Viktige datoer

Styremøter i 2018: 18. januar, 15. februar, 15. mars, 12. april, 24. mai, styreseminar 13.–15. juni, 29. august, 27. september, 25. oktober og 22. november.
Styremøter i 2019: 24. januar, 14. februar og 14. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2018: 21. januar, 6. mars, 7. juni, 21. august, 9. oktober og 27. november.
Møter i Faglig råd i 2019: 20. januar og 5. mars.
Stipendmøtet avholdes 18.-20. januar 2019.

Årsmøtet 2019 avholdes lørdag 16. mars.

St. Hieronymus 2018 ble feiret torsdag 27. september. Dagen markeres med utdeling av flere oversetterpriser, deriblant Bastianprisen.

Høstseminaret 2018 ble arrangert fredag 28. september til søndag 30. september.

Kulturreise til Frankrike ble arrangert mellom fredag 12. og søndag 21. oktober 2018.

Medlemsmøte ble avholdt i Rådhusgata 24. oktober 2018.

Julemøtet 2018 ble arrangert i Oslo Militære Samfund lørdag 24. november.