Viktige datoer

Styremøter i 2020: 2. april, øvrige møtedatoer for perioden vedtas 2. april.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2020: datoer kommer
Stipendmøtet 2021: dato kommer

Årsmøtet 2020 ble ikke avholdt fysisk. En rekke vedtak ble fattet ved elektronisk avstemning.

St. Hieronymus 2020 blir feiret torsdag 1. oktober. Dagen blir markert med utdeling av flere oversetterpriser, deriblant Bastianprisen.

Høstseminaret 2020 blir arrangert fredag 2. oktober til søndag 4. oktober.

Julemøtet 2020 blir arrangert lørdag 28. november i Oslo Militære Samfund.