Bokklubbenes prosjektstipend – utsatt søknadsfrist

Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond deler ut et prosjektstipend på kr 25 000 til et særskilt oversettelsesprosjekt. Med stipendet følger en garanti på et tilsvarende beløp til produksjons/markedsstøtte til det forlaget som innen ett år fra tildelingen antar oversettelsen for utgivelse.

Formålet med stipendet er todelt:

For det første å gi konkret økonomisk støtte til en oversetter som ønsker å realisere et spesielt prosjekt, og på den annen side å bidra til at prosjektet også blir utgitt.

Styret i Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond er stipendkomité.

Søknad sendes i brevs form til Norsk Oversetterforening, Postboks 579 Sentrum, 0105 Oslo innen 25. november.

Søknaden merkes «Bokklubbenes oversetterstipend».