Leders spalte

Foto: Blunderbuss
Foto: Blunderbuss

Kjære medlem!

Takk for sist til dere som var på årsmøtet, og takk for fornyet tillit! Jeg gleder meg til å ta fatt på to nye år.

På årsmøtet ble alle de foreslåtte sakene vedtatt, hvilket betyr at det kommer noen endringer i stipendene, blant annet er det åpnet for en litt annen vekting av kriteriene avhengig av stipendtype. Dramatisk er det ikke, men Stipendkomiteen har fått litt større armslag.

På årsmøtet snakket vi en del – men kanskje ikke nok – om situasjonen med forleggerne når det gjelder e-bok og lydbok. Det har vært relativt langvarige forhandlinger om begge disse avtalene, uten at vi er kommet til enighet. Vi tror stadig at vi nærmer oss en løsning, men hver gang dukker det opp nye stridspunkter. Selv om mye av det vi forhandler om, er mindre detaljer, dreier det seg om prinsipielt viktige spørsmål. Inntil videre ber vi dere derfor vente med å underskrive e-bok- eller lydbokkontrakter. Om du får tilsendt en slik til undertegnelse, kan du henvise til de pågående forhandlingene mellom oversetterforeningene (vi forhandler sammen med NFF) og Forleggerforeningen, og si at din forening har bedt deg vente med å skrive under nye kontrakter til disse forhandlingene er i havn.

Det nye styret har hatt sitt første møte, og med alt som skjer på den kultur- og litteraturpolitiske fronten, skal vi få nok å henge fingrene i: Regjeringen la for et par dager siden frem endelig stortingsproposisjon med forslag til ny åndsverklov, de har satt i gang arbeidet med en kulturmelding – og til høsten er det valg.

God påske!


Ika Kaminka
foreningsleder