Møter, kurs og seminarer

Lansering av Norsk OversetterleksikonÅrsmøtetArrangementer i NOs regiFagseminar for engelskoversettereHieronymusfeiringHøstseminaretJulemøtetKollegatreffOversetterverkstedSpråkseminarerAndre seminarer
Norsk Oversetterleksikon er et nettbasert og forskningsbasert leksikon over norske oversettere og norsk oversettelseshistorie i regi av Norsk Oversetterforening. Prosjektet tar sikte på å øke bevisstheten omkring oversettere og oversettelser, kartlegge en underkjent del av norsk kulturhistorie og å bringe tenkningen om oversettelse – og derved litteratur – opp på et høyere nivå.

Vi ønsker velkommen til lansering:

Når: Fredag 16. juni kl. 11
Hvor: Rådhusgata 7, 0151 Oslo

Det vil bli servert forfriskninger.

Påmeldingsfristen er utløpt.

Foreningens øverste organ er årsmøtet, som skal holdes innen utgangen av april hvert år. Norsk Oversetterforenings årsmøte 2017 avholdes 18. mars. Møtet finner sted i Rådhusgata 7 og blir etterfulgt av middag i Oslo Sjømannsforenings selskapslokaler.

Påmeldingsfrist er satt til 8. mars.

Reiserefusjon: Refusjon av reiseutgifter ytes som vanlig til medlemmer som er bosatt utenfor Oslo-området eller er fast bosatt i utlandet – for hovedtransport på billigste måte, med et maksimumsbeløp på kr 3 500. Rabattordninger skal benyttes – også av dem som kommer under maksimumsbeløpet med vanlig pris, dersom ikke annet er avtalt. Nettbestilling kan gjerne benyttes. Utskrift sendes NO som bilag til reiseregningen. Dersom du benytter reisebyrå, skal Expert Reisebyrå på telefon 23 19 44 00 benyttes, hvis ikke annet er avtalt. Husk å opplyse om at det er NO som skal betale. Lokaltransport på hjemsted eller i Oslo refunderes ikke. Reiseregningsskjema fås på årsmøtet og bes benyttet av alle som ønsker reiserefusjon – det letter utbetalingen. Reiseregningen sendes foreningen innen 18. april.

Overnatting: Foreningen dekker utgifter til én overnatting for langveisfarende årsmøte-deltakere, og for ikke så langveisfarende som bor slik til at de ikke kommer seg hjem med kollektivtransport etter kl. 24.00. Vi har reservert en del rom på Comfort Hotel Børsparken i Tollbugaten 2–4, for natten 18.–19. mars.

Møtestart: Det blir servert kaffe og te med noe til fra kl. 10.00. Møtet starter kl. 10.30.

Avmelding: Hvis du har meldt deg på og allikevel ikke har anledning til å delta, ber vi deg si ifra. Foreningen betaler ved hvert arrangement for måltider som ikke spises og hotellværelser som ikke benyttes. Det er bortkastede penger!

Generelt: Hvis ikke annet er nevnt spesielt, dekker foreningen reise til og fra arrangementet – for medlemmer som bor utenlands/utenbys i minimum ett år –  med et maksimumsbeløp på kr 3 500. Det er satt som betingelse at rabattordninger skal benyttes selv om man kommer under maksimumsbeløpet med fullprisbilletter. Det forutsettes at man bestiller sin reise i god tid slik at gunstigste pris oppnås. Bestill gjerne flybilletter på nettet; NO refunderer. Dersom det ikke lar seg gjøre, benyttes Expert Reisebyrå på telefon 23 19 44 00. Gi beskjed om foreningstilknytning, så fakturerer byrået foreningen direkte. Togbilletter innenlands skal bestilles direkte hos NSB, enten på nsb.no eller i billettautomat. Reisebyrå skal ikke benyttes for bestilling av togbilletter.  Vi reiser aldri på fullprisbilletter og gjør reisene så billige vi kan. Mange har avbestillingsforsikring innbakt i privat helårs reiseforsikring. Hvis man ikke har dette, må man sørge for å ha avbestillingsforsikring for den aktuelle foreningsreisen. Lokalbilletter på hjemsted/arrangementssted refunderes ikke. Når du velger å benytte egen bil, får du refusjon lik rimeligste billett på offentlig transport. Bilgodtgjørelse skal avtales på forhånd.

Felles måltider dekkes av foreningen. Hotell for den/de netter dette er nødvendig bestilles og betales av foreningen. Til de fleste arrangementer benyttes påmelding på nett. Medlemmer uten e-postadresse får invitasjonen med påmeldingsslipp tilsendt i posten. Det forutsettes at man deltar på arrangementet i sin helhet når man får dekket reise- og oppholdsutgifter av foreningen.

Fagseminar for engelskoversettere i Rådhusgata 7
Fredag 10. og lørdag 11. februar 2017 arrangerer Oversetterforeningen et seminar for oversettere som arbeider med engelsk i ulike varianter. Erfarne kolleger og foredragsholdere utenfra vil gi en fordypning i det engelske språkets mangslungne historie, anglisismer i norsk, oversettelse av klassikere, britisk og amerikansk språk, oversettelse sett med en vaskers blikk, og vi vil bli kjent med anglomonene som kan lure selv den mest drevne engelskoversetter iblant. Det vil også bli tid til tekstnært gruppearbeid i to verkstedsbolker, delvis basert på oppgaver som forberedes i forkant. Det ene verkstedet vil ha oversettelse av dialog og replikker som tema og ledes av Kyrre Haugen Bakke, som vil bruke sine erfaringer fra teaterverdenen så vel som oversetteriet.

Ellers håper vi at felles måltider blir en god anledning til sosialt samvær og ivrige diskusjoner.

Antallet deltakere er begrenset til 25, hvorav 5 tenkes å bli rekruttert blant aktive oversettere som av ulike grunner ikke er medlem av vår forening. 20 plasser er dermed forbeholdt NO-medlemmer, og dersom flere enn 20 melder seg, vil deltakerne bli plukket ut på bakgrunn av produksjon og interesse, og med henblikk på å sette sammen mangfoldige grupper. Seminaret er planlagt av Ragnhild Eikli, Henning Kolstad, Preben Jordal og Cora Skylstad.

Frist for bindende søknad: 3. januar 2017

Svarbrev sendes ut kort etter fristen. Da vil også verkstedoppgaver sendes ut til de som er kommet med på seminaret. Reise- og oppholdsutgifter dekkes av foreningen etter gjeldende regler.

St. Hieronymus er oversetternes skytshelgen og feires en torsdag i slutten av september/begynnelsen av oktober. NFF (Norsk faglitterær forfatter– og oversetterforening) og NO står for arrangementet annet hvert år (NO i 2017). Medlemmer i begge organisasjoner inviteres, samt medlemmer i STF (Statsautoriserte Translatørers Forening) og NAViO (Norsk audiovisuell oversetterforening). I tillegg inviteres eksterne gjester. Kveldens høydepunkt er utdelingen av foreningens Bastianpris, Bokhandelens sakprosapris til oversettere, NAViOs teksterpris og NORLAS oversetterpris.

Reise og opphold dekkes av foreningen dersom du skal delta på høstseminaret som starter dagen etter.

Seminaret arrangeres fra fredag til søndag etter feiringen av Hieronymus, og avholdes for tiden på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Det settes opp felles transport fra og til Oslo. Det faglige innholdet på seminaret legges opp av foreningens seminarkomité. Temaene varierer fra år til år, og både interne og eksterne krefter benyttes. I tillegg til det faglige innholdet er seminaret en sosial begivenhet. De siste årene har antall deltakere ligget på ca. 85. Det betales kr 350 i egenandel.
Møtet avholdes en lørdag i månedsskiftet november/desember. Innholdet varierer, men omfatter gjerne et aktuelt faglig tema, foreningsaktuelle saker, ofte et underholdningsinnslag, og avsluttes med foreningens julemiddag, antrekk: pent. Det er også anledning til å bytte bøker. Hvert medlem kan ta med seg fem bøker som avleveres ved ankomst. På et senere tidspunkt i programmet åpnes dørene til bokbytte. Prinsippet om først til mølla gjelder.
Hvert halvår arrangeres to uformelle treff (tidligere kalt oversettertreff) i Oslo. Treffene holdes i Rådhusgata 7 og innledes som regel med et foredrag over et aktuelt tema, gjerne språklig eller litterært, før det åpnes for diskusjon rundt bordet. Lettere servering. Det ytes ikke reise-/oppholdsrefusjon til utenbysboende, men alle grupper av oversettere i andre byer i inn- og utland oppfordres til å treffes under samme betingelser. Til oversettertreffene inviteres i regelen også oversettere som ikke er medlem i foreningen.
Oversetterverkstedet 2016 ble avholdt fredag 15. og lørdag 16. april i foreningens lokaler i Rådhusgata 7 i Oslo. Det var tredje gang NO arrangerte et slikt verksted. Årets verksted bygde videre på tidligere opplegg, som ifølge deltakerne har vært til stor nytte og inspirasjon.

Programmet gikk fra morgen til kveld og omfattet gjennomgang av deltakernes oversettelser av en felles tekst, foredrag, plenumsdiskusjoner om prinsipielle og konkrete spørsmål samt praktiske råd og vink. Det ble dessuten satt av godt med tid til individuell veiledning på basis av en forberedt oversettelse, en gyllen anledning til å diskutere oversettelsesproblemer i detalj.

Foreningen arrangerer jevnlig seminarer for ulike språkgrupper. Opplysninger om disse offentliggjøres i rundskriv og på nettet. Til noen av seminarene inviteres også ikke-medlemmer.
Foreningen får ofte henvendelser fra organisasjoner og andre i inn- og utland med invitasjon til seminarer, kurs og konferanser. Informasjon om aktuelle arrangementer bekjentgjøres for medlemmene i rundskriv og per e-post. Foreningen tar kontakt med medlemmer når det er aktuelt å be noen representere NO. Du kan også selv kontakte foreningen og høre om en slik representasjon kan være ønskelig.

—