For medlemmer

Styremøter i 2017: 19. januar, 16. februar, 16. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2017: Stipendmøte og rådsmøte fra fredag 20. til søndag 22. januar, 7. mars.

Årsmøtet 2017 avholdes 18. mars.  (I 2018: 17. mars)

St. Hieronymus feires i 2017 torsdag 28. september. Dagen markeres med utdeling av flere oversetterpriser, deriblant Bastianprisen.

Høstseminaret 2017 avholdes fredag 29. september til søndag 1. oktober.

Julemøtet 2017 arrangeres i Oslo Militære Samfund lørdag 25. november.