For medlemmer

Styremøter i 2018: 18. januar, 15. februar, 15. mars, 12. april, 24. mai. Styreseminar 13.–15. juni.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2018: 21. januar, 6. mars.

Årsmøtet 2018 ble avholdt lørdag 17. mars.

St. Hieronymus 2018 feires torsdag 27. september. Dagen markeres med utdeling av flere oversetterpriser, deriblant Bastianprisen.

Høstseminaret 2018 arrangeres fredag 28. september til søndag 30. september.

Kulturreise til Frankrike arrangeres mellom fredag 12. og søndag 21. oktober.

Julemøtet 2018 arrangeres i Oslo Militære Samfund lørdag 24. november.

Årsmøtet 2019 avholdes lørdag 16. mars.