Normalkontrakten — ny honorarsats

Normalt honorar fra 1. juli 2019 er kr 216,76 per 1000 tegn, medregnet mellomrom (fra kr 211,06).

Avtale om Normalkontrakt for oversettelser er inngått mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening på den ene siden og Den norske Forleggerforening på den andre.

Avtalen ble inngått 20. oktober 2006 og gjelder normalkontrakt for oversettelser, som regulerer forlagsutgivelser av oversatt litteratur. Normalkontrakten skal brukes for alle avtaler om oversettelse som inngås etter 1. oktober 2006, og når avtalepartene er medlemmer i de ovennevnte foreninger.

Kontrakten finner du her.

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Albert Lange Fliflet (1908-2001)

I fjor ble Mikael Holmberg tildelt Bastianprisen for sin oversettelse av det finske nasjonaleposet «Kalevala». Det var en spesiell tildeling i prisens historie, for samme ære ble Albert Lange Fliflet til del i 1968 – for oversettelse av samme verk. Men mens Holmbergs gjendiktning er til bokmål, valgte Fliflet i sin tid vesttelemål som sin målform. Han reiste rundt i Vest-Telemark og samlet ord, uttrykk og kunnskap om gamle redskaper, byggeskikk og liknende, og brukte i alt 12-13 år på arbeidet.

Man kunne med det kanskje tro at Fliflet ellers var nynorskmann, men det var han ikke. «Valget av den fascinerende, men også arkaiske og ofte vanskelig forståelige språkformen kan virke overraskende, både med tanke på samtidige lesere på 1960-tallet og oversetterens egen språkbakgrunn. Fliflet var nemlig også en konservativ riksmålsbruker,» skriver Anitta Viinikka-Kallinen.

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Martin Nag (1927–2015)

«Hvis ikke en dikter har ‘satt merker’ i deg, skal du ikke gjendikte ham.» Ordene tilhører Martin Nag, slavist, kommunist, litteraturkritiker og oversetter, som i høyeste grad lot seg merke.

Atle Grønn skriver:

«Nag var lidenskapelig opptatt av sine forfattere «bak jernteppet». Oversettergjerningen gikk hånd i hånd med et sterkt kulturpolitisk engasjement, der formidleren Nag gjerne aktivt argumenterte for at hans egne forfattere burde få Nobelprisen i litteratur. Et annet særtrekk ved hans oversettergjerning var at han pleiet personlig kontakt med forfatterne, og oppsøkte dem og deres slektninger i hjemlandet – til tross for alle hindringer under den kalde krigen.

(…)

Et av Nags hovedverk er oversettelsen av Mikhail Bulgakovs Mesteren og Margarita, en av de store klassikerne i det 20. århundret. Utgivelsen er en bragd på flere plan og viser igjen hvilken teft Nag hadde for slaviske samtidsforfattere. For russere flest, og ikke minst i Vesten, ble Bulgakov først allemannseie mot slutten av Gorbatsjovs perestrojka og glasnost, nesten 50 år etter sin død i 1940. Men da den tidligere forbudte Mesteren og Margarita ble utgitt posthumt i 1967 som en føljetong i tidsskriftet Moskva, fant Nag veien til Bulgakovs enke, Jelena «Margarita» Bulgakova, som han omtalte som «kanskje den mest stimulerende kvinne jeg noensinne har møtt» De diskuterte Nags tanker om at Hamsuns Victoria – i ånden fra Nags aldri hvilende komparative blikk – kunne ha vært en inspirasjon for kjærlighetshistorien i Mesteren og Margarita, noe Bulgakovs enke skal ha bekreftet.»

Les mer i Norsk Oversetterleksikon og bli kjent med en av de viktige formidlerne av slavisk litteratur i Norge.

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Gordon Hølmebakk (1928–2018)

Gordon Hølmebakk er nok best kjent for innsatsen gjennom sine nærmere 40 år som redaktør og sjefredaktør i Gyldendal Norsk Forlag. Med legendariske serier som Kolon (1974-1980) og Vita (1982-1996) introduserte han en rekke betydelige forfatterskap i verdenslitteraturen for norske lesere. Mindre kjent er det kanskje at han også selv oversatte flere bøker, før han altså ble oppdragsgiver for andre oversettere.

Mer om dette kan du lese i Tom Lotheringtons ferske leksikonartikkel.

Norsk Oversetterforening søker etter vikar

Vår dyktige administrasjonskonsulent skal ut i permisjon, og vi søker vikar til administrasjonen fra 15. august til 1. juni neste år. I denne perioden snur vi litt rundt på våre arbeidsoppgaver og søker en person som kan inngå i vårt administrasjonsteam.

Søknadsfristen gikk ut 19. juni.

Les mer