Viktige datoer

Styremøter i 2020: (22. april), 13. mai, 17. juni, 27. august, 23. september, 21. oktober, 18. november og 16. desember. I 2021: 27. januar, 24. februar og 17. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2020: 12. mai, 9. juni, 8. september, 13. oktober og 1. desember. I 2021: 22.24. januar (stipendmøte og rådsmøte), 2. mars.

Årsmøtet 2020 ble ikke avholdt fysisk. En rekke vedtak ble fattet ved elektronisk avstemning.

St. Hieronymus 2020 blir feiret torsdag 1. oktober. Dagen blir markert med utdeling av flere oversetterpriser, deriblant Bastianprisen.

Høstseminaret 2020 blir arrangert fredag 2. oktober til søndag 4. oktober.

Julemøtet 2020 blir arrangert lørdag 28. november i Oslo Militære Samfund.

Årsmøtet 2021 avholdes lørdag 20. mars.