Oversatte dager

Oversatte dager ble arrangert 18.-20. februar 2016 på Litteraturhuset i Oslo. Arrangør var NO og NFF (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening), og det var tredje gang arrangementet fant sted. Oversatte dager ble første gang arrangert i 2010, og igjen i 2013.

Målet med Oversatte dager er å synliggjøre og spre entusiasme for det avanserte språklige kunststykke det er å oversette skjønnlitteratur og sakprosa. Det ble i 2016 satt av to og en halv dag til å diskutere, problematisere og feire oversettelse i all sin mangslungne prakt. Se Oversatte dagers nettside for mer informasjon om programmet.