Viktige datoer

Styremøter i 2019: 24. januar, 14. februar, 14. mars, 4. april, 2. mai, styreseminar 11.-13. juni, 28. august, 26. september, 24. oktober, 21. november og 12. desember.
Styremøter i 2020: 30. januar, 20. februar og 12. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2019: 20. januar, 5. mars, 30. april, 4. juni, 3. september, 15. oktober, 26. november.
Stipendmøtet 2020 blir avholdt 24.–26. januar.

Årsmøtet 2019 ble avholdt lørdag 16. mars i Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17 i Oslo. Neste årsmøte: Lørdag 14. mars 2020.

St. Hieronymus 2019 ble feiret torsdag 26. september. Dagen ble markert med utdeling av flere oversetterpriser, deriblant Bastianprisen.

Høstseminaret 2019 ble arrangert fredag 27. september til søndag 29. september.

Julemøtet 2019 blir arrangert lørdag 23. november i Oslo Militære Samfund.

Årsmøtet 2020 blir avholdt 14. mars 2020 i Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17 i Oslo.