Norsk Oversetterforenings arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2016 er kr 17 500.

  • Også oversettere i fast stilling kan søke stipendet, med begrunnelse i redusert stilling, (maks 50 %).
  • Vedlegg vil ikke bli returnert. Manus, anmeldelser, eksamenspapirer og lignende skal ikke legges ved søknaden.
  • Det søkes på eget skjema. Søknadsskjema for 2017 vil bli lagt ut i april 2017.

Søknadsfrist i 2016: 27. april

Søknader ble behandlet av stipendkomiteen i mai.