For medlemmer

Styremøter i 2017: 6. april, 9. mai, 23. juni, 7. september, 12. oktober, 9. november, 30. november.
Styremøter i 2018: 18. januar, 15. februar, 15. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2017: 4. april, 2. mai, 13. juni, 22. august, 10. oktober, 21. november.
Møter i Faglig råd i 2018: 21. januar, 6. mars.

Årsmøtet 2018  avholdes 17. mars.

St. Hieronymus 2018 feires torsdag 27. september. Dagen markeres med utdeling av flere oversetterpriser, deriblant Bastianprisen.

Høstseminaret 2018 arrangeres fredag 28. september til søndag 30. september.

Julemøtet 2018 arrangeres i Oslo Militære Samfund lørdag 24. november.