Leders spalte

Foto: Blunderbuss
Foto: Blunderbuss

Kjære medlem

Åndsverkloven
Det har vært og er et hektisk halvår. Arbeidet med åndsverkloven, forberedelser, komitéhøring og møter med politikere fra de fleste sider – den intense aksjonen for å få stanset § 71 (den såkalte arbeidsgiverregelen), slukte oss i flere uker. Så gikk det som det gikk: Lovbehandlingen ble utsatt. Det er både positivt og negativt. Da høringsnotatet om ny åndsverklov ble lagt frem i fjor sommer, var vi svært positive. Det virket lovende, og vi fornemmet virkelig en vilje til å styrke opphavernes rettsvern, selv om opphaversiden på langt nær hadde fått gjennomslag for alle innspill eller krav. Så gikk det et halvt år, før den 400 sider lange stortings-proposisjonen ble lagt fram like før påske. Vi fikk tre arbeidsuker på oss før komitéhøringen. Gradvis oppdaget vi en mengde detaljer som var tilføyd eller endret, og måtte innse at det gode utgangspunktet var blitt uthult og undergravd. Hva som skjer nå, er uvisst. Men det kommer nok til å ta tid.

Kontraktpenger
Foreningen får stadig meldinger om problemer med kontraktpengene – den tredjedelen av honoraret som oversetter skal få betalt ved inngåelse av kontrakt. Flere forlag gjør det vanskelig å be om denne betalingen og hevder det gir administrativt merarbeid. Derfor vil vi nok en gang minne om at dette ikke er et forskudd, og det er ikke noe forlaget gjør for å være grei med blakke oversettere. ”Om ikke annet er avtalt, utbetales honoraret med 1/3 ved signering av kontrakten”, står det i normalkontrakten, og det dreier seg om betaling som bekrefter kontraktinngåelsen. Om det skulle skje noe med oppdraget – at forlaget får økonomiske problemer, at boka blir utsatt – så er man i det minste sikret en tredel av honoraret. Sørg for å be om det.

Lyd- og e-bokavtalene
Vi er nå omsider i havn med forhandlingene både med Lydbokforlaget og Forlegger-foreningen. Avtalene vil legges ut på nettet før vi tar ferie i juli. Lydbokavtalen (stykksalg) er nesten identisk med den forrige, men det øverste trappetrinnet er justert ned fra 2500 eksemplarer til 2000. Når det gjelder e-bokavtalen, forhandler vi fortsatt om detaljer. Følg med på foreningens hjemmeside.

Norsk Oversetterleksikon er lansert
Stolte som høner kunne vi presentere Norsk Oversetterleksikon den 16. juni. Har du ikke sett det, sier du? Se her: www.oversetterleksikon.no. Leksikonet inneholder per dags dato atten artikler, femten av dem biografiske, tre tematiske, så det er et stykke igjen før det er et fullt fungerende oppslagsverk. Når det er sagt, kan du allerede lese interessante og kunnskapsrike artikler om oversettere fra Axel Amlie til Henrik Wergeland, og om temaer som ridderromaner i middelalderen og ungpikebøker på 1900-tallet. Det som allerede er der, viser hvor fantastisk det kan bli. Les og bli glad!

Arrangementer
Foreningens formidlingsarrangementer går så det suser, ikke minst takket være kyndig og entusiastisk innsats fra komiteenes side. Oversatt Aften har trukket flere folk i hele vår enn tidligere, på Kollegatreff er fremmøtet fortsatt godt. På Lillehammer varierte publikumstallet sterkt fra dag til dag, det skyldtes nok mer vær og ukedag enn programmets innhold. Arrangørene gjør en uvurderlig innsats for foreningen og for oversetternes synlighet.

FIT-kongress
Høsten begynner med FIT-kongress i Brisbane. Tolv av våre medlemmer skal til den åpne kongressen, flere for å holde innlegg, mens leder, nestleder og daglig leder reiser først og fremst til generalforsamlingen. Det er ledervalg i år, nå- værende president Henry Liu går av etter full tid. NFFs Kevin Quirk stiller som kandidat, og NO støtter selvsagt kandidaturet.

Og så: God sommer ønskes alle i foreningen, og en særlig takk til alle dere som har bidratt – i verv eller utvalg, med arrangementer, som skribenter, med tips og informasjon.

Ika Kaminka
foreningsleder