26.–27. august arrangeres Møllebyen Litteraturfestival for syvende gang i Moss.

Arrangørene skriver følgende om årets festival:

MLF er en tverrestetisk og tverrfaglig festival med hovedfokus på det skrevne ordet. Nå som tidligere har vi satt sammen et program rundt et sentralt, åpent, akutt tema; Det radikale håpet.

Vi har invitert en rekke skribenter/kunstnere til å reflektere omkring temaet og har utgir til sammen 17 nye utgivelser i forbindelse med festivalen. 14 av disse foreligger allerede og i ferd med å distribueres ut til redaksjoner, bokhandlere og lesere, de siste 3 utgis i løpet av den kommende høsten/vinteren.

Programmet og ‹festivalantologien› (publikasjonene) er resultatet av flere års arbeid og danner en vifte med ulike innganger til temaet.

Det radikale håpet er et tema vi har jobbet med gjennom flere prosjekter den siste tiden. Akkurat nå føles det akutt å snakke om og å søke kilder til et radikalt håp – i en tid hvor krisene hoper seg opp og hvor hver nye krise overskygger en foregående. Vi inviterer med festivalen til refleksjon over og utforskning rundt hvordan det står til med det radikale håpet i dag. Og er i denne sammenhengen naturligvis først og fremst interessert i å se hva begrepskonstellasjonen aktiverer hos de ulike deltakerne, men også hvilke nye former og felleskap vi ser konturene av i 2022?

Følgende deltar på festivalen:

Etel Adnan / Sofie Isager Ahl / Ida M. Andenæs / Gunstein Bakke / Kjell Bjørgeengen / Pedro Carmona-Alvarez / CAConrad / Unn Fahlstrøm / Marina Garcés / Andreas Vermehren Holm / Martin Ingebrigtsen / Ann Jäderlund / Jay-Jay Johanson / Arve Kleiva / Casper André Lugg / Inger Wold Lund / Espen Reinertsen / Juliane Rui / Julie Stokkendal / Nanna Storr-Hansen / Dmitrij Strotsev / Espen Stueland / Françoise Vergès / Gunnar Wærness / Inga Margrete Aas / Monica Aasprong

Utgivelsene:

Etel AdnanArabisk apokalypse (poesi, gjendiktet av Gunstein Bakke & Ida Mellbye Andenæs, etterord av Ida Mellbye Andenæs)

Sofie Isager AhlDemeters latter (poesi, gjendiktet av Sindre Andersen)
Uldis Berzinjsh: Dikt i utvalg (gjendiktet av Gunnar Wærness, Bendik Vada & Juris Kronbergs). Utgis høsten 2022

Pedro Carmona-AlvarezDobbeltliv (poesi)

CAConradListen to the Golden Boomerang Return (poesi)

Marina GarcésFor en ny radikal opplysningstid (oversatt av Kaja Rindal Bakkejord)

Andreas Vermehren HolmMetanoia-trilogien (poesi, gjendiktet av Jørn H. Sværen)

Ann JäderlundSamtalensom (poesi, gjendiktet av Monica Aasprong og Casper Andre Lugg)

Arve Kleiva
: Chapbok

Casper André Lugg
de minste bærer vann (poesi)

Inger Wold Lund
Et vanlig liv

Juliane Rui (poesi, utsatt til 2023)

Julie StokkendalDrømmelaboratoriet (prosa)

Nanna Storr-HansenSpetakkel, Mimosa, Lyngtarm (poesi, tre bøker i ett bind, gjendiktet av Julie Stokkendal)

Dmitry StrotsevBelarus på hodet (poesi, gjendiktet av Gunnar Wærness og Mikael Nydahl)

Espen Stueland: Essay (utsatt til høsten)

Françoise VergèsAvkoloniseringsfeminisme (oversatt av Anders Fjeld)

(Uthevet navn = foreligger fysisk på festivalen)

Se festivalens nettside for mer informasjon: www.mollebyenlitteratur.no