Norsk Oversetterforenings stipender 2019 — utlysning

Alle oversettere av bøker i offentlige bibliotek er søknadsberettiget til bibliotekvederlag, og Norsk Oversetterforening fordeler kollektive bibliotek- og kopieringsvederlagsmidler til skjønnlitterære oversettere, i form av stipender. Stipendene tildeles etter søknad (unntatt honnørstipend og stipend for eldre fortjente medlemmer), og stipendkomiteen avgjør stipendtildeling og omfang etter skjønnsmessig vurdering. Stipendtildeling er ikke avhengig av medlemskap i foreningen. Søknadsfrist: tirsdag 16. oktober kl. 13.00.

Mer informasjon og søknadsskjemaer finner du HER
Vi oppfordrer deg til å lese nøye og benytte riktig skjema!

Ta kontakt med Norsk Oversetterforening om du trenger hjelp til utfyllingen.

Tekst i flukt på Kapittelfestivalen

For fjerde år på rad møtes fire eksilforfattere og fire norske oversettere til et to dagers verksted på Kapittelfestivalen. Prosjektet ble startet av Norsk PEN i samarbeid med Norsk Oversetterforening i 2015 for å hjelpe fribyforfattere å nå ut til publikummet i sitt nye hjemland. Norsk Oversetterforening overtok ansvaret for verkstedet året etter og driver det videre i samarbeid med Kapittelfestivalen. Les mer

Kritisk virksomhet: Norsk kritikerlags jubileumsseminar

Tid: 10. og 11. november
Sted: Nasjonalbiblioteket i Oslo

Norsk kritikerlag fyller 20 år i 2018, og inviterer til jubileumsseminar 10. og 11. november på Nasjonalbiblioteket.

Det heter seg at kritikken er under press. Stadig vekk diskuteres det at avisene bygger ned den kritiske virksomheten og at kritikk sjelden er klikkvinnere. Innimellom kan det oppleves som at det ikke er plass til kritikk i den nye medieøkonomien. Samtidig er offentligheten flyttet ut i sosiale medier, og de kritiske diskusjonene ser ikke ut til å forsvinne. Kritikken skal fremdeles finne sin plass, men det er ikke bare dommedagsprofetier i den kritiske hverdagen, faget står fremdeles sterkt. Les mer

Fra Nevermoor til Ingenlund – eller hvorfor i all verden oversette navn?

av oversetter Kirsti Vogt

Når en oversetter river seg løs fra tastaturet, går ut i den virkelige verden og forteller noen der hva hun jobber med, og disse noen er opptatt av det vi kaller fantasylitteratur, er det et tema som alltid dukker opp i samtalen: Oversettelse av navn.

For det er altså primært i fantasysjangeren vi iblant oversetter eller fornorsker navnene og hele det litterære universet. Og det er sånt som skaper diskusjon. Noen synes det er flott, andre synes det er tullete tukling med forfatterens verk. En del Tolkien-fans tilhører sistnevnte gruppe. Av og til skulle man nesten tro at Tolkien er Gud og at hans oversettere har besudlet selveste skaperverket. Når jeg treffer den typen, har jeg en viss glede av å la dem holde på en stund før jeg spør om de virkelig synes at oversetterne burde ha ignorert Tolkiens instruks om at alle navn i hans verker skulle oversettes. Da blir det ofte litt stille. Les mer

Oversatt: Italiensk kvantefysikk og tysk modernisme

Litteraturhuset i Bergen,  18. september kl 19.00-21.00
Fosse-stova (obs! 1. etasje)

Oversatt på Litteraturhuset i Bergen er en arrangementsserie som handler om å gjøre arbeidsmetoder og resultater fra oversetteryrket kjent blant et bredt publikum. Tirsdag 18. september skal det handle om oversettelse av italiensk kvantefysikk og tysk modernisme. Les mer

Utlysning: Artists-in-Residence Austria 2019

In co-operation with KulturKontakt Austria, the Austrian Federal Chancellery makes available 50 residencies in Austria (Vienna and Salzburg) for the year 2019. Foreign artists can apply for this grant programme electronically via the www.artists-in-residence-austria.at platform. The residency is designed to offer an opportunity to familiarise oneself with the Austrian art scene and cultural environment and to make contact with Austrian artists. Les mer