Norsk Oversetterforenings høringsuttalelse

Kunstens autonomi og kunstens økonomi. Norsk Oversetterforenings høringsuttalelse.
Vi viser til departementets høringsbrev av 11. februar, ref. 15/424. Vi viser også til og stiller oss bak Kunstnernettverkets høringssvar av 10. april, samtidig ønsker vi imidlertid å trekke frem ytterligere noen momenter. Les mer

Kunstnernes økonomi i søkelyset

Vigdis Moe Skarstein overleverte 28. januar sin rapport Kunstens autonomi og kunstens økonomi til kulturministeren. Dette er hennes og referansegruppens anbefalte tiltak som kan bedre kunstnernes økonomi. Et viktig underlagsmateriale for utredningen er Telemarksforsknings Kunstnerundersøkelsen 2013, basert på spørreundersøkelse om kunstnernes levekår som ble sendt til medlemmene av 30 kunstnerorganisasjoner.

Les mer