Handlingsplan for 2017-2018

Handlingsplanen ble vedtatt på foreningens årsmøte 18. mars 2017.

Norsk Oversetterforenings formålsparagraf:

NO SKAL:

 •  samle norske skjønnlitterære oversettere
 •  arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser
 •  ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresser
 •  arbeide for å høyne oversetterfagets status og synliggjøre oversetteren som opphavsmann
 •  bistå og gi råd til enkeltmedlemmer
 •  fremme forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av språkkompetanse
OrganisatoriskNO skal samle norske oversettereNO skal arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelserNO skal ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresserNO skal arbeide for å høyne oversetterfagets status og synliggjøre oversetteren som opphavsmann
NO skal være en effektivt drevet organisasjon med et godt arbeidsmiljø. NO er en svært aktiv forening, drevet av et arbeidende styre og en liten administrasjon, i tillegg til innsatsen fra aktive medlemmer som har verv og oppdrag for foreningen. Som fagforening er det viktig at foreningen også har som målsetting å være en god og inspirerende arbeidsplass som tar vare på sine medarbeidere. NO skal jobbe målrettet med kursing/etterutdanning av styre og administrasjon.

 

Foreningen skal ha som mål å representere en vesentlig del av norske litterære oversettere, og virke samlende på oversetterstanden som helhet. Foreningen tildeler stipender og bistår med informasjon og hjelp også til ikke-medlemmer, og ikke-medlemmer inviteres til flere av foreningens arrangementer. Samarbeidet med de andre oversetterorganisasjonene gjennom Oversetterforum skal videreføres med jevnlige møter og Hieronymus-feiringen i september, hvor organiserte oversettere og tolker inviteres.

I foreningsåret 2017–2018 skal NO:

 • Ha ansvaret for Hieronymus-arrangementet
 • Samarbeide om faglig og fagpolitisk utveksling med NORLAs oversettere blant annet ved å invitere deres oversettere til høstseminaret og andre arrangementer
 • Ta initiativ til å arrangere fagpolitisk seminar i samarbeid med NFF og evt. NAViO
 • Fortsette arbeidet med å utvikle et opplegg for Frankfurt 2019

NO driver flere typer faglig arbeid. Foreningen har flere tilbud rettet mot enkeltoversetterens faglige utvikling, så som konsulenthjelp og kollegastøtte. I tillegg arrangeres det medlemsreiser og diverse faglige seminarer og treff, ikke minst det årlige høstseminaret for alle medlemmer. I samarbeid med NFF og NAViO driver vi Nettverksted.no som gjennom tilgang til ordbøker og andre nettressurser gir medlemmene et godt arbeidsredskap.

I foreningsåret 2017­–2018 skal NO:

 • Arrangere fagseminar våren 2018
 • I samarbeid med medeierforeningene NFF og NAViO fullføre den igangsatte revitaliseringen av Nettverkstedet
 • Begynne arbeidet med å planlegge kulturreise høsten 2018

NO skal kontinuerlig arbeide med å forsvare og styrke oversetternes rettigheter og rammevilkår. Vi skal jobbe politisk opp mot departement og stortingsgrupper, forhandle om bedre kollektive avtaler med stat (bibliotekvederlag, privatkopieringsvederlag, innkjøpsordning, lyd- og blindeskriftbiblioteket), forvaltningsorganisasjoner (Kopinor (inkl. bokhylla.no) og Norwaco) og våre forhandlingsmotparter (Den norske Forleggerforening, Norsk teater- og orkesterforening, NRK m.fl.). Videre skal vi følge med på den teknologiske utviklingen og hvordan nye publiseringsplattformer påvirker avtaleverket og forståelsen av det. Gjennom deltakelse i Kunstnernettverket skal vi kjempe for å ivareta kunstnernes og frilansernes interesser i kultur- og velferdspolitikken.

Det norske litterære systemet, og dermed norske oversetteres vilkår, påvirkes av internasjonale forhold. Gjennom vårt medlemskap i internasjonale sammenslutninger som FIT, CEATL, IAF, BWC, NFOR og Norne, i den nasjonale Opphavsrettsforeningen, og gjennom deltakelse på internasjonale konferanser og seminarer, skal vi følge med på utviklingen innen opphavsrett og konkurranselovgivning.

I samarbeid med internasjonale organisasjoner som Norne og CEATL skal foreningen arbeide for å ivareta oversetternes interesser overfor globale aktører i bokbransjen, og jobbe for å sikre oversetternes interesser i EU.

Foreningen skal arbeide for å styrke bevisstheten blant medlemmer og oppdragsgivere om at skjønnlitterær oversettelse skal honoreres som lønnsinntekt og ikke som næringsinntekt.

Foreningen skal gi råd og bistand til enkeltmedlemmer, og så langt kapasiteten rekker, andre oversettere.

I foreningsåret 2017-18 skal NO:

 • Reforhandle NRK-avtalene
 • Reforhandle lydbokavtalen med NRK Aktivum
 • Fremforhandle avtale om lydbøker i abonnementstjeneste
 • Reforhandle avtalen om lydbøker i Storytels abonnementstjeneste med Cappelen Damm
 • I samarbeid med de andre organisasjonene, starte arbeidet med å utvikle en ny modell for bibliotekvederlaget
 • Holde kurs om rettigheter, kontrakter, skatt og trygd
 • Arbeide for å påvirke kulturpolitikken frem mot valget i 2017
 • Arbeide for å få innført boklov

Gjennom synliggjørings- og profileringsarbeid skal NO kontinuerlig jobbe for at oversettelsens status heves og for å fremme forståelsen for den litterære oversettelsens betydning. Vi skal samarbeide med forleggere, bokhandlere, biblioteker, kulturmyndigheter og andre om prosjekter som fremmer den oversatte litteraturen og følge med på hva som skjer i andre land for å få ideer. NO skal være til stede med arrangementer på Norsk litteraturfestival på Lillehammer og Bjørnsonfestivalen, og stå for publikumsarrangementet Oversatt Aften. I samarbeid med Norsk PEN/Fengslede forfatteres komité skal vi fortsette å arrangere forfatterkvelder på Litteraturhuset i Oslo.

I foreningsåret 2017-18 skal NO:

 • Fortsette arbeidet med Norsk Oversetterleksikon og i samarbeid med ILOS arrangere forskningsseminar tilknyttet prosjektet
 • I samarbeid med Biblo Tøyen utvikle arrangementer om oversettelse for barn og ungdom
 • I samarbeid med Norsk PEN/Fribyenes Arbeidsutvalg arrangere workshop på litteraturfestivalen Kapittel for oversettere og eksilforfattere
 • I samarbeid med Kritikerlaget stå for et arrangement med mottaker av Kritikerprisen
 • Utarbeide tilbud om oversetterbesøk til skolene gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS)
 • Styrke innsatsen for at oversetterens navn ikke utelates i annonser og anmeldelser etc.