Styret 2019–2020

Ika Kaminka. foto
Foto: Blunderbuss

Ika Kaminkaleder (f. 1958), bor i Oslo. Kaminka er kunsthistoriker og oversetter fra japansk og engelsk. Kaminka satt i styret fra 2004 til 2010; som leder fra 2008 til 2010. Valgt til leder på nytt i 2014. Kaminka startet som skjønnlitterær oversetter fra japansk i 1998 med Haruki Murakamis Norwegian Wood og har siden oversatt en rekke av hans bøker til norsk. Hun mottok i 2012 Bastianprisen for oversettelsen av hans roman 1Q84 Bok 1 & 2. Kaminka har også oversatt og gjendiktet flere japanske klassikere. Kaminka er varamedlem til styret i Kopinor, sitter i Kunstnernettverkets Utvalg for trygd og pensjon og Utvalg for kultur og næring.

 

 

Hilde Lyng. Foto.
Foto: Blunderbuss

Hilde Lyng, fungerende nestleder (f. 1970), bor i Oslo og oversetter fra engelsk og svensk. Lyng har vært oversetter siden 1999 og medlem av foreningen siden 2006. Valgt til styremedlem i 2016. Hun har hovedfag i anvendt lingvistikk – translatologi og har undervist i litterær oversettelse ved Universitetet i Oslo. For tiden underviser hun på bachelor-studiet i Oversetting og interkulturell kommunikasjon ved Universitetet i Agder. Hilde Lyng har også ledet Flerstemt: litterært oversetterkurs, Oversetterforeningens samarbeidsprosjekt med Norsk Kulturråd for rekruttering av minoritetsspråklige oversettere.

 

Hilde Rød-Larsen fratrådte sitt nestlederverv i styret 31. juni for å ta fatt på andre oppgaver.

 

Bjørn Herrman.Foto.
Foto: Blunderbuss

Bjørn Herrman,  (f. 1959), bor i Oslo og oversetter fra engelsk og svensk. Herrman har vært medlem av foreningen siden 1990. Han satt i styret fra 1994 til 2000 og som formann fra 2002 til 2008. Valgt til styremedlem i 2014 for ett år, gjenvalgt for to år i 2015. Valgt til nestleder for to år i 2016. Bjørn Herrman mottok i 2009 Brageprisen for oversettelsen av Herman Melvilles Moby-Dick og ble i 2013 tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur for oversettelsen av Kenneth Grahames Det suser i sivet. I 2017 fikk han Bastianprisen for oversettelsen av George Orwells Nittenåttifire. Herrman var nestleder frem til 2018, valgt til styremedlem for perioden 2018–2020.

 

 

Foto: Blunderbuss
Foto: Blunderbuss

Elisabeth Beanca Halvorsen, (f. 1979), bor i Oslo og Wien og oversetter dramatikk og prosa fra tysk. Hun har vært skjønnlitterær oversetter siden 2004 og medlem av NO siden 2007. Valgt til styremedlem i 2017. Etter tysk hovedfag tok hun en master i faglitterær skriving, og hun har utgitt sakprosabøkene Piker, Wien og klagesang. Om Elfriede Jelineks forfatterskap (2010) og Doris Lessing. En litterær forfølgelse (2016). Halvorsen har undervist i litterær oversettelse ved UiO og er bokanmelder og spaltist (om oversettelse) i Bokvennen Litterær Avis.

 

 

 

Foto: Blunderbuss
Foto: Blunderbuss

Fartein Døvle Jonassen, (f. 1971), bor i Kongsberg, er utdannet bibliotekar og utøvde dette yrket før han gikk over til å bli oversetter og forfatter på heltid. Han har vært medlem av foreningen siden 2006 og ble valgt til styremedlem i 2017. Han har mange oversettelser bak seg, både for barn og voksne, de fleste titlene fra engelsk/amerikansk, med navn som Louis Sachar, Jonathan Lethem, Thomas Pynchon og Patrick O’Brian. I 2004 ble han tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur for sin oversettelse av David Klass’ Du kjenner meg ikke. Han har også mottatt Kulturdepartementets pris for Det syngende gulvet av Lian Hearn.

 

 

Foto: Blunderbuss
Foto: Blunderbuss

Henning Kolstad, (f. 1955), bor på Furnes og oversetter fra engelsk og svensk. Kolstad har vært heltidsoversetter siden 1979, foreningsmedlem siden 1981, og har oppimot 200 skjønnlitterære titler på merittlisten. Valgt til styremedlem i 2016. Han har tidligere yrkeserfaring fra bl.a. Statsarkivet og Flyktningerådet, og har også virket som språkvasker. Henning Kolstad er dessuten forfatter av boka Fallgrublerier (2004), med oversettelsestips for ikke-oversettere.

 

 

 

 

 

Hedda Vormeland. Foto.
Foto: Blunderbuss

Hedda Vormeland, (f. 1977), Trondheim. Vormeland har hovedfag i litteraturvitenskap fra Universiteit van Amsterdam og NTNU og begynte yrkeslivet i bokhandel. Siden 2007 har hun vært fulltidsfrilanser, først og fremst som oversetter av nederlandsk skjønnlitteratur. Hun ble valgt inn i styret i 2016 og har blant annet vært med i arbeidsgruppen som i 2016–2017 tok tak i problemet med utelatte oversetternavn. Vormeland er opptatt av formidling og vil gjerne bidra til å få flere oversettere ut til skolene innenfor Den Kulturelle Skolesekken.