Korona-dikt på over 20 språk

Den italienske barnebokforfatteren Roberto Piumini har skrevet et dikt om koronaviruset. Che cos’è che in aria vola? vil kunne leses på over tjue språk, takket være et samarbeid mellom oversettere, barnebokmessen i Bologna, CEATL, FIT og de italienske oversetterforeningene Strade og AITI.

Klikk her for å lese diktet på italiensk og se en liste over oversetterne som har bidratt. Fartein Døvle Jonassen har oversatt diktet til norsk, det kan leses her. Klikk her for å lese alle oversettelsene.

Illustrasjon: Giovanna Scalfati

FITs verdenskongress på Cuba utsettes til 2021

FIT har besluttet å utsette verdenskongressen som skulle avholdes på Cuba i desember i år med ett år. Ny dato for kongressen vil bli kunngjort i løpet av mai. NO kommer tilbake om reisestøtte til Cuba i 2021 på et senere tidspunkt.

Les hele uttalelsen fra FITs president Kevin Quirk her: Les mer

FIT Congress 2020 — Call for papers

Fristen for å sende inn bidrag er satt til 30. april 2020.

The International Federation of Translators (FIT) and the Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes (ACTI), as the hosting organisation, are pleased to announce the XXII FIT World Congress, to be held from 3 to 5 December 2020, in Varadero, Cuba. All language professionals are welcome to join us for the first FIT World Congress ever to be held in Latin America.

The work language professionals do is not always valued enough. However, our work makes it possible to enjoy world literature and the fruits of scientific and technological progress, assist those affected by conflict or natural disasters, and access different cultures. Understanding among nations and the pursuit of peace would be at risk without the contributions of language professionals.

Translation, terminology and interpretation support the human rights and fundamental freedoms that are crucial for sustainable development, inclusive governance, peace and social equity. They are vital to creating a viable and desirable future. Translators, terminologists, interpreters and other language professionals are invited to dialogue on the broad theme A World without Barriers: The Role of Language Professionals in Building Culture, Understanding and Peace.
Les mer

Kevin Quirk fra NFF er ny president i den internasjonale oversetterfederasjonen FIT

FIT-kongressen 2017 i Brisbane, Australia.
I forkant av den åpne FIT-kongressen, ble federasjonens generalforsamling arrangert. Etter lange dager med til tider opphetede innlegg, ble det hele avsluttet med valg av nytt styre der Kevin Quirk ble valgt til president for de neste tre årene. Kevin holdt sin valgtale på rim, og under kan den versjonen, som ble fremført under avslutningen av den åpne kongressen, leses. Les mer

Rapport fra FIT-kongressen i Brisbane

FIT-kongressen i Brisbane er for lengst over, og det er på tide å oppsummere. Kortversjonen er: Det var en fin opplevelse! En litt lengre versjon følger her.

Generalforsamlingen
Før den åpne kongressen var det som vanlig to dagers generalforsamling der føderasjonens aktiviteter de siste tre år ble gjennomgått, og rådet ble gitt mandat for neste periode. Rundt femti foreninger var til stede, og med fullmakter var nærmere seksti representert.

Økt synlighet
Avtroppende president Henry Liu, fra New Zealand, har gjort en formidabel innsats på flere områder. Ikke minst har han gjennom en utrettelig reise- og foredragsvirksomhet gitt føderasjonen et realt løft når det gjelder synlighet og slagkraft. Les mer

FIT Congress 2017 – Call for papers

Fristen for å sende inn sammendrag til FITs verdenskongress i Brisbane i 2017 er forlenget til 30. november 2016. Oppdatert utlysning:

The theme of the XXI FIT Congress is Disruption and Diversification.

The emphasis of the FIT Congress 2017 will be on issues relating to disruption and diversification in all the fields of translation and interpreting.  The 2017 Congress will highlight the impacts of technology, globalisation, policy and economic change on the delivery of language services, with specific streams for indigenous and sign languages, interpreting in conflict zones, community interpreting and translation, and literary translation.  Presenting at the FIT Congress 2017 offers a valuable opportunity to meet members of the Translation and Interpreting professionals, academics, service providers and other stakeholders. Les mer

International Translation Day Poster Competition: Winner

The winner of the 2015 International Translation Day poster competition has been chosen!

Theme: The Changing Face of Translation and Interpreting / Le nouveau visage de la traduction et de l’interpretation

This year FIT received five high-quality entries for the ITD Poster Competition, and we are now pleased to announce the winner:

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Finlands översättar- och tolkförbund ry (SKTL), Finland, designer Laura Lindstedt.

 FIT members may download the poster here for use in promoting ITD in 2015.

 

Pressemelding fra den internasjonale oversetterfederasjonen FIT

On 3 August the triennial Statutory Congress of the International Federation of Translators – the voice of associations of translators, interpreters and terminologists around the world – elected the 17-member Council of the Federation for the period from 6 August 2014 until the conclusion of the FIT Congress in Brisbane in 2017.

The FIT Council of 2014-17 elected Dr Henry Liu of New Zealand the President of the Federation. He will be assisted by the other members of the Executive Council comprising of Vice Presidents Reiner Heard of Germany, Silvana Marchetti of Cuba and Terence Oliver of the United Kingdom with Sabine Colombe of France as the Secretary General and Reina de Bettendorf of Panama as the Treasurer. Les mer

Oversettere og tolker i konfliktområder – Resolusjon fattet i Berlin 6. august 2014

Den internasjonale oversetterføderasjonen FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) inviterer hvert tredje år sine medlemmer og andre oversettere, terminologer og tolker fra hele verden til sin verdenskongress. På årets kongress, som avholdes i Berlin, samles over 1 600 deltakere fra mer enn sytti land for å diskutere språkindustriens framtid og andre viktige problemstillinger knyttet til virket. Les mer