Tekst i flukt på Kapittelfestivalen

For fjerde år på rad møtes fire eksilforfattere og fire norske oversettere til et to dagers verksted på Kapittelfestivalen. Prosjektet ble startet av Norsk PEN i samarbeid med Norsk Oversetterforening i 2015 for å hjelpe fribyforfattere å nå ut til publikummet i sitt nye hjemland. Norsk Oversetterforening overtok ansvaret for verkstedet året etter og driver det videre i samarbeid med Kapittelfestivalen. Les mer

Kritisk virksomhet: Norsk kritikerlags jubileumsseminar

Tid: 10. og 11. november
Sted: Nasjonalbiblioteket i Oslo

Norsk kritikerlag fyller 20 år i 2018, og inviterer til jubileumsseminar 10. og 11. november på Nasjonalbiblioteket.

Det heter seg at kritikken er under press. Stadig vekk diskuteres det at avisene bygger ned den kritiske virksomheten og at kritikk sjelden er klikkvinnere. Innimellom kan det oppleves som at det ikke er plass til kritikk i den nye medieøkonomien. Samtidig er offentligheten flyttet ut i sosiale medier, og de kritiske diskusjonene ser ikke ut til å forsvinne. Kritikken skal fremdeles finne sin plass, men det er ikke bare dommedagsprofetier i den kritiske hverdagen, faget står fremdeles sterkt. Les mer

Oversatt: Italiensk kvantefysikk og tysk modernisme

Litteraturhuset i Bergen,  18. september kl 19.00-21.00
Fosse-stova (obs! 1. etasje)

Oversatt på Litteraturhuset i Bergen er en arrangementsserie som handler om å gjøre arbeidsmetoder og resultater fra oversetteryrket kjent blant et bredt publikum. Tirsdag 18. september skal det handle om oversettelse av italiensk kvantefysikk og tysk modernisme. Les mer

Utlysning: Artists-in-Residence Austria 2019

In co-operation with KulturKontakt Austria, the Austrian Federal Chancellery makes available 50 residencies in Austria (Vienna and Salzburg) for the year 2019. Foreign artists can apply for this grant programme electronically via the www.artists-in-residence-austria.at platform. The residency is designed to offer an opportunity to familiarise oneself with the Austrian art scene and cultural environment and to make contact with Austrian artists. Les mer

Bastianprisen 2018 – kortliste

Til Bastianprisen 2018 ble det påmeldt 60 oversettelser. Årets Bastiankomité har plukket ut følgende fem finalister (i alfabetisk rekkefølge):

Mikael Holmberg for gjendiktning fra finsk av Elias Lönnrots Kalevala (Orkana forlag)
Ute Neumann for oversettelse fra tysk av Jenny Erpenbecks Går, gikk, har gått (Forlaget Oktober)
Kristin Sørsdal for oversettelse fra italiensk av Elena Ferrantes Svikne dagar (Det Norske Samlaget)
Tor Tveite for oversettelse fra finsk av Laura Lindstedts Oneiron (Forlaget Oktober)
Margunn Vikingstad for oversettelse fra fransk av Gustave Flauberts Madame Bovary (Skald forlag) Les mer

Oversatt Aften: Ragnar Hovland om å kjempe med klassikarar

Torsdag 23. august kl. 19 i Kverneland, Litteraturhuset i Oslo.

Ragnar Hovland, forfattar og omsettar, er midt i prosessen med å gi Emily Brontës kjende klassikar Wuthering Heights ny språkdrakt på norsk og vil snakke om korleis det artar seg. Noko av vanskane med å omsette så gammal klassisk tekst er at ein som alltid vil prøve å vere mest muleg trufast mot originalen. Dette gjer det ekstra krevande å få ein til dels kronglete original til å gli lett på norsk, og gjere den god å lese for ein samtidig lesar. Dei klassikarane som held seg gjennom tidene, er laga av slikt stoff at dei kan skine gjennom ulike periodars språklege bearbeiding, noko som jo mest blir gjort kvar gong dei blir skrivne på nytt på andre språk. Les mer

Normalkontrakten — ny normalsats

Normalt honorar fra 1. juli 2018 er kr 211,06 per 1000 tegn, medregnet mellomrom (fra 205,12).

Avtale om Normalkontrakt for oversettelser er inngått mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening på den ene siden og Den norske Forleggerforening på den andre.

Avtalen ble inngått 20.oktober 2006 og gjelder normalkontrakt for oversettelser, som regulerer forlagsutgivelser av oversatt litteratur. Normalkontrakten skal brukes for alle avtaler om oversettelse som inngås etter 1. oktober 2006, og når avtalepartene er medlemmer i de ovennevnte foreninger.

Kontrakten finner du HER

Oversetterprogram på Bjørnsonfestivalen 2018

5.–9. september arrangeres Bjørnsonfestivalen i Molde. Norsk Oversetterforening arrangerer i samarbeid med festivalen i år tre programposter i serien «Oversetterne kommer»: Hilde Rød-Larsen skal under overskriften Like sant som det er fiksjon snakke om Elizabeth Strouts forfatterskap og sine møter med det som oversetter, Ika Kaminka skal holde innledning til visning av filmen Dreaming Murakami på Molde Kino, og Øystein Vidnes skal fortelle om arbeidet med å oversette Mary Shelleys Frankenstein. Les mer

Normalkontrakten — normalsats

Normalhonoraret skal justeres etter den alminnelige årlige lønnsutviklingen for ansatte i medlemsforlag i Den norske Forleggerforening som har tariffavtale med Handel og Kontor. Sentrale og lokale tillegg tas med i beregningen. Reguleringen skjer i takt med den årlige gjennomsnittlige prosentsats for de forlagene som er omfattet.

Utregning av prosentsatsen er ikke ferdig, og justeringen av normalhonoraret vil antagelig ikke være klar før slutten av august. Satsen vil ha tilbakevirkende kraft fra 1. juli.

Du kan lese mer om Normalkontrakt for oversettelser her.