Teateravtaler

Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO)

Norsk Oversetterforening har inngått avtale med Norsk teater- og orkesterforening (NTO) om oversettelse av dramatikk til teaterbruk. NO anbefaler at man bruker denne avtalen framfor å overlate forvaltning av rettigheter til teaterforlag.

Normalhonorar per side er kr 465 regulert per 1. januar 2017. Prøvehonorar kr 856.

Avtalen finner du her: Teateravtalen

NTO protokoll 01.01.2017