Bokklubbenes prosjektstipend tildelt Hege Mehren

Årets prosjektstipend er tildelt Hege Mehren for boken Still Sings the Nightbird av den kenyanske forfatteren Philo Ikonya. Ikonya har vært fribyforfatter i Norge og er nå bosatt her, men det har hittil ikke lykkes henne å få oversatt og utgitt noen av sine bøker her. Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond håper stipendet kan bidra til at det nå skjer.

Etter forlenget søknadsfrist var det kommet inn til sammen fem søknader til stipendet. Alle søknadene gjaldt gode prosjekter, men det var likevel en hake ved nesten samtlige: Oversettelsene var allerede under utgivelse, kontraktfestet og under arbeid, eller kontakten med forlag så etablert at prosjektene allerede måtte anses påbegynt. De faller dermed utenfor formålet med stipendet, som er å støtte opp om oversettelsesprosjekter som ellers vil ha vanskelig for å komme ut, enn si opp fra skrivebordsskuffen. Heldigvis var det en av årets søkere som i tillegg til å ha et godt prosjekt også oppfylte kriteriene for stipendet.