Forlenget søknadsfrist til Bokklubbenes skjønnlitterære prosjektstipend

Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond deler ut et prosjektstipend på kr 25 000 til et særskilt oversettelsesprosjekt. Med stipendet følger en garanti på et tilsvarende beløp til produksjons/markedsstøtte til det forlaget som innen ett år fra tildelingen antar oversettelsen for utgivelse.

Formålet med stipendet er todelt:
For det første å gi konkret økonomisk støtte til en oversetter som ønsker å realisere et spesielt prosjekt, og på den annen side å bidra til at prosjektet også blir utgitt.

Styret i Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond er stipendkomité.
Søknad sendes i brevs form til Norsk Oversetterforening innen 1. desember.

Søknaden merkes «Bokklubbenes oversetterstipend».