BastiankomiteenBastiankomiteen for barne- og ungdomslitteraturValgkomiteenDiplomiatetHøstseminarkomiteenOslo-arrangørerFestivalkomiteen

Bastiankomiteen innstilles av valgkomiteen og velges på NOs årsmøte i mars hvert år. Komiteen består av tre medlemmer, hvorav ett medlem ikke er NO-medlem, og to varamedlemmer. Eksterne konsulenter benyttes når originalspråket i påmeldte verk ikke beherskes av komiteens medlemmer eller varamedlemmer. Komiteen starter sitt arbeid kort tid etter valget og leverer en liste over inntil fem sluttkandidater i begynnelsen av september. Prisen overrekkes under feiringen av St. Hieronymus, normalt siste torsdag i september. Det er utarbeidet instruks for komiteen.

Bastiankomiteen for 2019 består av:

Tone Formo
Cathrine Krøger (ekstern)
Christian Rugstad
Erik Krogstad (vara)
Margunn Vikingstad (vara)

 

Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur innstilles av valgkomiteen og velges på NOs årsmøte i mars hvert år. Komiteen består av tre medlemmer, hvorav ett medlem ikke er NO-medlem, og to varamedlemmer. Eksterne konsulenter benyttes når originalspråket i påmeldte verk ikke beherskes av komiteens medlemmer eller varamedlemmer. Komiteen starter sitt arbeid kort tid etter valget og leverer en liste over inntil fem sluttkandidater i begynnelsen av september. Prisen overrekkes under feiringen av St. Hieronymus, normalt siste torsdag i september. Det er utarbeidet instruks for komiteen.

Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur for 2019 består av:

Heidi Grinde
Morten Hansen
Anne Horn (ekstern)
Kyrre Haugen Bakke (vara)
Lisa Vesterås (vara)

Valgkomiteen velges på NOs årsmøte i mars hvert år. Ett medlem velges for to år, og to medlemmer velges for ett år. I tillegg velges et varamedlem for ett år.

Komiteen som skal innstille til årsmøtet i 2019 består av:

Johanne Fronth-Nygren (2019–20)
John Erik Frydenlund (2019–2021)
Eve-Marie Lund (2018–20)

Guro Dimmen, varamedlem (2019–20)

Diplomiatet tildeler NOs Hieronymusdiplom og NOs Løvebrøl.
Hieronymusdiplomet kan tildeles personer i eller utenfor foreningen som har utmerket seg spesielt faglig eller sosialt.

Diplomiatet består i dag av:

Merete Alfsen
Kyrre Haugen Bakke
Morten Hansen

Seminarkomiteen utpekes av styret. Komiteen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av foreningens viktigste faglige medlemstilbud. Høstseminaret arrangeres hvert år fra fredag til søndag etter feiringen av St. Hieronymus, som normalt avholdes siste torsdag i september.

Høstseminarkomiteen som skal arrangere seminaret i 2018 består av:

Kirsti Vogt, leder
Kari Engen
John Grande
Håkon Viggen
Cora Skylstad, fra administrasjonen

Komiteen utpekes av styret. De har ansvar for å arrangere Oversatt Aften på Litteraturhuset i Oslo og Kollegatreff som avholdes i Rådhusgata 7.

I dag består komiteen av:

Tove Bakke
Line Gustad Fitzgerald
Alf Storrud

Komiteen har ansvar for programmet til «Oversettertimen» som arrangeres under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i mai/juni hvert år, og for programmet til «Oversetterne kommer» under Bjørnsonfestivalen i Molde hvert år i september.

I dag består komiteen av:

Astrid Nordang
Signe Prøis