Snart klart for Tysk-norsk litteraturfestival

Fredag 26. til søndag 28. april fylles Litteraturhuset i Oslo fra kjeller til loft, fra morgen til kveld med litteratur fra Tyskland, Østerrike og Sveits. Da arrangeres nemlig Tysk-norsk litteraturfestival.

Flere av de mest toneangivende forfatterne i de tysktalende landene kommer for å delta på rundt 60 arrangementer sammen med et helt stjernegalleri av norske kolleger, som stiller opp for å ta dem vel imot. Les mer

Nordisk forfatter- og oversetterrådsmøte — Schæffergården

Årets møte samler 45 forfattere og oversettere fra 13 organisasjoner fra Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge og Sverige. Etter markering av Rådets 100-årsdag i går ettermiddag etterfulgt av feiring av Dansk forfatterforenings 125-årsdag i København, er delegatene nå klare for to intense dager med diskusjon og informasjonsutveksling på Schæffergården nord for hovedstaden.

På programmet står:

  • Samtaler om «Tech-gigantene» som er på vei inn i de nordiske bokmarkedene
  • Bibliotekenes roll, funksjon og fremtid i Norden
  • «Skryterunde» — der hver organisasjon vil fortelle om «årets seier»
  • SMSpress — et forlag med annerledes format presenteres seg
  • How Society af Authors has dealt With Amazon in the UK
  • Islendingesagaene og Oldtidssagaene — Nordisk litteratur, språk og oversettelse
  • Rådets generalforsamling

 

Utlysning: Arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2019 er kr 22 300.

Søknadsfrist: 24. april 2019

Stipend kan søkes av norske oversettere (uavhengig av foreningstilknytning) med opphavsrett til minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller til minst to oversettelser av dramatisk verk oppført på norsk scene, (inklusive NRK radio og fjernsyn, eksklusive amatør/frigruppeteater). Utenlandske oversettere som bor i Norge og oversetter fra norsk kan også søke.

Flere opplysninger og søknadsskjema finner du HER

 

 

Ika Kaminka gjenvalgt som foreningsleder

Lørdag 16. mars samlet Oversetterforeningens medlemmer seg til aller første årsmøte i Kronprinsens gate 17. Så mange som 94 medlemmer hadde meldt seg på til møtet, der medlemskapskriterier var et av hovedpunktene på agendaen. Styret hadde lagt frem et forslag til en justering av kriteriene, som går ut på at oversettere som har oversatt fire bøker de siste fire årene, kan fremlegge ett verk av skjønnlitterær prosa for skjønnsvurdering av Faglig råd. Dette som et tillegg til de eksisterende kriteriene. Det kom også inn et benkeforslag fra salen, om at det bare skulle legges formelle kriterier til grunn for opptak. Etter en grundig og ivrig debatt ble styrets forslag vedtatt med et klart flertall. Se detaljer knyttet til kriteriene her.

Det ble også valgt inn gamle og nye medlemmer til ulike verv. Styret er uendret, Ika Kaminka ble gjenvalgt som foreningsleder, mens det ble valgt inn ny leder for Faglig råd, Agnete Øye. Eivind Lilleskjæret rykket opp til å bli nestleder. Bård Kranstad og Hege Mehren ble valgt inn som nye medlemmer av Rådet. For en fullstendig oversikt, klikk her.

Dagen ble avsluttet med middag i Oslo Sjømannsforenings selskapslokaler.

Hieronymusdiplom tildelt Kirsti Baggethun

Kirsti Baggethun er tildelt Norsk Oversetterforenings Hieronymusdiplom «for hennes oversettelser av norsk litteratur til spansk og varme nærvær i vår forening gjennom mange år».

Tildelingen fant sted under årsmøtemiddagen 16. mars.

Hieronymusdiplomet deles ut av foreningen som en utmerkelse for fortjenstfull innsats, enten gjennom stor produksjon, langt slit, glødende interesse for oversetterkollegiet eller annen høyverdig og likeverdig innsats.

Diplomiatet sa blant annet følgende i sin fremføring:

Hieronymusdiplom.illustrasjon

Dette medlemmet kommer jevnlig flyvende når foreningen kaller. Langveisfra! Vi skal i dag nemlig diplomiere et medlem som røkter Hieronymus’ hage utenfor det hjemlige ved å omplante nettopp hjemlige litterære blomster i europeisk jord. Edle blomster, må vi tilføye, og mange!

Og sjelden har vel en diplomiand vært mer selvskreven til å hedres med nettopp Hieronymus’ diplom.

Allerede i 1983 oversatte nemlig vårt medlem «Professor Hieronimus» av Amalie Skram til spansk!