E-bokutgivelser

Normalkontrakten stipulerer at oversetter skal ha 15 % av indeksregulert grunnhonorar for utgivelse i elektronisk versjon (e-bok). Det har imidlertid siden 2010 vært enighet om unntak fra denne bestemmelsen.

Den norske Forleggerforening og Norsk Oversetterforening inngikk 15. desember 2010 Avtale om e-bokutgivelse, med tilhørende kontraktformular, gjeldende for en prøveperiode frem til 1. januar 2013. I protokoll av 18. desember 2012 ble prøveperioden forlenget med ett kalenderår, til 1. januar 2014 og avtalen ble samtidig gjort gjeldende også for NFFO. Avtalen er siden prolongert flere ganger, med mindre endringer.

Den 30. juni 2018 ble det avtalt en ny prolongering, som et skritt på veien mot en permanent avtale. Stridspunktet her var særlig gjenbrukspunktet når det gjelder e-bøker, noe som har medført flere endringer: Honoraret ved utgivelse er endret fra et fast kronebeløp (tidligere kr 750) til 4,5 ganger normalhonorarsatsen (950 kr. pr juli 2018); og når salget passerer 500, skal honoraret være 18 ganger normalhonorarsatsen (3.692 kr. pr juli 2017). Ved solgte 1000 eks. utbetales det resterende honoraret ifølge normalkontrakten. Videre skal gjenbrukshonoraret på 10 % etter utgivelsesåret pluss 5 kalenderår heretter dekke både papir og e-bokutnyttelse, men i de tilfeller der e-boken ennå ikke har solgt 1000 eks., fortsetter man å telle solgte e-bokeksemplarer opp til 1000 eks. som så utløser normalkontraktens 15 %. Avtalen gir også forlaget anledning til å selge lisenser til bibliotek for utlån og til å utgi boken i strømmetjeneste.

Lurer du på hvor mye boken din har solgt i e-bok? Ta en telefon til forlaget: Ifølge den nye kontrakten plikter forlaget å opplyse deg om det.

Les kontrakten!

E-bokavtale 2018, signert 17.12. 2018

E-bokavtale 2018, signert 19.6.2018

E-bokavtale 2018, signert 2.5.2018

E-bokavtale 2018, signert 21.12.2017

E-bokkontrakt 2017

E-bokavtale 2017

Tilleggsprotokoll e-bok 27.4.2015

Protokoll e-bok 27.4.2015 med kontraktformular

Presisering av avtalen om e-bok 2013

Presisering av avtale om e-bøker 8 mars 2013

E-bokavtalen Protokoll 18 desember 2012

E-bokkontrakt 2012

E-bokavtale 2010