Videoopptak fra informasjonsmøte om ny normalkontrakt

4. februar ble det avholdt informasjonsmøte om den nye normalkontrakten for oversettelse. Det ble gjennomgått hva som er de viktigste endringene, hva endringene betyr for deg som oversetter og hva man må passe på ved inngåelse av kontrakten. Det var også åpent for spørsmål fra salen.

Videoopptaket kan ses her:

 

Circolo Scandinavo: Opphold i Roma

 Circolo Scandinavo offers residencies to Nordic artists. Artists from all Nordic countries and all art fields may apply.

Residencies are minimum 1 month. The program may include a cultural event (artist talk, a master class, literary event, concert etc.) all of which are open to the general public, and other projects designed to promote Nordic artists in Italy. The program contributes to collaboration and networking with the Italian public and culture.

The application period is from 1st of February to 1st of April. All applications are forwarded to the relevant national artists’ organisations, after which an inter-Nordic committee makes the final selection (members of the selection committee: professional artists on the Board of Governors and the Director of Circolo Scandinavo). The basic criteria is artistic quality, and there is no quota-based selection.

The centrally located 15th-century building has 7 rooms available: 1 studio of 32m2 with private bath and a workroom, 4 big rooms of 20/26/28/32 m2, 1 medium sized room of 15m2  and 1 small room of 11m2.

Les mer og finn søknadsskjema HER.

FIT Congress 2020 — Call for papers

Fristen for å sende inn bidrag er satt til 30. april 2020.

The International Federation of Translators (FIT) and the Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes (ACTI), as the hosting organisation, are pleased to announce the XXII FIT World Congress, to be held from 3 to 5 December 2020, in Varadero, Cuba. All language professionals are welcome to join us for the first FIT World Congress ever to be held in Latin America.

The work language professionals do is not always valued enough. However, our work makes it possible to enjoy world literature and the fruits of scientific and technological progress, assist those affected by conflict or natural disasters, and access different cultures. Understanding among nations and the pursuit of peace would be at risk without the contributions of language professionals.

Translation, terminology and interpretation support the human rights and fundamental freedoms that are crucial for sustainable development, inclusive governance, peace and social equity. They are vital to creating a viable and desirable future. Translators, terminologists, interpreters and other language professionals are invited to dialogue on the broad theme A World without Barriers: The Role of Language Professionals in Building Culture, Understanding and Peace.
Les mer

Informasjonsmøte om ny normalkontrakt for oversettelser – 4. februar

Ny normalkontrakt for oversettelse er nå på plass, og gjelder for kontrakter som inngås fra og med 1. januar 2020. Norsk Oversetterforening og NFFO inviterer til et felles medlemsmøte der dere får lære mer om normalkontrakten.

Dato: Tirsdag 4. februar, kl. 17-19
Sted: NFFOs lokaler i Uranienborgveien 2, Oslo

Hva er de viktigste endringene? Hva betyr endringene for deg som oversetter og hva må du passe på ved inngåelse av kontrakten? Forhandlingsdelegasjonen ved Ika KaminkaBjørn Herrman, Rune Moen og Jan Terje Helmli vil stå for gjennomgang og veiledning, og er tilgjengelige for spørsmål fra salen.

Det gjøres filmopptak av møtet, som vil bli gjort tilgjengelig for de av foreningenes medlemmer som ikke har anledning til å være til stede.

Møtet varer fra kl. 17-19. Servering av kaffe og te.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og det er ingen påmelding.

Utlysning: Fagseminar for skjønnlitterære engelskoversettere

Velkommen til fagseminar for skjønnlitterære engelskoversettere fredag 28. og lørdag 29. februar 2020 i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gt. 17 — Påminnelse

En viktig og lærerik del av seminaret er tekstnært gruppearbeid. Det er en forutsetning for deltakelse at man oversetter tilsendte tekstutdrag i forkant av seminaret. Antallet deltakere er begrenset til 25, og seminaret har en egenandel på 600 kroner. Seminaret er åpent for alle skjønnlitterære oversettere fra engelsk, uavhengig av medlemskap i foreningen. Deltakerne vil bli plukket ut på bakgrunn av søknadsbegrunnelse og produksjon, og med henblikk på å sette sammen mangfoldige grupper i seminarets verkstedsdel.

Les mer

Oversettelse og oversettere gjennom historien — internasjonalt seminar om oversettelseshistorie

4.–5. mai 2020, Tøyen hovedgård i Botanisk hage, Oslo

Oversettelseshistorie er det overordnede temaet for seminaret, som arrangeres av Traveling Texts (Universitetet i Oslo) og Norsk Oversetterleksikon (Norsk Oversetterforening). Hovedmålet med seminaret er å rette søkelyset mot den delen av historien som sjelden blir omtalt, nemlig den oversatte. Hvordan har oversettere og oversettelser satt sitt preg på historien generelt og litteraturhistorien spesielt? Hvordan har oversatt litteratur blitt lest og omtalt gjennom historien? Hva kjennetegner oversettelser og gjendiktninger i ulike tidsepoker? Hvilken rolle spiller oversetterens ideologiske ståsted? Hvordan kommer intertekstualitet til uttrykk i oversettelser? Hvordan skriver vi oversettelsenes og oversetternes historie? Dette er noen av spørsmålene vi håper å få belyst under seminaret.
Les mer