Møter, kurs og seminarer

ÅrsmøtetArrangementer i NOs regiHøstseminaretHieronymusfeiringJulemøtetKollegatreffSpråkseminarerAndre seminarer
Foreningens øverste organ er årsmøtet, som skal holdes innen utgangen av april hvert år. Norsk Oversetterforenings årsmøte 2018 avholdes 17. mars.

Møtet finner sted i Rådhusgata 7 og blir etterfulgt av middag i Oslo Sjømannsforenings selskapslokaler.

Reiserefusjon: Refusjon av reiseutgifter ytes som vanlig til medlemmer som er bosatt utenfor Oslo-området eller er fast bosatt i utlandet – for hovedtransport på billigste måte, med et maksimumsbeløp på kr 3 500. Rabattordninger skal benyttes – også av dem som kommer under maksimumsbeløpet med vanlig pris, dersom ikke annet er avtalt. Nettbestilling kan gjerne benyttes. Utskrift sendes NO som bilag til reiseregningen. Dersom du benytter reisebyrå, skal Expert Reisebyrå på telefon 23 19 44 00 benyttes, hvis ikke annet er avtalt. Husk å opplyse om at det er NO som skal betale. Lokaltransport på hjemsted eller i Oslo refunderes ikke. Reiseregningsskjema fås på årsmøtet og bes benyttet av alle som ønsker reiserefusjon – det letter utbetalingen. Reiseregningen sendes foreningen innen 18. april.

Overnatting: Foreningen dekker utgifter til én overnatting for langveisfarende årsmøte-deltakere, og for ikke så langveisfarende som bor slik til at de ikke kommer seg hjem med kollektivtransport etter kl. 24.00. Vi har reservert en del rom på Comfort Hotel Børsparken i Tollbugaten 2–4, for natten 17.–18. mars.

Møtestart: Det blir servert kaffe og te med noe til fra kl. 10.00. Møtet starter kl. 10.30.

Avmelding: Hvis du har meldt deg på og allikevel ikke har anledning til å delta, ber vi deg si ifra. Foreningen betaler ved hvert arrangement for måltider som ikke spises og hotellværelser som ikke benyttes. Det er bortkastede penger!

Årsmøtepapirene 2018 finner du her:  Årsmøtepapirer 2018 OBS: Åpnes best med annen nettleser enn Explorer.

Generelt: Hvis ikke annet er nevnt spesielt, dekker foreningen reise til og fra arrangementet – for medlemmer som bor utenlands/utenbys i minimum ett år –  med et maksimumsbeløp på kr 3 500. Det er satt som betingelse at rabattordninger skal benyttes selv om man kommer under maksimumsbeløpet med fullprisbilletter. Det forutsettes at man bestiller sin reise i god tid slik at gunstigste pris oppnås. Bestill gjerne flybilletter på nettet; NO refunderer. Dersom det ikke lar seg gjøre, benyttes Expert Reisebyrå på telefon 23 19 44 00. Gi beskjed om foreningstilknytning, så fakturerer byrået foreningen direkte. Togbilletter innenlands skal bestilles direkte hos NSB, enten på nsb.no eller i billettautomat. Reisebyrå skal ikke benyttes for bestilling av togbilletter.  Vi reiser aldri på fullprisbilletter og gjør reisene så billige vi kan. Mange har avbestillingsforsikring innbakt i privat helårs reiseforsikring. Hvis man ikke har dette, må man sørge for å ha avbestillingsforsikring for den aktuelle foreningsreisen. Lokalbilletter på hjemsted/arrangementssted refunderes ikke. Når du velger å benytte egen bil, får du refusjon lik rimeligste billett på offentlig transport. Bilgodtgjørelse skal avtales på forhånd.

Felles måltider dekkes av foreningen. Hotell for den/de netter dette er nødvendig bestilles og betales av foreningen. Til de fleste arrangementer benyttes påmelding på nett. Medlemmer uten e-postadresse får invitasjon tilsendt i posten. Det forutsettes at man deltar på arrangementet i sin helhet når man får dekket reise- og oppholdsutgifter av foreningen.

Seminaret arrangeres fra fredag til søndag etter feiringen av Hieronymus, og avholdes for tiden på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Det settes opp felles transport fra og til Oslo. Det faglige innholdet på seminaret legges opp av foreningens seminarkomité. Temaene varierer fra år til år, og både interne og eksterne krefter benyttes. I tillegg til det faglige innholdet er seminaret en sosial begivenhet. De siste årene har antall deltakere ligget på ca. 85. Det betales kr 350 i egenandel.
St. Hieronymus er oversetternes skytshelgen og feires en torsdag i slutten av september/begynnelsen av oktober. NFF (Norsk faglitterær forfatter– og oversetterforening) og NO står for arrangementet annet hvert år (NO i 2017). Medlemmer i begge organisasjoner inviteres, samt medlemmer i STF (Statsautoriserte Translatørers Forening) og NAViO (Norsk audiovisuell oversetterforening). I tillegg inviteres eksterne gjester. Kveldens høydepunkt er utdelingen av foreningens Bastianpris, Bokhandelens sakprosapris til oversettere, NAViOs teksterpris og NORLAS oversetterpris.

Reise og opphold dekkes av foreningen dersom du skal delta på høstseminaret som starter dagen etter.

Møtet avholdes en lørdag i månedsskiftet november/desember. Innholdet varierer, men omfatter gjerne et aktuelt faglig tema, foreningsaktuelle saker, ofte et underholdningsinnslag, og avsluttes med foreningens julemiddag, antrekk: pent. Det er også anledning til å bytte bøker. Hvert medlem kan ta med seg fem bøker som avleveres ved ankomst. På et senere tidspunkt i programmet åpnes dørene til bokbytte. Prinsippet om først til mølla gjelder.
Hvert halvår arrangeres to uformelle treff (tidligere kalt oversettertreff) i Oslo. Treffene holdes i Rådhusgata 7 og innledes som regel med et foredrag over et aktuelt tema, gjerne språklig eller litterært, før det åpnes for diskusjon rundt bordet. Lettere servering. Det ytes ikke reise-/oppholdsrefusjon til utenbysboende, men alle grupper av oversettere i andre byer i inn- og utland oppfordres til å treffes under samme betingelser. Til oversettertreffene inviteres i regelen også oversettere som ikke er medlem i foreningen.
Foreningen arrangerer jevnlig seminarer for ulike språkgrupper. Opplysninger om disse offentliggjøres i rundskriv og på nettet. Til noen av seminarene inviteres også ikke-medlemmer.
Foreningen får ofte henvendelser fra organisasjoner og andre i inn- og utland med invitasjon til seminarer, kurs og konferanser. Informasjon om aktuelle arrangementer bekjentgjøres for medlemmene i rundskriv og per e-post. Foreningen tar kontakt med medlemmer når det er aktuelt å be noen representere NO. Du kan også selv kontakte foreningen og høre om en slik representasjon kan være ønskelig.

—