Resolusjon fattet på Oversetterforeningens årsmøte

Norsk Oversetterforening ser med bekymring på at regjeringen har kuttet i bevilgningene til Norsk kulturråd. Kulturrådets innkjøpsordninger er av avgjørende betydning for å beholde utgivelsesmangfoldet i Norge. Som organisasjon for skjønnlitterære oversettere vil vi særlig fremholde betydningen av innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur, som sikrer at verdenslitteraturen gjøres tilgjengelig for norske lesere, og tilfører uvurderlige impulser til utviklingen av norsk språk og litteratur. Norsk Oversetterforenings Årsmøte 2014 oppfordrer derfor regjeringen ved kulturminister Thorhild Widvey til å sikre innkjøpsordningene i neste års statsbudsjett.

Ika Kaminka valgt til ny leder i Norsk Oversetterforening

Årsmøtet 2014 valgte Ika Kaminka til sin nye leder. Kaminka er valgt for perioden 2014-15.
Styret i Norsk Oversetterforening for perioden 2014-15

Ika Kaminka (f. 1958), er oversetter, kunsthistoriker, og skribent. Hun begynte som språkvasker av japanske akademikeres engelske tekster på 1980-tallet, debuterte som oversetter av en operalibretto noen år senere. Startet som skjønnlitterær oversetter fra japansk i 1998 med Haruki Murakamis Norwegian Wood, og har siden oversatt en rekke av hans bøker til norsk. Kaminka mottok i 2012 Bastianprisen for den norske oversettelsen av hans roman 1Q84 Bok 1 & 2. Hun har også oversatt Natsume Sosekis Kokoro (Solum, 2004) og gjendiktet Takashi Hiraides diktsamling Til valnøttens gjenstridige utholdenhet (Oktober, 2013), samt, fra engelsk, Jonathan Safran Foer Alt blir klar og betydelig (Gyldendal, 2003) og Julie Otsuka, Buddha på loftet (Oktober, 2014). Ika Kaminka satt i Norsk Oversetterforenings styre 2004–2010, de to siste årene som leder.

Enighet om ny bokavtale

Pressemelding fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen

Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen er nå enige om innholdet i en ny bokavtale. Den bygger på dagens avtale og skal legge til rette for å bevare og utvikle norsk språk, samtidig som den stimulerer innovasjon og konkurranse i et lite språkmarked. Det er også innarbeidet prinsipper for forhandlingene mellom forlag og bokhandel blant annet for å ivareta mindre aktører.

Kristenn Einarsson

– Flere utredninger har bekreftet at dagens bokavtale er vellykket og bidrar til å nå målene i litteraturpolitikken. Den nye avtalen reflekterer dette, sier Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen.

Trine Stensen

– Den nye bokavtalen legger til rette for en spennende utvikling i norsk bokbransje i årene som kommer. Bokavtalen er et av de viktigste virkemidlene for å sørge for at norsk språk, norsk litteratur og norske aktører kan hevde seg i en stadig sterkere global konkurranse, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen. Les mer

Fagseminar for forfattere

Nansenskolen i samarbeid med Norsk Forfattersentrum, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk PEN, Lillehammer kommune og Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene, inviterer til et fagseminar for forfattere, 20.-23. mai 2014 på Lillehammer:

 

– for faglig impuls og utfordring
– for deltakelse på litteraturfestivalen
– for møter med forfatterkolleger og andre bokormer –

For program og påmelding: Invitasjon Forfatternes hus 2014 Lillehammer

Oversatt aften: Agaat av Marlene van Niekerk

Møt oversetter Eve-Marie Lund og forfatter Simon Stranger i samtale. Eldorado Bokhandel i Oslo, tirsdag 25. mars kl. 18.00.

Agaat er en roman som gjennom flere forskjellige stemmer forteller historien om Sør-Afrika som nasjon. Året er 1996, det nye Sør-Afrika er så vidt i ferd med å ta form, og den sytti år gamle ALS-syke Milla de Wet ligger på dødsleiet og kommuniserer kun gjennom sin svarte pleierske og, skal det vise seg, adoptivdatter, Agaat. Fra dette utgangspunktet nøstes en fortelling om makt og avmakt, hat og kjærlighet, undertrykkelse og hevn. Les mer

Lydbokavtalen

Lydbokforlagene mener at de eksisterende lydbokkontraktene ikke speiler dagens situasjon, og Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er innstilt på å gå med på en tillemping av de eksisterende gjenbruksbestemmelsene. Slik lyder den midlertidige lydbokavtalen vi har inngått:

1. Med virkning for perioden 1.3.2014 – 31.12.2016 inngår partene en protokoll om et midlertidig unntak fra normalkontraktens bestemmelser om tilleggshonorar for lydbøker.

2. Tilleggshonorar for lydbøker som utgis i den nevnte perioden, betales som følger:

a. Ved utgivelse av en oversettelse som lydbok utbetales et tilleggshonorar til oversetteren som skal utgjøre 10 % av indeksregulert grunnhonorar. Dette gir forlaget rett til å selge inntil 1000 eksemplarer av lydboken, uavhengig av hvilket lydbærende medium lydboken omsettes i, i utgivelsesåret + 5 kalenderår.

b. Når salget av lydboken i løpet av utgivelsesåret + 5 kalenderår, uten hensyn til lydbærende medium eller utsalgspris, overstiger 1000 eksemplarer, utbetales ytterligere tilleggshonorar med 5 % av indeksregulert grunnhonorar hver gang følgende omsetningstall passeres:
i. 1000 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 15 % tilleggshonorar)
ii. 1500 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 20 % tilleggshonorar)
iii. 2500 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 25 % tilleggshonorar)

3. Normalkontrakten gis en protokolltilførsel knyttet til pkt. 6.4 hvor det opplyses at det gjelder et midlertidig unntak for tilleggshonorering ved utgivelse av lydbøker.

 

E-bokavtalen

Den midlertidige avtalen om e-bokutgivelse, opprinnelig datert 15. desember 2010, er blitt forlenget flere ganger. I desember 2013 prolongerte vi den for kun tre måneder, i håp om at knapp tidsfrist ville virke positivt på viljen til å finne fram til en bedre avtale. Pr. i dag står partene altfor langt fra hverandre til at det er håp om enighet før 1. april. Den norske Forleggerforening og Norsk Oversetterforening/Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er derfor enige om at vi forlenger den midlertidige avtale ytterligere tre måneder, til 1. juli 2014.

E-bokavtale

 

Kritikerprisen til Turid Farbregd

Kritikerprisen for beste oversettelse 2013 er tildelt Turid Farbregd, for oversettelsen fra finsk av Katja Kettus Jordmora.
Jordmora inneholder en sjelden rikdom av verb, adjektiver og substantiver, som om krigen åpner sansene og skaper en egenartet logikk, til fulle gjenskapt i en spillevende oversettelse, sa Audun Lindholm i pristalen. Les mer

Nominasjoner til Kritikerlagets oversetterpris 2013

Norsk kritikerlag kunngjorde nylig navnene på de nominerte til Kritikerprisen for beste oversettelse 2013:

Kettu

Turid Farbregd: Jordmora av Katja Kettu, Pax (oversettelse fra finsk)

 I den finske forfatteren Katja Kettus roman Jordmora kommer vi tett på et umake par som gjennomlever dramatiske begivenheter i Lappland mellom sommeren 1944 og mai 1945. En kjærlighetshistorie utspiller seg mellom tittelens jordmor og en SS-offiser som sannsynligvis har deltatt i massakrene i Babij Jar. I krysspresset mellom kommunisme og nazisme, viljen til liv og blinde henrettelser, oppstår øyeblikk av mening og skjør samhørighet. Romanen er handlingsmettet, men fortalt i et situasjonsnært, hektisk språk kjennetegnet av overraskende assosiasjoner og en sjelden rikdom av adjektiver og substantiver, som om krigen åpner sansene og skaper en egenartet logikk, til fulle gjenskapt i Turid Farbregds spillevende oversettelse.