Opprop til støtte for ytringsfrihet og demokrati i Hviterussland

Norske forfattere og oversettere er dypt urolige med tanke på situasjonen i Hviterussland/Belarus. Våre hviterussiske kolleger har over lengre tid hatt store utfordringer med å uttrykke seg fritt, og vi er svært bekymret over den dramatiske utviklingen etter det manipulerte valget 9. august.

Vi protesterer sterkt mot at journalister blir truet, angrepet og arrestert, at nettaviser blir blokkert og at innbyggerne ikke har fri tilgang på informasjon, og uttrykker vår fulle støtte til den hviterussiske befolkningen generelt og til våre skribentkolleger spesielt.

En samlet forfatter- og oversetterstand gir sin tilslutning til de fredelige demonstrasjonene, krever frie og rettferdige valg og fremmer betydningen av full ytringsfrihet i Hviterussland/Belarus.

Norsk Oversetterforening
Den norske Forfatterforening
Forfatterforbundet
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norske Dramatikeres Forbund
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk PEN

Tiltak mot seksuell trakassering i bokbransjen

En samlet bokbransje lanserte onsdag 29. november «Retningslinjer ved seksuell trakassering i bokbransjen».

Retningslinjene slår fast:

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i bokbransjen, som i alle andre deler av arbeidslivet. Alle som utsettes for eller blir oppmerksomme på seksuell trakassering oppfordres til å si fra etter disse retningslinjene. Dette gjelder også i utdannings-, veilednings- og mentorrelasjoner. Les mer

Dommen

Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har undersøkt norske forlags omtale av oversettelser på egne nettsider og i sosiale medier. Foreningene har nedsatt en arbeidsgruppe som blant annet har gått gjennom nettsidene til 17 norske forlag. Gjennomgangen viser at norske forlag ofte omtaler oversettelser uten å oppgi opphavsmannens navn. Les mer

Opprop fra PEN: Løslat oversetter Necmiye Alpay

Oppdatering: Flere enn 1500 personer har undertegnet PENs opprop med krav om at den tyrkiske oversetteren, forfatteren, lingvisten og ytringsfrihetsforkjemperen Necmiye Alpay løslates. Oppropet er nå levert til tyrkiske myndigheter. Vi takker alle som har bidratt med sin underskrift.
Les mer

Opprop fra PEN: Løslat Aslı Erdoğan

19. august ble forfatteren og menneskerettighetsaktivisten Aslı Erdoğan, som regnes som et av den tyrkiske samtidslitteraturens fremste navn, arrestert. Bakgrunnen er at hun er tilknyttet den pro-kurdiske avisen Özgür Gündem, som tre dager tidligere ble beordret midlertidig stengt av straffedomstolen i Istanbul. Flere enn 20 journalister ble midlertidig arrestert under politiaksjonen mot avisens redaksjonslokaler. Les mer

UTTALELSE FRA NORSK OVERSETTERFORENINGS ÅRSMØTE 9. APRIL 2016

Norsk Oversetterforening (NO) ber regjeringen sørge for at bokavtalen videreføres. De som skriver bøkene – forfattere og oversettere – er ikke formell part i avtalen, men den har avgjørende betydning for bredden i utgivelsene og for litteraturens mulighet til å nå ut til leserne, og dermed våre arbeidsvilkår og økonomi. Gjeldende avtale er en minimumsavtale. NO ber regjeringen beholde unntaket fra konkurranseloven og stille større krav til bokhandlere og forleggere om å synliggjøre og formidle hele den litterære bredden.

Vi oppfordrer kulturministeren til på denne måten å bidra til å sikre bredden også i den oversatte litteraturen.

Stans kneblingen av Tyrkias frie stemmer!

Journalisters ytringsfrihet i Tyrkia er under sterkt press. 4. mars vil Norsk PEN i samarbeid med en rekke organisasjoner gjennomføre en markering utenfor Stortinget. Dette er på dagen 100 dager siden fengslingen av journalistene Can Dündar og Erdem Gül. Norsk Oversetterforening er blant organisasjonene som har sluttet seg til markeringen. Les mer

Bygg Nye Deichman nå!

Undertegnede forfatter- og oversetterorganisasjoner vil be byrådet i Oslo om snarlig bygging av Nye Deichman. Det haster med å gi hovedstaden et nytt hovedbibliotek som skal være en inkluderende institusjon for alle typer mennesker i en by med rask befolkningsvekst. Les mer