«Man kan da ikke forsone seg med en katastrofe» –
Åpnet foredrag om nobelprisvinneren
Herta Müllers litteratur av statsstipendiat
Dr. Helgard Mahrdt.

Tirsdag 17. november kl. 14.15 – 15.45, Universitetet i Oslo,
Georg Sverdrups hus (UB), undervisningsrom 3.

Foredraget er åpnet for alle og holdes på norsk. Det blir anledning til spørsmål og diskusjon etter foredraget.

 

Herta Müller