Uttalelse fra NOs Årsmøte 2018 om kunstnernes rett til å oppnevne stipendkomiteene for Statens kunstnerstipend

Årsmøtet i Norsk Oversetterforening 2018 ber kulturministeren videreføre kunstnernes rett til å oppnevne stipendkomiteene for Statens kunstnerstipend.

Oversetterforeningen bidrar gjerne til å styrke dialogen mellom stipendkomiteene og Utvalg for Statens kunstnerstipend, men dagens ordning med armlengdes avstand mellom bevilgende myndigheter og stipendkomiteene må beholdes.

Årsmøtet vil understreke at kun kunstfaglige vurderinger må ligge til grunn for stipendtildelingene.

Uttalelse fra NOs Årsmøte 2018 om NAOBs fremtid

Det Norske Akademis ordbok, NAOB

Det Norske Akademis ordbok, fritt tilgjengelig på nett, ble lansert i januar 2018. Kulturminister Trine Skei Grande kalte den digitale ordboken «et nøkkelverk for norsk språk». Dette nøkkelverket er et unikt arbeidsredskap for oss oversettere.

For øyeblikket ser det imidlertid ut til at utviklingen av ordboken vil stanse opp om bare noen uker. Kulturdepartementet har investert betydelig for å få ferdigstilt NAOB, men det finnes ikke midler til videre drift.

Det vil være en skam og en tragedie om dette fine arbeidsredskapet skal sløves allerede samme år som det er lansert. Språket er det mest felles vi eier. Fellesskapets midler må kunne brukes til å pleie denne gaven til det norske folk, gjerne supplert av private midler.

Norsk Oversetterforening samlet til Årsmøte 17. mars 2018 henstiller til Kulturministeren og Kulturdepartementet om raskt å finne en løsning på den videre finansieringen av NAOB.

Oversettere og tolker i konfliktområder – Resolusjon fattet i Berlin 6. august 2014

Den internasjonale oversetterføderasjonen FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) inviterer hvert tredje år sine medlemmer og andre oversettere, terminologer og tolker fra hele verden til sin verdenskongress. På årets kongress, som avholdes i Berlin, samles over 1 600 deltakere fra mer enn sytti land for å diskutere språkindustriens framtid og andre viktige problemstillinger knyttet til virket. Les mer

Resolusjon fattet på Oversetterforeningens årsmøte

Norsk Oversetterforening ser med bekymring på at regjeringen har kuttet i bevilgningene til Norsk kulturråd. Kulturrådets innkjøpsordninger er av avgjørende betydning for å beholde utgivelsesmangfoldet i Norge. Som organisasjon for skjønnlitterære oversettere vil vi særlig fremholde betydningen av innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur, som sikrer at verdenslitteraturen gjøres tilgjengelig for norske lesere, og tilfører uvurderlige impulser til utviklingen av norsk språk og litteratur. Norsk Oversetterforenings Årsmøte 2014 oppfordrer derfor regjeringen ved kulturminister Thorhild Widvey til å sikre innkjøpsordningene i neste års statsbudsjett.