Teateravtaler

Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO)

Norsk Oversetterforening har inngått avtale med Norsk teater- og orkesterforening (NTO) om oversettelse av dramatikk til teaterbruk. NO anbefaler at man bruker denne avtalen framfor å overlate forvaltning av rettigheter til teaterforlag.

Normalhonorar per side er kr 454 regulert per 1. januar 2016 og til og med 31. desember 2016. Prøvehonorar kr 835.

Avtalen finner du her: Teateravtalen

NTO protokoll 27.4. 2016