Bokklubbenes prosjektstipend

Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond deler ut et prosjektstipend på kr 25 000 til et særskilt oversettelsesprosjekt. Med stipendet følger en garanti på et tilsvarende beløp til produksjons/markedsstøtte til det forlaget som innen ett år fra tildelingen antar oversettelsen for utgivelse.

Formålet med stipendet er todelt:


For det første å gi konkret økonomisk støtte til en oversetter som ønsker å realisere et spesielt prosjekt, og på den annen side å bidra til at prosjektet også blir utgitt.


Styret i Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond er stipendkomité.


Stipendet utlyses per 15. september, og søknad sendes i brevs form til Norsk Oversetterforening hvert år innen 15. oktober.


Søknaden merkes «Bokklubbenes oversetterstipend».