For medlemmer

Styremøter i 2017: 6. april, 9. mai, 23. juni, 7. september, 12. oktober, 9. november, 30. november.
Styremøter i 2018: 18. januar, 15. februar, 15. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2017: 4. april, 2. mai, 13. juni, 22. august, 10. oktober, 21. november.
Møter i Faglig råd i 2018: 21. januar, 6. mars.

Årsmøtet 2017 ble avholdt 18. mars.  (I 2018: 17. mars)

St. Hieronymus 2017 ble feiret torsdag 28. september. Dagen ble markert med utdeling av flere oversetterpriser, deriblant Bastianprisen.

Høstseminaret 2017 ble avholdt fredag 29. september til søndag 1. oktober.

Julemøtet 2017 arrangeres i Oslo Militære Samfund lørdag 25. november.