Om å oversette et sukk

Av oversetter Éva Dobos, som oversetter fra norsk til ungarsk

Det sies at en oversetter skal være et usynlig vesen som sitter helt lydløst bak forfatterens rygg og er lutter øre. Hun skal nærmest krype inn i forfatterens hode for å fange opp det han har i tankene, men late som om hun ikke fins, eller er av luft. En avansert usynlighetsøvelse. Dessuten skal oversetteren være kompetent i to språk, helst på flere nivåer – sosioloekter, barnespråk, gatespråk, sjargong, banning, høflighetsformer m.m. En oversetter skal altså være et usynlig og uhørlig lite språkgeni, villig til å leve i skyggen av forfatteren. Men selv en utmerket lytter og en ordsjonglør kan komme til kort – finne at noen uttrykk, begreper eller ord lar seg bare ikke oversette. Jeg skal nå vise noen av dilemmaene jeg har møtt som oversetter av  norsk litteratur. Les mer

Kinesiske esker — om sekundæroversettelse — tekst over tekst

Av oversetter Tom Lotherington

Den kinesiske forfatteren Yan Liankes roman Lenins kyss er en stor dikters verk, et mesterverk. Den hører naturlig hjemme i verdenslitteraturen, et sted mellom Don Quijote og Hundre års ensomhet. Så er det sagt. Dette er ikke en påstand jeg her har tenkt å begrunne eller bevise. The proof of the pudding is in the eating. Boken må leses. Da vil leseren umiddelbart skjønne hva jeg mener. Og hvorfor. Les mer

Oversatt aften

Oversatt aften: Finland
Noahs ark, Tirsdag 27.9 kl. 20.00

I nord deler Norge grense med Finland, men om Finland er nært geografisk, får den språklige avstanden landet til å framstå med en aura av fremmedhet og mystikk. Finland og finsk kultur er her i landet omgitt av myter, og mest kjent gjennom stereotype framstillinger av tagale fylliker. Hvis det stemmer at skjønnlitteraturen gir innsikt i andre kulturer og at oversettere er brobyggere, har du her en ypperlig anledning til å få utfordret dine mest klisjépregede forestillinger om vårt minst kjente naboland, når to av våre mest aktive finsk-oversettere skal lese fra sine oversettelser av fremragende finske forfattere.
Les mer

Stipendutlysning

Foreningens stipender for 2012 er nå utlyst. Det kan søkes på diversestipender, arbeids- og prosjektstipender og etableringsstipender. Søknadsfrist er 15. oktober. Tildeling foretas i januar 2012 med utbetaling i april. Les mer