Teateravtaler

Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO)

Norsk Oversetterforening har inngått avtale med Norsk teater- og orkesterforening (NTO) om oversettelse av dramatikk til teaterbruk. NO anbefaler at man bruker denne avtalen framfor å overlate forvaltning av rettigheter til teaterforlag.

Normalhonorar per side er kr 465 regulert per 1. januar 2017 og til og med 31. desember 2017. Prøvehonorar kr 856.

Avtalen finner du her: Teateravtalen

NTO protokoll 01.01.2017