Viktige datoer

Styremøter i 2020: (22. april), 13. mai, 17. juni, 27. august, 23. september, 21. oktober, 18. november og 16. desember. I 2021: 27. januar, 24. februar og 17. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2020: 12. mai, 9. juni, 8. september, 13. oktober og 1. desember. I 2021: 22.24. januar (stipendmøte og rådsmøte), 2. mars.

Årsmøtet 2020 ble ikke avholdt fysisk. En rekke vedtak ble fattet ved elektronisk avstemning.

St. Hieronymus 2020: Utdelingen av Bastianprisen og Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur foregikk i Slottsbiblioteket i Nasjonalbiblioteket med kun få til stede. Torsdag 1. oktober kl. 12 ble prisene offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Høstseminaret 2020 var planlagt avholdt 2. til 4. oktober, men ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Seminar for oversettere av underholdningslitteratur: Avholdes fredag 20. og lørdag 21. november på Thorbjørnrud hotell, Jevnaker.

Julemøtet 2020 var planlagt avholdt lørdag 28. november, men ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Årsmøtet 2021 avholdes lørdag 20. mars.