Viktige datoer

Styremøter i 2019: 24. januar, 14. februar, 14. mars, 4. april, 2. mai, styreseminar 11.-13. juni, 28. august, 26. september, 24. oktober og 21. november.
Styremøter i 2020: 30. januar, 20. februar og 12. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2019: 20. januar, 5. mars, 30. april, 4. juni, 3. september, 15. oktober, 26. november.
Stipendmøtet 2019 ble avholdt 18.–20. januar. Stipendmøtet 2020 avholdes 24.–26. januar.

Oversatte dager 2019 ble arrangert torsdag 28. februar til lørdag 2. mars på Litteraturhuset i Oslo. Programmet finner du på Oversatte dagers nettsid

Tysk-norsk litteraturfestival fant sted fra fredag 26. til søndag 28. april på Litteraturhuset i Oslo. Les mer på festivalens nettside.

Årsmøtet 2019 ble avholdt lørdag 16. mars i Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17 i Oslo. Neste årsmøte: Lørdag 14. mars 2020.

St. Hieronymus 2019 feires torsdag 26. september. Dagen markeres med utdeling av flere oversetterpriser, deriblant Bastianprisen.

Høstseminaret 2019 arrangeres fredag 27. september til søndag 29. september.

Julemøtet 2019 blir arrangert lørdag 23. november i Oslo Militære Samfund.