Leders spalte

Foto: Ebba Drolshagen
Foto: Ebba Drolshagen

Kjære medlem

Å være leder av en skribentorganisasjon føles i disse dager litt som å kjempe mot en japansk monsterblekksprut. Med sine åtte armer er den helt umulig å parere, og man må hele tiden være på vakt mot angrep fra uventet hold.

Men av og til kommer det gode nyheter. For eksempel har vi fått ny kulturminister. Nå skal vi ikke ta det for gitt at Trine Skei Grande fra Venstre alltid vil være på vår – dvs. kunstner-organisasjonenes, opphavernes, bokbransjens – side, men det vi kan stole på, er at vi nå har fått en minister som tar feltet på alvor. Det er ikke lite bare det. Grande kjenner kulturfeltet, er oppriktig interessert i det og er i tillegg en dreven politiker med stor gjennomslagskraft. Hun har allerede annonsert at momsen på e-bøker skal bort, og hun har lagt forslaget om å frata kunstnerorganisasjonene oppnevningsretten til stipendkomiteene på is. Vi venter spent på fortsettelsen.

En annen god nyhet: Det Norske Akademis ordbok, NAOB, ble lansert 24. januar. Brukere av Nettverkstedet har hatt tilgang til ordboken en stund allerede. Mens debatten raser om hvilke normerte former ordboken har valgt å ta med, kan vi som profesjonelle språkbrukere glede oss over å ha fått et helt uvurderlig arbeidsredskap. Det er rene åpenbaringen å lese oppslagene her, med etymologi, sitater og en rekke eksempler på bruk. Har du ikke sett den? Se her: www.naob.no.

Enda en gladnyhet: Norsk kulturråd klarte i fjor høst, takket være iherdig innsats, å få bevilget ni millioner i friske midler på statsbudsjettet, i hovedsak til innkjøpsordningene. Som et resultat av dette har oversetterbonusen for innkjøpte oversatte bøker økt fra 25 til 27 prosent av opprinnelig honorar. Det er første gang prosentsatsen har gått opp siden bonusen ble innført.

Så til det mer urovekkende. Åndsverkloven er nå til behandling hos en splitter ny Familie- og kulturkomité. Det var komitéhøring 5. februar, og alle kunstnerorganisasjonene deltok. Det gjorde også alle som erverver og forvalter rettigheter, og det som blir stadig tydeligere, er at den nye komiteen ser på lovarbeidet som en forhandlingssituasjon, der målet er å finne en balanse mellom opphavernes og erververnes interesser. Dette er noe nytt. Vi frykter at den nye åndsverkloven i større grad blir en næringslov enn en lov om opphavsrett.

Det er åndsverkloven som sier at opphavsmannen har rett på å bli navngitt. Vi fortsetter å følge med på om forlag og medier nevner oversetter. Aviser og tidsskrifter synes å ha blitt bedre, men det står fortsatt dårlig til hos en del forlag. Om du oppdager at oversetter mangler, gi oss beskjed. Vi vil også gjerne ha kopi av eventuelle henvendelser til forlag og aviser om dette.

Det nærmer seg årsmøtet, og invitasjonen sendes ut i disse dager. Vi har som vanlig mye å snakke om, og håper at flest mulig kommer. Det er uvurderlig for foreningen at mange deltar på møtene, og NO er i særklasse når det gjelder oppmøte. Derfor ytes det reisetilskudd til utenlandsboende og til medlemmer som bor i en viss avstand fra Oslo. De siste par årene har vi imidlertid sett en markant økning i utgiftene til slike reiser. La meg derfor benytte anledningen til å minne om at reise skal skje på billigst mulig måte og bør bestilles i god tid. Ønsker man luksus ut over dette – fleksibillett, reise med yndlings-flyselskapet, slippe å stå for tidlig opp, osv., er det kanskje ikke noe som bør belastes foreningen?

Når det er sagt, håper jeg at flest mulig kommer og gleder meg som alltid til å se dere!

Ika Kaminka
foreningsleder