For medlemmer

Styremøter i 2017: 6. april, 9. mai, 23. juni, 7. september, 12. oktober, 9. november, 30. november.
Styremøter i 2018: 18. januar, 15. februar, 15. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2017: 4. april, 2. mai, 13. juni, 22. august, 10. oktober, 21. november.
Møter i Faglig råd i 2018: 21. januar, 6. mars.

Årsmøtet 2017 ble avholdt 18. mars.  (I 2018: 17. mars)

St. Hieronymus feires i 2017 torsdag 28. september. Dagen markeres med utdeling av flere oversetterpriser, deriblant Bastianprisen.

Høstseminaret 2017 avholdes fredag 29. september til søndag 1. oktober.

Julemøtet 2017 arrangeres i Oslo Militære Samfund lørdag 25. november.