Normalkontrakten — ny normalsats

Normalt honorar fra 1. juli 2016 er kr 199,63 per 1000 tegn, medregnet mellomrom (fra 194,00).

Avtale om Normalkontrakt for oversettelser er inngått mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening på den ene siden og Den norske Forleggerforening på den andre.

Avtalen ble inngått 20.oktober 2006 og gjelder normalkontrakt for oversettelser, som regulerer forlagsutgivelser av oversatt litteratur. Normalkontrakten skal brukes for alle avtaler om oversettelse som inngås etter 1. oktober 2006, og når avtalepartene er medlemmer i de ovennevnte foreninger.

Kontrakten finner du HER

Normalkontrakten — ny honorarsats

Normalt honorar fra 1. juli 2015 er kr 194 per 1000 tegn, medregnet mellomrom (fra 187,45).

Avtale om Normalkontrakt for oversettelser er inngått mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening på den andre.

Avtalen ble inngått 20.oktober 2006 og gjelder normalkontrakt for oversettelser, som regulerer forlagsutgivelser av oversatt litteratur. Normalkontrakten skal brukes for alle avtaler om oversettelse som inngås etter 1. oktober 2006, og når avtalepartene er medlemmer i de ovennevnte foreninger.

Kontrakten finner du HER

Normalkontrakten — ny honorarsats

Normalt honorar fra 1. juli 2014 er kr 187,45 per 1000 tegn, medregnet mellomrom (fra 180,95).

Avtale om Normalkontrakt for oversettelser er inngått mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening på den andre.

Avtalen ble inngått 20.oktober 2006 og gjelder normalkontrakt for oversettelser, som regulerer forlagsutgivelser av oversatt litteratur. Normalkontrakten skal brukes for alle avtaler om oversettelse som inngås etter 1. oktober 2006, og når avtalepartene er medlemmer i de ovennevnte foreninger.

Kontrakten finner du HER

 

 

Enighet om ny bokavtale

Pressemelding fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen

Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen er nå enige om innholdet i en ny bokavtale. Den bygger på dagens avtale og skal legge til rette for å bevare og utvikle norsk språk, samtidig som den stimulerer innovasjon og konkurranse i et lite språkmarked. Det er også innarbeidet prinsipper for forhandlingene mellom forlag og bokhandel blant annet for å ivareta mindre aktører.

Kristenn Einarsson

– Flere utredninger har bekreftet at dagens bokavtale er vellykket og bidrar til å nå målene i litteraturpolitikken. Den nye avtalen reflekterer dette, sier Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen.

Trine Stensen

– Den nye bokavtalen legger til rette for en spennende utvikling i norsk bokbransje i årene som kommer. Bokavtalen er et av de viktigste virkemidlene for å sørge for at norsk språk, norsk litteratur og norske aktører kan hevde seg i en stadig sterkere global konkurranse, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen. Les mer

Lydbokavtalen

Lydbokforlagene mener at de eksisterende lydbokkontraktene ikke speiler dagens situasjon, og Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er innstilt på å gå med på en tillemping av de eksisterende gjenbruksbestemmelsene. Slik lyder den midlertidige lydbokavtalen vi har inngått:

1. Med virkning for perioden 1.3.2014 – 31.12.2016 inngår partene en protokoll om et midlertidig unntak fra normalkontraktens bestemmelser om tilleggshonorar for lydbøker.

2. Tilleggshonorar for lydbøker som utgis i den nevnte perioden, betales som følger:

a. Ved utgivelse av en oversettelse som lydbok utbetales et tilleggshonorar til oversetteren som skal utgjøre 10 % av indeksregulert grunnhonorar. Dette gir forlaget rett til å selge inntil 1000 eksemplarer av lydboken, uavhengig av hvilket lydbærende medium lydboken omsettes i, i utgivelsesåret + 5 kalenderår.

b. Når salget av lydboken i løpet av utgivelsesåret + 5 kalenderår, uten hensyn til lydbærende medium eller utsalgspris, overstiger 1000 eksemplarer, utbetales ytterligere tilleggshonorar med 5 % av indeksregulert grunnhonorar hver gang følgende omsetningstall passeres:
i. 1000 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 15 % tilleggshonorar)
ii. 1500 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 20 % tilleggshonorar)
iii. 2500 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 25 % tilleggshonorar)

3. Normalkontrakten gis en protokolltilførsel knyttet til pkt. 6.4 hvor det opplyses at det gjelder et midlertidig unntak for tilleggshonorering ved utgivelse av lydbøker.

 

E-bokavtalen

Den midlertidige avtalen om e-bokutgivelse, opprinnelig datert 15. desember 2010, er blitt forlenget flere ganger. I desember 2013 prolongerte vi den for kun tre måneder, i håp om at knapp tidsfrist ville virke positivt på viljen til å finne fram til en bedre avtale. Pr. i dag står partene altfor langt fra hverandre til at det er håp om enighet før 1. april. Den norske Forleggerforening og Norsk Oversetterforening/Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er derfor enige om at vi forlenger den midlertidige avtale ytterligere tre måneder, til 1. juli 2014.

E-bokavtale