STIPENDER

Det er to hovedtyper stipender for skjønnlitterære oversettere: Statens kunstnerstipender og Norsk Oversetterforenings stipender. Det er viktig å merke seg at tildeling ikke er knyttet til medlemskap i foreningen.

Generelt gjelder:

  • Forbered søknaden godt
  • Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema
  • Begrunnelsen for søknaden skal samsvare med den type stipend det søkes om
  • Sett opp budsjett der det er naturlig
  • Send med de vedlegg det spørres etter. Ikke legg ved dokumenter som ikke gjelder reell utdyping av søknaden, så som attester, anmeldelser, manus, eksamenspapirer o.lign.
  • Send søknaden inn innen fristen

Norsk Oversetterforenings stipendkomité tildeler de av foreningens stipender som kan søkes fra og med midten av september og som har søknadsfrist i midten av oktober. Komiteen tildeler også arbeidsstipend av kortere varighet, som utlyses i april hvert år. I tillegg har foreningen noen stipender som er forbeholdt medlemmer. Disse kan søkes hele året og behandles normalt administrativt. Oversikt finnes under overskriften For medlemmer

Norsk Oversetterforenings stipendkomité innstiller overfor Statens kunstnerstipender som tildeler.

Lykke til med søknadene – ta kontakt med foreningen dersom du har spørsmål!