Innspill til utredning om kunstnerøkonomien 2O14

Høringssvar sendt til Kulturdepartementet 15.8.2014

Vi viser til departementets brev av 16. mai 2014, ref. 14/2284, samt møte i departementet 25. juni og takker for muligheten til å komme med innspill. Vi viser også til Kunstnernettverkets og de andre skribentorganisasjonenes innspill.  Vi opplever at de fleste punktene i mandatet vanskelig lar seg besvare med utgangspunkt i oversetterøkonomien, og har derfor valgt en noe annen innfallsvinkel. Les mer

Mitt liv som dust

Av oversetter Kirsti Vogt

For halvannet år siden fikk jeg en ny BFF. OMG!! 🙂 !! Hun tror hun er SÅ dust, men i virkeligheten er hun søt og morsom og utrolig kul å henge med. 🙂 !!

Jeg er nemlig så heldig å få oversette Dustedagboka. Det er dagboka til 14 år gamle Nikki, som altså er min nye BFF. Du vet ikke hva det er, nei? Det gjorde omtrent ikke jeg heller før Nikki vandret inn i mitt liv da Kagge Forlag trengte en ny oversetter til denne serien. Men BFF står for Best Friends Forever. Nikki har to BFF-er, Chloe og Zoey. (Og meg, da. Men det vet hun ikke. Jeg tror hun ville synes det var dødsflaut. OMG!! 🙁 !!)

Les mer

Oversettere og tolker i konfliktområder – Resolusjon fattet i Berlin 6. august 2014

Den internasjonale oversetterføderasjonen FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) inviterer hvert tredje år sine medlemmer og andre oversettere, terminologer og tolker fra hele verden til sin verdenskongress. På årets kongress, som avholdes i Berlin, samles over 1 600 deltakere fra mer enn sytti land for å diskutere språkindustriens framtid og andre viktige problemstillinger knyttet til virket. Les mer