Viktige datoer

Styremøter i 2018: 18. januar, 15. februar, 15. mars, 12. april, 24. mai, styreseminar 13.–15. juni, 29. august, 27. september, 25. oktober og 22. november.
Styremøter i 2019: 24. januar, 14. februar og 14. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2018: 21. januar, 6. mars, 7. juni, 21. august, 9. oktober og 27. november.
Møter i Faglig råd i 2019: 20. januar og 5. mars.
Stipendmøtet avholdes 18-20. januar.

St. Hieronymus 2018 feires torsdag 27. september. Dagen markeres med utdeling av flere oversetterpriser, deriblant Bastianprisen.

Høstseminaret 2018 arrangeres fredag 28. september til søndag 30. september.

Kulturreise til Frankrike arrangeres mellom fredag 12. og søndag 21. oktober.

Medlemsmøte avholdes i Rådhusgata 24. oktober. Informasjon sendes ut på e-post i løpet av september.

Julemøtet 2018 arrangeres i Oslo Militære Samfund lørdag 24. november.

Årsmøtet 2019 avholdes lørdag 16. mars.