Utlysning: Reisestøtte til FITs verdenskongress 2020

Kongressen i 2020 er avlyst. Les mer HER

Norsk Oversetterforening (NO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) utlyser med dette støtte til medlemmer som ønsker å delta på FITs verdenskongress i Varadero, Cuba, som avholdes 3.-5. desember 2020. Informasjon om kongressen finnes på www.fit-ift.org under World Congress og på https://fitvaradero2020en.wordpress.com/.

Under finner du søknadsskjema med informasjon om kriterier for tildeling av støtte. Skjemaet benyttes av NO-medlemmer og av dobbelmedlemmer i NO og NFFO. Medlemmer kun i NFFO benytter søknadsskjema utlyst av NFFO.

Les mer

Utlysning: Arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2020 er kr 23 000.

Søknadsfrist: 30. april 2020

Stipend kan søkes av norske oversettere (uavhengig av foreningstilknytning) med opphavsrett til minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller til minst to oversettelser av dramatisk verk oppført på norsk scene, (inklusive NRK radio og fjernsyn, eksklusive amatør/frigruppeteater). Utenlandske oversettere som bor i Norge og oversetter fra norsk kan også søke.

Flere opplysninger og søknadsskjema finner du HER.

Tiltak under koronakrisen

Det er kommet diverse råd, innspill og avtaler i forbindelse med koronakrisens konsekvenser for kultur- og bokbransjen. Les mer om dem nedenfor.

Digital opplesning
Hvis noen ber om å bruke din oversettelse i forbindelse med et digitalt arrangement, råder vi deg til å bruke Forfattersentrums anbefalte midlertidige rammeverk for digitale opplesninger (foreløpig gjeldende til 30.04.2020), som du finner her. Forfattersentrum anbefaler at oversettere ber om samme honorar som forfattere ved digital opplesning av tekst.

Situasjonen for bokbransjen
Omsetningen av bøker har gått kraftig ned siden koronakrisens begynnelse. Nedgangen i salget fra fysiske bokhandlere har vært stor og økningen i e-boksalget kompenserer dessverre ikke for dette. I en spørreundersøkelse blant Forleggerforeningens medlemmer går det frem at ni av ti forlag melder om at krisen påvirker økonomien negativt og sju av ti melder at de har stoppet eller utsatt utgivelser.

Forleggerforeningen har på bakgrunn av dette spilt inn et forslag om en «Kulturrådspakke» til Kulturdepartementet slik at det skal være mulig å stimulere til utvikling og utgivelse av nye titler. Her bes det om økte tilskudd til forfattere og forlag, men også om at tilskuddet til de selektive ordningene, der blant annet oversatt litteratur hører hjemme, skal økes slik at minst to tredjedeler av bøkene blir kjøpt inn.

Digital krisepakke for skoleelever og studenter
NO og de andre skribentorganisasjonene har gjennom Kopinor blitt enige med Nasjonalbiblioteket om en krisepakke for studenter og skoleelever, der disse gjennom Feide-systemet får tilgang til alle bøker som er tilgjengelig gjennom Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Tilgangen er ikke ment som en erstatning for tilgang til lærebøker og læreverk, men som en erstatning for de offentlige bibliotektjenestene og vil bare være gjeldende under koronakrisen. Avtalen kan leses her.

Norsk Oversetterforening er som vanlig tilgjengelig på e-post og telefon.

Hilde Lyng valgt til foreningsleder i Norsk Oversetterforening

Lørdag 14. skulle Oversetterforeningens medlemmer samle seg til årsmøte i Kronprinsens gate 17. Slik ble det ikke, av kjent årsak, og styret vedtok å foreta nødvendige avstemninger digitalt for at foreningen skulle kunne ta fatt på et nytt foreningsår. Avstemningen gikk smertefritt for seg, men kan jo på ingen måte erstatte et fysisk møte med gode kollegaer .

Det ble valgt inn gamle og nye medlemmer til ulike verv.  Norsk Oversetterforening  har fått ny foreningsleder etter at Ika Kaminka fratrådte etter full tid, seks år. Det er nå Hilde Lyng som skal lede foreningen inn i nye aktive år. Lyng har vært styremedlem siden 2016 og fungerende nestleder siden juli 2019. Hun er derfor godt rustet til å ta fatt på oppgaven. Foreningens faglige råd har uendret bemanning, men bastiankomiteene har begge nesten ny besetning. For en fullstendig oversikt, klikk her.

Les mer

Kritikerprisen for beste oversettelse 2019 tildelt Ove Lund

Kritikerprisen for beste oversettelse 2019 ble tildelt Ove Lund for oversettelse fra ungarsk av Seiobo der nede av  László Krasznahorkai.

Tale ved Janneken Øverland under utdelingen 5. mars 2020 på Litteraturhuset i Oslo

I en artikkel om litteratur og oversettelse fra 2019 peker den nigeriansk-amerikanske forfatteren Teju Cole på opphavet til ordet translator – den latinske kombinasjonen trans/over og latus/båret, som er partisipp til verbet ferre. Verbet kjenner vi igjen både i ferry og ferje. Les mer

FRI KUNST – en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 2.-8. mars 2020

2.-8. mars arrangerer FRI KUNST en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet. Se oversikt over arrangementer her.

FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner.

Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn. Les mer

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur: Nominasjoner til Oversetterprisen

Nominasjonene til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2019 er nå klare, deriblant nominasjonene til Oversetterprisen. For bokåret 2019 er til sammen 27 forfattere, illustratører, oversettere og tegneserieskapere nominert innenfor sju priskategorier: Litteraturprisen, Bildebokprisen, Fagbokprisen, Illustrasjonsprisen, Debutantprisen, Oversetterprisen og Tegneserieprisen. Prisene deles ut av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja mandag 23. mars 2020 kl. 13.00 i Nasjonalbibliotekets Store auditorium, Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass), Oslo.

Norsk barnebokinstitutt administrerer jury og prisutdeling.

Les mer