NOs høringssvar til kulturkomiteen

Tirsdag 20. oktober var det budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen, og foreningsleder Hilde Lyng deltok via Zoom. Hun presenterte følgende innspill til budsjettet:

Kap. 320, post 55: Norsk kulturfond
Det er gledelig at stimuleringspakken for kulturlivet tilgodeser Norsk kulturfond med 50 millioner og at noe av midlene går til innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, slik at en eventuell reversering av årets avkortning i honorarer til forfattere og forlag ikke går utover de andre ordningene. Les mer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien 2O14

Høringssvar sendt til Kulturdepartementet 15.8.2014

Vi viser til departementets brev av 16. mai 2014, ref. 14/2284, samt møte i departementet 25. juni og takker for muligheten til å komme med innspill. Vi viser også til Kunstnernettverkets og de andre skribentorganisasjonenes innspill.  Vi opplever at de fleste punktene i mandatet vanskelig lar seg besvare med utgangspunkt i oversetterøkonomien, og har derfor valgt en noe annen innfallsvinkel. Les mer