Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend kan søkes av og deles ut til kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Stipendene gjelder ikke kunstnere som er i en grunnutdanningsfase. Ved tildeling skal det ikke tas hensyn til medlemskap i kunstnerorganisasjoner.

Norsk Oversetterforening innstiller til statens garantiinntekt og kunstnerstipender. Søknadsskjemaer og informasjon finner du her: Statens kunstnerstipend.
På samme nettside legges det også ut lister over tildelte stipender og garantiinntekter.

Søknadsfrist for stipender i 2017: 18. oktober 2016 kl. 13.

Med forbehold om endringer, har skjønnlitterære oversettere en kvote på to garantiinntekter og seks arbeidsstipender (hvorav to er øremerket yngre kunstnere). I 2016 var kvoten til diversestipend på kr 381 000, og arbeidsstipendet var på kr 230 000 per år.

NO kan ikke gi opplysninger om innstillinger.