Arrangementer i NOs regi

SeminarReise og oppholdÅrsmøtetHøstseminaretHieronymusfeiringJulemøtetKollegatreffSpråkseminarerAndre seminarer
Seminar: Hvordan bli rik og lykkelig som oversetter

Fredag 23. november inviterer foreningen til et seminar om oversetterens praktiske hverdag. I seminarets først bolk skal vi konsentrere oss om hvordan man som frilanser kan sikre seg best mulig økonomi. Temaer her vil være avtaleverk, skatt, trygd, pensjon og stipender. I andre bolk skal vi rette fokus mot oversetterens sjelelige og fysiske velvære: Hvordan er det lurt å innrette arbeidsplassen? Hvordan håndterer man ensomheten som er knyttet til det stille livet bak tastaturet? Hva slags hjelpemidler kan være til hjelp og oppmuntring underveis i arbeidet? Dessuten skal vi se på relasjonen oversetter/redaktør: Hva ønsker vi oversetterne av redaktørene våre? Hva ønsker de av oss? Helt til slutt skal forfatter Vigdis Hjorth kåsere for oss om frilanslivets viderverdigheter. Og så blir det pizza og vin og prat!

Vi håper så mange som mulig – fra de mest garvete til de aller nyeste medlemmene – vil delta på seminaret. Arrangementet er lagt til dagen før julemøtet, sånn at også de som bor utenbys eller -lands kan delta uten for mye plunder.

Vel møtt!

Sted: Rådhusgata 7 i Oslo
Tidspunkt: 23. november kl. 12.00-17.00

Påmeldingsfrist: Torsdag 1. november kl. 12

Reiserefusjon: Det ytes reiserefusjon til medlemmer som bor utenfor Oslo-området (folkeregistrert adresse) eller er fast bosatt i utlandet, for hovedtransport på billigste måte t/r hjemsted/Oslo med et maksimumsbeløp på kr 2 500 for medlemmer i Europa og kr 3 500 for medlemmer i andre verdensdeler. Det er satt som betingelse at rabattordninger benyttes selv om man kommer under maksimumsbeløpet med fullprisbilletter. Har du ønske om fleksibel billett eller lignende, må du betale mellomlegget selv. Du bestiller reisen selv og legger kvittering ved reiseregningsskjema (som skal benyttes). Reiseregningsskjema sendes foreningen så raskt som mulig etter hjemkomst – og senest innen én måned. Utgifter til lokaltransport på hjemsted eller i Oslo refunderes ikke, men flytog/flybuss refunderes.

Overnatting: For medlemmer som bor utenfor Oslo-området (folkeregistrert adresse) eller er fast bosatt i utlandet, dekkes hotellovernatting i Oslo fredag 23. til lørdag 24. november. Om du også skal delta på julemøtet, dekkes i tillegg hotellovernatting lørdag 24. til søndag 25. november. Hotell bestiller du selv, og du får refundert inntil kr 750 per natt. Kvittering legges ved reiseregningsskjema.

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Hvis ikke annet er nevnt spesielt, dekker foreningen reise til og fra arrangementet – for medlemmer som bor utenlands/utenbys i minimum ett år –  med et maksimumsbeløp på kr 2 500. For medlemmer som bor utenfor Europa, refunderes inntil kr 3 500. Det er satt som betingelse at rabattordninger skal benyttes selv om man kommer under maksimumsbeløpet med fullprisbilletter. Du bestiller din reise selv og legger kvittering ved reiseregningsskjema. Det forutsettes at man bestiller sin reise i god tid slik at gunstigste pris oppnås. Vi reiser aldri på fullprisbilletter og gjør reisene så billige vi kan. Lokalbilletter på hjemsted/arrangementssted refunderes ikke. Når du velger å benytte egen bil, får du refusjon lik rimeligste billett på offentlig transport. Bilgodtgjørelse etter statens satser skal avtales på forhånd. Reiseregningsskjema fås i forbindelse med arrangementer og bes benyttet av alle som ønsker reiserefusjon – det letter utbetalingen.

Felles måltider dekkes av foreningen. Hotell for den/de netter dette er nødvendig bestiller du selv og får refundert, inntil kr 750 per natt. Kvittering legges ved reiseregningsskjema. Til de fleste arrangementer benyttes påmelding på foreningens nettside. Medlemmer uten e-postadresse får invitasjon tilsendt i posten. Det forutsettes at man deltar på arrangementet i sin helhet når man får dekket reise- og oppholdsutgifter av foreningen.

Avmelding: Hvis du har meldt deg på og allikevel ikke har anledning til å delta, ber vi deg si ifra. Foreningen betaler ved hvert arrangement for måltider som ikke spises. Det er bortkastede penger!

Foreningens øverste organ er årsmøtet, som normalt avholdes en lørdag innen utgangen av mars hvert år. Invitasjon til årsmøtet sendes alle medlemmer senest to uker før møtet. Vedlagt invitasjonen ligger årsmøtepapirene som PDF-fil. De som melder seg på møtet, får tilsendt årsmøtepapirene i posten. Øvrige medlemmer kan be om å få dem tilsendt.

Når det er sendt ut invitasjon til møtet, vil du finne påmeldingsskjema og reiseregningsskjema her.

Seminaret arrangeres fra fredag til søndag etter feiringen av Hieronymus, og er de siste årene blitt holdt på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Det settes opp felles transport fra og til Oslo. Det faglige innholdet på seminaret legges opp av foreningens seminarkomité. Temaene varierer fra år til år, og både interne og eksterne krefter benyttes. Høstseminaret er foreningens viktigste faglige og sosiale arrangement. De siste årene har antall deltakere ligget på ca. 85. Deltakelse koster kr 400.

For refusjon av utlegg, benytt følgende skjema: Reiseregningsskjema for høstseminar

St. Hieronymus er oversetternes skytshelgen og feires en torsdag i slutten av september/begynnelsen av oktober. NFFO (Norsk faglitterær forfatter– og oversetterforening) og NO står for arrangementet annet hvert år (NFFO i 2018). Medlemmer i begge organisasjoner inviteres, samt medlemmer i STF (Statsautoriserte Translatørers Forening) og NAViO (Norsk audiovisuell oversetterforening). I tillegg inviteres eksterne gjester. Kveldens høydepunkt er utdelingen av foreningens Bastianpris, NAViOs teksterpris og NORLAS oversetterpris.

Reise og opphold dekkes av foreningen bare dersom du skal delta på høstseminaret, som starter dagen etter. Benytt i så fall reiseregningsskjema for høstseminar (se fanen «Høstseminaret»).

Møtet avholdes en lørdag i månedsskiftet november/desember. Innholdet varierer, men omfatter gjerne et aktuelt faglig tema, foreningsaktuelle saker, ofte et underholdningsinnslag, og avsluttes med foreningens julemiddag, antrekk: pent. Det er også anledning til å bytte bøker. Hvert medlem kan ta med seg fem bøker som avleveres ved ankomst. På et senere tidspunkt i programmet åpnes dørene til bokbytte. Prinsippet om først til mølla gjelder.

For refusjon av utlegg, benytt følgende skjema: Reiseregning Julemøte 2018

Hvert år arrangeres ett eller to uformelle treff (tidligere kalt oversettertreff) i Oslo. Treffene holdes i Rådhusgata 7 og innledes som regel med et foredrag over et aktuelt tema, gjerne språklig eller litterært, før det åpnes for diskusjon rundt bordet. Lettere servering. Det ytes ikke reise-/oppholdsrefusjon til utenbysboende, men alle grupper av oversettere i andre byer i inn- og utland oppfordres til å treffes under samme betingelser. Oversettertreffene er åpne for alle interesserte.

Kollegatreffene annonseres på foreningens nettside og i e-post til medlemmene.

Foreningen arrangerer jevnlig seminarer for ulike språkgrupper. Opplysninger om disse offentliggjøres i rundskriv og på nettsiden. Til noen av seminarene inviteres også ikke-medlemmer.
Foreningen får ofte henvendelser fra organisasjoner og andre i inn- og utland med invitasjon til seminarer, kurs og konferanser. Informasjon om aktuelle arrangementer bekjentgjøres for medlemmene i rundskriv og per e-post. Foreningen tar kontakt med medlemmer når det er aktuelt å be noen representere NO. Du kan også selv kontakte foreningen og høre om en slik representasjon kan være ønskelig.

—