Oversatte dager

Oversatte dager blir arrangert 28. februar til  2. mars 2019 på Litteraturhuset i Oslo. Arrangør er NAViO (Norsk audiovisuell oversetterforening), NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening) og NO, og det blir fjerde gang arrangementet finner sted. Oversatte dager er tidligere arrangert i 2010, 2013 og 2016.

Målet med Oversatte dager er å synliggjøre og spre entusiasme for det avanserte språklige kunststykke det er å oversette skjønnlitteratur og sakprosa. Programmet for 2019 er under utarbeidelse og vil blant annet annonseres på Oversatte dagers nettside.