KOMITEER OG UTVALG

Bastiankomiteen 2017
Guro Dimmen
Steinar Lone
Kaja Schjerven Mollerin (ekstern)
Kari Bolstad (vara)
Gunvald Ims (vara)

Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur 2017
Kari Engen
Kjartan Vevle (ekstern)
Cecilie Winger
Ragnar Hovland (vara)
Lisa Vesterås (vara)

Valgkomiteen
Hege Mehren (2018)
Per Qvale (2018 og 2019)
Tor Tveite (2017 og 2018)
Johanne Fronth-Nygren, varamedlem (2018)

Diplomiatet
Merete Alfsen
Kyrre Haugen Bakke
Morten Hansen

Høstseminarkomiteen
Gøril Eldøen, leder
Kari Engen
John Grande
Kirsti Vogt
Cora Skylstad, fra administrasjonen

Oslo-arrangører
Tove Bakke
Hege Susanne Bergan
Bård Kranstad

Festivalkomiteen
Marit Bjerkeng
Johanne Fronth-Nygren