FITs verdenskongress på Cuba utsettes til 2021

FIT har besluttet å utsette verdenskongressen som skulle avholdes på Cuba i desember i år med ett år. Ny dato for kongressen vil bli kunngjort i løpet av mai. NO kommer tilbake om reisestøtte til Cuba i 2021 på et senere tidspunkt.

Les hele uttalelsen fra FITs president Kevin Quirk her: Les mer

Ole Michael Selberg tildelt Ryszard Kapuścińskis oversetterpris

I mars ble Ole Michael Selberg tildelt Ryszard Kapuścińskis oversetterpris for sin livslange innsats for polsk litteratur og språk.

Juryen trekker spesielt frem hans oversettelser av Ryszard Kapuściński, Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Piotr Szewc, og Andrzej Stasiuk. De fokuserer også på hans gjendiktninger av Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz og Wisława Szymborska, samt dramatikkoversettelser av Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz, og Witkacy.

Vi gratulerer!

Utlysning: Reisestøtte til FITs verdenskongress 2020

Kongressen i 2020 er avlyst. Les mer HER

Norsk Oversetterforening (NO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) utlyser med dette støtte til medlemmer som ønsker å delta på FITs verdenskongress i Varadero, Cuba, som avholdes 3.-5. desember 2020. Informasjon om kongressen finnes på www.fit-ift.org under World Congress og på https://fitvaradero2020en.wordpress.com/.

Under finner du søknadsskjema med informasjon om kriterier for tildeling av støtte. Skjemaet benyttes av NO-medlemmer og av dobbelmedlemmer i NO og NFFO. Medlemmer kun i NFFO benytter søknadsskjema utlyst av NFFO.

Les mer

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Finn Halvorsen (1893–1960)

«Før annen verdenskrig var Finn Halvorsen en anerkjent forfatter, dramatiker, kritiker og oversetter. Hans ettermæle er likevel utelukkende knyttet til innsatsen som sentral kulturbyråkrat i NS-regjeringens tjeneste under krigen. Om han i det hele tatt huskes som noe annet enn den «teaterdiktator» han skal ha vært i disse årene, måtte det være som oversetter av flere nobelpristagere. Hans eget forfatterskap vies svært lite oppmerksomhet i senere litteraturhistoriske oversiktsverker.»

Les mer i Tom Lotheringtons artikkel om Finn Halvorsen i Norsk Oversetterleksikon. 

Utlysning: Arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2020 er kr 23 000.

Søknadsfrist: 30. april 2020

Stipend kan søkes av norske oversettere (uavhengig av foreningstilknytning) med opphavsrett til minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller til minst to oversettelser av dramatisk verk oppført på norsk scene, (inklusive NRK radio og fjernsyn, eksklusive amatør/frigruppeteater). Utenlandske oversettere som bor i Norge og oversetter fra norsk kan også søke.

Flere opplysninger og søknadsskjema finner du HER.

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Maigret på norsk

«Mange leser krim, men det er bare noen få detektiver alle vet hvem er. Ved siden av Sherlock Holmes og Hercule Poirot er Maigret en av disse. Politimannen Maigret, ikledd filthatt og ullfrakk og dampende på en pipe, løser kriminalsaker ved å gjøre seg kjent i stadig nye miljøer. Da de første Maigret-romanene kom på 1930-tallet, ble de nesten umiddelbart oversatt til norsk, og fortellingene hadde i det minste frem til 1980-tallet stor suksess i Norge.»

Dette skriver Helle Waahlberg i artikkelen «Detektivgenrens absolutt betydeligste representant i dag» — Maigret på norsk

Les mer her: https://www.oversetterleksikon.no/detektivgenrens-absolutt-betydeligste-representant-i-dag-maigret-pa-norsk/

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Einar Berg (1921–1995)

Einar Berg var utdannet jurist, flyver, religionshistoriker og arabist, og virket de siste tyve årene av sitt yrkesaktive liv som førstelektor i arabisk ved Universitetet i Oslo. Berg ble særlig kjent for sitt arbeid med den første fullstendige oversettelsen av Koranen til norsk, men oversatte også skrifter av muslimske tenkere, samt moderne arabisk skjønnlitteratur.

Les mer om Einar Bergs oversettelser i Norsk Oversetterleksikon.