Norsk Oversetterforenings arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2019 er kr 22 300.

  • Også oversettere i fast stilling kan søke stipendet, med begrunnelse i redusert stilling, (maks 50 %).
  • Vedlegg vil ikke bli returnert. Manus, anmeldelser, eksamenspapirer og lignende skal ikke legges ved søknaden.
  • Det søkes elektronisk, se under.

Søknadsfrist er satt til onsdag 24. april kl. 13.00.
Svar på søknaden sendes ut i løpet av mai.

Søknad om arbeidsstipend av kortere varighet 2019

  • Gjør rede for planlagt bruk av stipendet. Det er viktig å få klart frem hva stipendet skal dekke -- for eksempel frikjøp fra fast arbeid, behov for research, at oppgaven er spesielt tidkrevende og hvorfor du vurderer det slik - o.lign.
  • Godkjente filtyper: pdf.
    Du kan legge ved ett vedlegg