Leders spalte

<em>Foto: Ebba Drolshagen</em>
Foto: Ebba Drolshagen

Kjære medlem

Hurra, det er høst igjen! Nytt pennal, nye prosjekter, ny energi. Og snart skal mange av oss ses på Thorbjørnrud. Kan det bli bedre?

Kontrakter
Vårens forhandlinger trakk ut, men alt kom på plass før sommeren. Alle avtalene ligger på foreningens nettside. Vi har nå fungerende avtaler for lydbok i eksemplarsalg og lydbok for strømming i så vel Storytel som Fabels abonnementstjeneste, i tillegg til en ny, men fortsatt midlertidig e-bokavtale. Det er svært lurt å faktisk lese avtalene, særlig e-bokavtalen inneholder en del endringer. Og strømmeavtalene er det mange av dere som møter for første gang. Lurer du på noe, ta kontakt med administrasjonen.

Så veldig lenge varer imidlertid ikke denne harmoniske tilstanden: Forleggerne ønsker å gjennomgå hele normalkontrakten, og nye forhandlinger starter opp i løpet av noen uker.

Berlin
Når det gjelder saken med kommunen i Berlin, der vi har søkt om å få lov til å benytte leiligheten slik vi gjør i dag, så har det ikke skjedd noen verdens ting. Vi har overholdt alle tidsfrister og venter fortsatt på en ny tilbakemelding.

Vi leter fremdeles etter en som kan være «vår mann» eller dame i Berlin. Når noe skjer – det være seg en oppvaskmaskin som går i stykker eller internett som ikke funker – savner vi sterkt å ha en person til å ta seg av det. Men delvis på grunn av tyske skatteregler som sterkt begrenser muligheten for å ta slike jobber har det ikke vært mulig å finne noen. Inntil videre er vi derfor henvist til vår advokat, Irene Sommer, som sjenerøst bruker av sin tid for å ordne opp hos oss. Hun strekker seg langt utover det hun er hyrt for å gjøre, så ta godt imot henne.

Arendalsuka
For tredje år på rad var Kunstnernettverket til stede i Arendal. I år hadde vi ikke stand, men holdt til ved det som har blitt hetende «kunstnerbåten», en liten tresnekke som ligger til kai innerst i pollen. Her var det kunstnerquiz og sosialpolitisk samvær. I tillegg arrangerte Kunstnernettverket en debatt under overskriften «Alt kan konkretiseres», hvor politikerne kom med mange fagre løfter. Kulturrådets debatt klarte dessverre i liten grad å få fram forskjellene partiene imellom, enda så store forskjeller det er. Uansett viste Arendalsuka seg nok en gang som et arrangement det er vel verdt å delta på.

FIT
FIT har avholdt generalforsamling og sin 21. verdenskongress i Brisbane i Australia. Fra NO deltok daglig leder og foreningsleder på generalforsamlingen, som er noe av det morsomste som finnes. Det gir en egen høytidsstemning å sitte der med det norske flagget foran seg og representere Norge – som for øvrig var representert ved hele fire organisasjoner: NAViO, NFF, og NT i tillegg til oss selv. Møtet var preget av interne stridigheter, særlig tautrekking mellom FIT som global organisasjon og den sterkeste regionsavdelingen, FIT Europe, og mye av møtet kom eksplisitt eller implisitt til å dreie seg om dette.

Avtroppende president Henry Liu har gjort en kjempejobb i å løfte føderasjonen og gi den større synlighet og slagkraft, men maktkampen mellom FIT Europe og FIT sentralt har bare vokst. FIT Europe, som domineres av translatører, tolker og terminologer og derfor er opptatt av problemstillinger som er temmelig på siden av hva NO befatter seg med, ønsker sterkere autonomi og en større andel av FITs midler.

Nå er Kevin Quirk fra NFF valgt som president for tre år, og vi setter vår lit til at han vil gjøre en innsats for å bedre dette forholdet. Han har allerede vist seg som en framifrå diplomat, og er trolig den som er best egnet til å løse denne konflikten. Vi forventer også at det gjøres et krafttak for å løfte de litterære oversetterne innad i FIT.

God høst!

Ika Kaminka
foreningsleder