LYDBOKAVTALER

MIDLERTIDIG LYDBOKAVTALE

Protokoll om midlertidig unntak fra visse normalkontraktsvilkår for oversettelser mellom Den norske Forleggerforening og Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Ovennevnte parter er enige om å videreføre det midlertidige unntaket fra honorar-bestemmelsene i normalkontraktsvilkårene av 1. oktober 2006, hva angår utgivelse av oversatte lydbøker, jf. protokoller av 28. mai 2014 og 21. desember 2017.

Følgende er avtalt:

 1. For lydbøker som utgis i perioden 1.1.2017 – 31.12.2017 skal oversetterens tilleggshonorar for lydbokutgivelsen ikke beregnes slik det følger av pkt. 6.4 i normalkontraktsvilkårene, men slik det fremgår av pkt. 2 nedenfor.
 2. Tilleggshonorar for lydbøker som utgis i den nevnte perioden, betales som følger:
  a. Ved utgivelse av en oversettelse som lydbok utbetales et tilleggshonorar til oversetteren som skal utgjøre 10 % av indeksregulert   grunnhonorar. Dette gir forlaget rett til å selge inntil 1000 eksemplarer av lydboken, uavhengig av hvilket lydbærende medium lydboken omsettes i, i utgivelsesåret + 5 kalenderår.
  b. Når salget av lydboken i løpet av utgivelsesåret + 5 kalenderår, uten hensyn til lydbærende medium eller utsalgspris, overstiger 1000 eksemplarer, utbetales ytterligere tilleggshonorar med 5 % av indeksregulert grunnhonorar hver gang følgende omsetningstall passeres:
  i.   1000 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 15 % tilleggshonorar)
  ii.  1500 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 20 % tilleggshonorar)
  iii. 2000 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 25 % tilleggshonorar)

Forlaget plikter å opplyse om salgstall når oversetteren ber om det.

 1. For øvrig gjelder normalkontraktens bestemmelser, bl.a. om varsling og gjenbruk (jf. pkt. 1.4, 6.2 og 6.5 i normalkontraktsvilkårene).
 2. Partene har berammet møter i 2018 for bl.a. å gjennomgå utviklingen av markeds-forholdene for lydbøker og avklare avtalesituasjonen f.o.m. 1. oktober 2018.                                                                                                                                                                                                                    Signerte avtaler finner du her: Midlertidig lydbokavtale 2018, signert juni-18, Midlertidig lydbokavtale 2018,  Midlertidig lydbokavtale 2017 og Midlertidig lydbokavtale 2014 

LYDBØKER I ABONNEMENTSTJENESTER

STORYTEL

Det er inngått midlertidig avtale om strømming av lydbøker i Storytels abonnementstjeneste.
Avtalen finner du her: Avtale Storytel 2018
Skjema for melding om tilleggsutnyttelse av oversettelse finner du her: Meldingsskjema Storytel 2018


FABEL

Det er inngått midlertidig avtale med Lydbokforlaget om strømming av lydbøker i abonnementstjenesten Fabel.
Avtalen gjelder til og med 31. desember 2018.

Avtalen finner du her:
Midlertidig avtale med Lydbokforlaget vedr Fabel, signert sept 2018
Midlertidig avtale med Lydbokforlaget vedr Fabel 2017

Skjema for melding om tilleggsutnyttelse av oversettelse finner du her:
Meldingsskjema Fabel 2018
Meldingsskjema Fabel 2017