Afghanistan-kveld på Litteraturhuset i Oslo

Torsdag 12. mai inviterer Fengslede Forfatteres Komité til Afghanistan-kveld på Litteraturhuset i Oslo. Denne kvelden kan du bli kjent med afghanske forfattere i Norge, med en animatør fra Kabul som nylig har bosatt seg i Norge, og du kan få se dokumentarkortfilm fra Afghanistan. Målet med arrangementet er å gi et innblikk i et Afghanistan vi sjelden ser eller hører om. Les mer

NORSK OVERSETTERLEKSIKON SØKER REDAKSJONSSEKRETÆR

Norsk Oversetterleksikon skal være et nettbasert oppslagsverk som søker å kartlegge en hvit flekk på det norske litteraturhistoriske kartet, oversetterne, gjennom artikler som vil spenne fra biografiske oppslagsartikler til forskningsbaserte temaartikler. Leksikonet er under oppbygging.

Les mer

UTTALELSE FRA NORSK OVERSETTERFORENINGS ÅRSMØTE 9. APRIL 2016

Norsk Oversetterforening (NO) ber regjeringen sørge for at bokavtalen videreføres. De som skriver bøkene – forfattere og oversettere – er ikke formell part i avtalen, men den har avgjørende betydning for bredden i utgivelsene og for litteraturens mulighet til å nå ut til leserne, og dermed våre arbeidsvilkår og økonomi. Gjeldende avtale er en minimumsavtale. NO ber regjeringen beholde unntaket fra konkurranseloven og stille større krav til bokhandlere og forleggere om å synliggjøre og formidle hele den litterære bredden.

Vi oppfordrer kulturministeren til på denne måten å bidra til å sikre bredden også i den oversatte litteraturen.

Ti år siden Oversetteraksjonen 2006

2. mai for ti år siden var det aktivitet utenom det vanlige på Sehesteds plass. Blant paraplyer og nysgjerrige tilskuere satt fire oversettere bak et provisorisk arbeidsbord og skrev brev til forlagene på hver deres gammeldagse skrivemaskin så det klapret. Ved siden av dem lå bunke på bunke med oversettelser, alle sirlig innpakket i gråpapir. For den som måtte være i tvil om hva som var på ferde, ga klistremerkene på bokpakkene en klar pekepinn. Les mer