Viktige datoer

Styremøter i 2019: 24. januar, 14. februar, 14. mars, 4. april, 2. mai, styreseminar 11.-13. juni, 28. august, 26. september, 24. oktober, 21. november og 12. desember.
Styremøter i 2020: 30. januar, 20. februar og 12. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2019: 20. januar, 5. mars, 30. april, 4. juni, 3. september, 15. oktober, 26. november.
Stipendmøtet 2020 blir avholdt 24.–26. januar.

Årsmøtet 2020 blir avholdt lørdag 14. mars i Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17 i Oslo.

St. Hieronymus 2020 blir feiret torsdag 1. oktober. Dagen blir markert med utdeling av flere oversetterpriser, deriblant Bastianprisen.

Høstseminaret 2020 blir arrangert fredag 2. oktober til søndag 4. oktober.

Julemøtet 2020 blir arrangert lørdag 28. november i Oslo Militære Samfund.