KULTURDEPARTEMENTETS PRIS

Kulturdepartementet foretar årlig en premiering av årets beste barne- og ungdomsbøker. Siden 2003 administreres jury og prisutdelingsarrangementet fra Norsk barnebokinstitutt.

Kategoriene det deles ut priser i kan variere noe fra år til år, men det har blitt delt ut en oversetterpris nesten hvert år siden 1972. Noen år har man gitt én pris for oversettelse til bokmål og én for oversettelse til nynorsk. Oversetterprisen 2016 ble tildelt Bodil Engen.

Alle mottakere av Kulturdepartementets Oversetterpris