O-ringen

O-ringen (Oversetterringen)
er et uformelt e-nettverk for gjensidig hjelp, språklig debatt og utveksling av tips og navn på hjemmelsfolk. Gruppen fungerer ved at meldinger sendes via en server ut til alle som står på adresselisten, og det er fritt fram for enhver å svare.

Hvordan ringen virker
O-ringen er en automatisert e-postgruppe. Det vil si at alle meldinger som sendes til O-Ring@yahoogroups.com blir distribuert til alle medlemmene av gruppen.
For å sikre mot spredning av virus, vil vedlegg ikke bli videresendt. Om du ønsker å sende et vedlegg til o-ringens medlemmer, må du sende det direkte til den enkelte.

Les mer her >