Hieronymusdiplom tildelt Kirsti Baggethun

Kirsti Baggethun er tildelt Norsk Oversetterforenings Hieronymusdiplom «for hennes oversettelser av norsk litteratur til spansk og varme nærvær i vår forening gjennom mange år».

Tildelingen fant sted under årsmøtemiddagen 16. mars.

Hieronymusdiplomet deles ut av foreningen som en utmerkelse for fortjenstfull innsats, enten gjennom stor produksjon, langt slit, glødende interesse for oversetterkollegiet eller annen høyverdig og likeverdig innsats.

Diplomiatet sa blant annet følgende i sin fremføring:

Hieronymusdiplom.illustrasjon

Dette medlemmet kommer jevnlig flyvende når foreningen kaller. Langveisfra! Vi skal i dag nemlig diplomiere et medlem som røkter Hieronymus’ hage utenfor det hjemlige ved å omplante nettopp hjemlige litterære blomster i europeisk jord. Edle blomster, må vi tilføye, og mange!

Og sjelden har vel en diplomiand vært mer selvskreven til å hedres med nettopp Hieronymus’ diplom.

Allerede i 1983 oversatte nemlig vårt medlem «Professor Hieronimus» av Amalie Skram til spansk!

Hieronymus-feiringen 2016

Torsdag 29. september var det nok en gang klart for årets store festaften i oversettelsens tegn. Anledningen var for alle oversettere velkjent: Det var tid for å feire den internasjonale oversetterdagen, til minne om oversetternes skytshelgen St. Hieronymus. Feiringen arrangeres av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening og gikk i år av stabelen i NFFs lokaler. Les mer

Gratulerer med dagen!

I dag feirer oversettere i hele verden sin  helgen Eusebius Hieronymus Sophronius (347420), kjent som den hellige Hieronymus. Han er  opphavsmannen til Vulgata, den latinske oversettelsen av Bibelen fra gresk og hebraisk. Med visse endringer er oversettelsen hans fremdeles i bruk som offisielle bibelteksten i bruk i den katolske kirke, og Hieronymus har fått tittelen kirkelærer. Han regnes som helgen for oversettere og bibliotekarer. Hans minnedag er 30. september.

CEATL, den europeiske sammenslutningen av litterære oversetterorganisasjoner, har kåret årets vinner av Spot the Translator. Vinneren er Alessandra Maldina og Cristina Savelli, med Anna Ruscon: Words Travel Words. Les mer