000 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 15 % tilleggshonorar)
  ii.  1500 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 20 % tilleggshonorar)
  iii. 2000 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 25 % tilleggshonorar)

Forlaget plikter å opplyse om salgstall når oversetteren ber om det.

 1. For øvrig gjelder normalkontraktens bestemmelser, bl.a. om varsling og gjenbruk (jf. pkt. 1.4, 6.2 og 6.5 i normalkontraktsvilkårene).
 2. Partene har berammet møter i 2018 for bl.a. å gjennomgå utviklingen av markeds-forholdene for lydbøker og avklare avtalesituasjonen f.o.m. 1. oktober 2018.                                                                                                                                                                                                                    Signerte avtaler finner du her: Midlertidig lydbokavtale 2018, signert juni-18, Midlertidig lydbokavtale 2018,  Midlertidig lydbokavtale 2017 og Midlertidig lydbokavtale 2014 

LYDBØKER I ABONNEMENTSTJENSTER

STORYTEL

Det er inngått midlertidig avtale om strømming av lydbøker i Storytels abonnementstjeneste.
Avtalen finner du her: Avtale Storytel 2018
Skjema for melding om tilleggsutnyttelse av oversettelse finner du her: Meldingsskjema Storytel 2018


FABEL

Det er inngått midlertidig avtale med Lydbokforlaget om strømming av lydbøker i abonnementstjenesten Fabel.
Avtalen gjelder til og med 30. april 2018.

Avtalen finner du her Midlertidig avtale med Lydbokforlaget vedr Fabel 2017
Skjema for melding om tilleggsutnyttelse av oversettelse finner du her Meldingsskjema Fabel 2017