Hva gjør en oversettelse god?

Av oversetter Ingrid Haug

Nedenstående bidrag ble fremført på et nylig avholdt felles møte mellom NOs styre og Faglig råd, der alle fremmøte på forhånd var blitt bedt om å forberede et to-minutters innlegg om hva som gjør en oversettelse god. Akkurat dette innlegget er imidlertid førtiåtte sekunder for langt! 

En god oversettelse er som en dans. Forfatteren bukker og byr opp, og oversetteren takker og blir med ut på gulvet. Forfatteren fører, og oversetteren følger – tett. Men ikke så tett at det blir klamt og påtrengende og dårlig norsk av det. Vi snakker tross alt om to forskjellige språk og to forskjellige kulturer.

En god oversettelse, en stilfull og elegant dans, krever rytmesans hos begge parter. Og musikalitet. Og det beste er nok om det er en viss samstemthet mellom de to involverte, om de har god kjemi. Ikke alle passer like godt sammen. Les mer