Leders spalte

Foto: Ebba Drolshagen
Foto: Ebba Drolshagen

Kjære medlem
Takk for sist til alle som var på julemøtet. Det var riktig hyggelig, synes jeg, preget av den rausheten og varmen som kjennetegner foreningen på sitt beste. Og med et knippe kunstneriske innslag som virkelig viser hvor mye kreativitet som bor i denne forsamlingen. Takk til alle som bidro, enten det var planlagt eller ikke!

Betalingsproblemer?
Vi hører at flere opplever noen forlag som ekstra trege med utbetaling av honorar. Gjelder det deg, ta gjerne kontakt med foreningen. Om det er flere som opplever det samme, kan vi legge press på forlaget. Venter du på en oversetterbonus fra Kulturrådet som uteblir, ta direkte kontakt med dem. De har vedtatt strenge sanksjonsregler for forlag som ikke overholder utbetalingsfristen, men om de ikke får vite om problemet, kan de heller ikke gjøre noe med det.

Sykepenger
Vi gjorde nylig en skuffende oppdagelse: Endringen av folketrygdlovens § 8-42 trer ikke i kraft før 1. januar 2019! Det betyr at frilansere som også har næringsinntekt, også neste år vil få sykepenger som næringsdrivende. Hvorfor det tar så lang tid før endringen trer i kraft, vites ikke, men det er trolig av praktiske og tekniske årsaker.

Lydbøker i Storytel
Spørsmålet om hvordan lisensavgiften for strømming av lydbøker skal utbetales, skal nå omsider være løst, og en del av dere kan vente en sum inn på konto før jul – alt fra en hundrings til flere titalls tusen. Dette er utbetaling for strømming i 2016. 2017-pengene kommer et stykke utpå våren til neste år.

Mens administrasjonen samler krefter til en siste juleinnspurt, befinner jeg meg på den andre siden av kloden dypt nede i en japansk tekst fra 1800-tallet. En sprudlende desember og en trivelig jul ønskes alle i og rundt foreningen!

Hilsen fra Japan
Ika Kaminka
foreningsleder