E-bokutgivelser

Den norske Forleggerforening og Norsk Oversetterforening inngikk 15. desember 2010 Avtale om e-bokutgivelse, med tilhørende normalkontraktsformular, gjeldende for en prøveperiode frem til 1. januar 2013. I protokoll av 18. desember 2012 ble prøveperioden forlenget med ett kalenderår, til 1. januar 2014. Avtalen er siden prolongert flere ganger, og  avtalen med tilleggsprotokoller gjelder ut 2016. Med siste prolongering følger noen endringer; se protokoll e-bok 27.4.2015.

E-bokavtale 2010

E-bokavtalen Protokoll 18 desember 2012

E-bokkontrakt 2012

Presisering av avtale om e-bøker 8 mars 2013

Presisering av avtalen om e-bok 2013

Protokoll e-bok 27.4.2015 med kontraktformular

Tilleggsprotokoll e-bok 27.4.2015