Norsk Oversetterforenings arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2019 er kr 22 300.

  • Også oversettere i fast stilling kan søke stipendet, med begrunnelse i redusert stilling, (maks 50 %).
  • Vedlegg vil ikke bli returnert. Manus, anmeldelser, eksamenspapirer og lignende skal ikke legges ved søknaden.
  • Det søkes elektronisk, se under.

Søknadsfrist er satt til onsdag 24. april kl. 13.00.
Svar på søknaden sendes ut i løpet av mai.