Viktige datoer

Styremøter i 2019: 24. januar, 14. februar, 14. mars, 4. april, 2. mai, styreseminar 11.-13. juni, 28. august, 26. september, 24. oktober og 21. november.
Styremøter i 2020: 30. januar, 20. februar og 12. mars.
Saker som ønskes behandlet, bør være sekretariatet i hende en uke før styret møtes.

Møter i Faglig råd i 2018: 21. januar, 6. mars, 7. juni, 21. august, 9. oktober og 27. november.
Møter i Faglig råd i 2019: 20. januar og 5. mars.
Stipendmøtet ble avholdt 18.-20. januar 2019.

Oversatte dager 2019 arrangeres torsdag 28. februar til lørdag 2. mars på Litteraturhuset i Oslo. Programmet finner du på Oversatte dagers nettside.

Tysk-norsk litteraturfestival finner sted fra fredag 26. til søndag 28. april på Litteraturhuset i Oslo. Følg med på festivalens nettside.

Årsmøtet 2019 avholdes lørdag 16. mars i Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17 i Oslo. Registrering fra kl. 10, møtestart kl. 10.30.

St. Hieronymus 2019 feires torsdag 26. september. Dagen markeres med utdeling av flere oversetterpriser, deriblant Bastianprisen.

Høstseminaret 2019 arrangeres fredag 27. september til søndag 29. september.

Julemøtet 2019 blir arrangert lørdag 23. november i Oslo Militære Samfund.