Informasjonsmøte om ny normalkontrakt for oversettelser – 4. februar

Ny normalkontrakt for oversettelse er nå på plass, og gjelder for kontrakter som inngås fra og med 1. januar 2020. Norsk Oversetterforening og NFFO inviterer til et felles medlemsmøte der dere får lære mer om normalkontrakten.

Dato: Tirsdag 4. februar, kl. 17-19
Sted: NFFOs lokaler i Uranienborgveien 2, Oslo

Hva er de viktigste endringene? Hva betyr endringene for deg som oversetter og hva må du passe på ved inngåelse av kontrakten? Forhandlingsdelegasjonen ved Ika KaminkaBjørn Herrman, Rune Moen og Jan Terje Helmli vil stå for gjennomgang og veiledning, og er tilgjengelige for spørsmål fra salen.

Det gjøres filmopptak av møtet, som vil bli gjort tilgjengelig for de av foreningenes medlemmer som ikke har anledning til å være til stede.

Møtet varer fra kl. 17-19. Servering av kaffe og te.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og det er ingen påmelding.

Utlysning: Fagseminar for skjønnlitterære engelskoversettere

Velkommen til fagseminar for skjønnlitterære engelskoversettere fredag 28. og lørdag 29. februar 2020 i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gt. 17 — Påminnelse

En viktig og lærerik del av seminaret er tekstnært gruppearbeid. Det er en forutsetning for deltakelse at man oversetter tilsendte tekstutdrag i forkant av seminaret. Antallet deltakere er begrenset til 25, og seminaret har en egenandel på 600 kroner. Seminaret er åpent for alle skjønnlitterære oversettere fra engelsk, uavhengig av medlemskap i foreningen. Deltakerne vil bli plukket ut på bakgrunn av søknadsbegrunnelse og produksjon, og med henblikk på å sette sammen mangfoldige grupper i seminarets verkstedsdel.

Les mer

Oversettelse og oversettere gjennom historien — internasjonalt seminar om oversettelseshistorie

4.–5. mai 2020, Tøyen hovedgård i Botanisk hage, Oslo

Oversettelseshistorie er det overordnede temaet for seminaret, som arrangeres av Traveling Texts (Universitetet i Oslo) og Norsk Oversetterleksikon (Norsk Oversetterforening). Hovedmålet med seminaret er å rette søkelyset mot den delen av historien som sjelden blir omtalt, nemlig den oversatte. Hvordan har oversettere og oversettelser satt sitt preg på historien generelt og litteraturhistorien spesielt? Hvordan har oversatt litteratur blitt lest og omtalt gjennom historien? Hva kjennetegner oversettelser og gjendiktninger i ulike tidsepoker? Hvilken rolle spiller oversetterens ideologiske ståsted? Hvordan kommer intertekstualitet til uttrykk i oversettelser? Hvordan skriver vi oversettelsenes og oversetternes historie? Dette er noen av spørsmålene vi håper å få belyst under seminaret.
Les mer

Oversatt: Engelsk språk møter tysk virkelighet

Litteraturhuset i Bergen, Alver, tirsdag 25. februar kl. 19.oo-20.30

Hvordan angriper oversetteren en tekst der det visuelle møter språket, originalspråket møter en annen nasjonal bakgrunn, og opphavsspråket engelsk møter norsk? Dette var noen av utfordringene for John Grande i arbeidet med oversettelsen av tysk-amerikanske Nora Krugs Heimat – et familiealbum.

Les mer