Oversatt Aften: Boblenes tale ved teikneserieoversettar Tor Lier

Torsdag 3. mai kl. 19 i Kverneland, Litteraturhuset, Oslo.

Oversatt aften handlar denne gongen om boblenes tale, oversettaryrkets mest krevande øving/sport når det gjeld kort, treffande og presis formuleringsevne. Teikneserielesarar er meir utolmodige enn andre, og finn seg ikkje i replikkar som ikkje fungerer. Men i opphavet song ikkje eingong Donald med sitt nebb på norsk, sjøl om det verkar slik. Ein av dei som har lært han det, er Waldemar Hepstein, som teikneserieoversettar Tor Lier kallar seg i embets medfør. Les mer

Om fremtidssamlinger og strategiske blindsoner

«For noen uker siden overvar jeg en forestilling jeg ikke glemmer. Den het Fremtidssamling og ble oppført i Nydalen med rundt hundre kulturarbeidere som publikum. Det fire timer lange verket tok i bruk både språklige og visuelle virkemidler, i tillegg til interaktive elementer som mentometerknapper og «dybdediskusjon». Regi og fremføring var ved Kulturdepartement (KUD), eller snarere ved deres underleverandører, analyse- og rådgivningsselskapet inFuture.»

Slik innleder oversetter Johanne Fronth-Nygren sin kronikk om Fremtidsstudien og regjeringens bruk av inFuture i arbeidet med den nye kulturmeldingen. Hun avslutter med å oppfordre kulturminister Trine Skei Grande til «å tenke seg ut av inFutures strategiske blindsone». Les kronikken på Morgenbladets nettside.

Oversetterkurs på Biblo Tøyen

I samarbeid med Biblo Tøyen har medlemmer av Norsk Oversetterforening i april holdt oversetterkurs for skoleelever fra Oslo. Biblo Tøyen er landets eneste bibliotek som kun henvender seg til barn og unge i alderen 10 til 15 år, og ble i 2017 kåret til Årets bibliotek. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd. Les mer

Disputas: Feminisme på reisefot

Fredag 20. april vil master Ida Hove Solberg ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Traveling Feminism. Simone de Beauvoir and Le deuxième sexe in Norwegian Translation and Reception.

Disputasen finner sted kl. 10.15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum.

Nærmere informasjon om avhandling og prøveforelesning finner du på nettsiden til Universitetet i Oslo.

Utlysning: Arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2018 er kr 21 600.

Søknadsfrist: 16. april 2018

Stipend kan søkes av norske oversettere (uavhengig av foreningstilknytning) med opphavsrett til minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller til minst to oversettelser av dramatisk verk oppført på norsk scene, (inklusive NRK radio og fjernsyn, eksklusive amatør/frigruppeteater). Utenlandske oversettere som bor i Norge og oversetter fra norsk kan også søke.

Flere opplysninger og søknadsskjema finner du HER.

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Ruth Nissen-Drejer (1896–1977)

Ruth Nissen-Drejer er allerede nevnt i Oversetterleksikonets temaartikkel om oversettere av ungpikebøker, men har nå fått en egen biografiske artikkel hvor du kan bli bedre kjent med henne.

Nissen-Drejer var både bereist og belest med studieopphold i Oxford og Paris, og avla som en av relativt få kvinner eksamen artium på «den sproglig-historiske linje» i 1915. Hun oversatte et hundretalls bøker «de fleste med uangripelig moral», og hun skrev også selv en rekke populære ungpikebøker i mellomkrigstiden.

«Men hun ga seg også i kast med den seriøse litteraturen, med krevende tekster som George Eliots «Silas Marner» og Thomas Hardys «Jude the Obscure». Når vi ser på oversettelsene hennes, er det tydelig at hun har stor språk- og kulturkompetanse, og at hun har evnen til å formulere seg,» skriver Bente Christensen i sin ferske artikkel i Norsk Oversetterleksikon.