Kari Bolstad og Gøril Eldøen forteller om sine prisbelønte oversettelser

Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for fremragende oversettelse av et skjønnlitterært verk.

Onsdag 28. oktober kl. 19 kan du møte årets mottakere av den prestisjetunge prisen, Kari Bolstad og Gøril Eldøen, som skal snakke om sine oversettelser av henholdsvis Johan Theorins «Slaget om Salajak» (barne- og ungdomsbok fra svensk) og Virginie Despentes’ «Vernon Subutex» (fra fransk).

Arrangementet vil foregå i Amalie Skram på Litteraturhuset i Oslo. På grunn av smitteverntiltak ber vi publikum om å være ute i god tid. Alle deltakere vil bli bedt om å oppgi kontaktinformasjon i døra. Med dagens regler er kapasiteten i Amalie Skram 49 personer. Litteraturhuset oppfordrer til bruk av munnbind på huset. Det er ikke nødvendig med munnbind under selve arrangementet når man sitter på plassen sin, men bruk det gjerne i fellesarealene, på vei til og fra salen. Det er ikke tillat å mingle. Les mer

Vi minner om: Seminar for oversettere av underholdningslitteratur – utlysning

Krim og kjærlighet i høstmørket — Seminaret er utsatt til 2021
Hva kalles rommet med alle de fæle bildene fra åstedet, og hva sier man med blomster?

Norsk Oversetterforening inviterer til fagseminar om underholdningslitteratur på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker fredag 20. og lørdag 21. november, med tekstnært gruppearbeid og sakkyndig faglig innsprøytning i begge hovedgenrene. Vi fokuserer på troverdig dialog og god, leselystfremmende norsk uavhengig av kildespråk, og på krimsiden belyser vi først og fremst det norske begrepsapparatet rundt politiets og påtalemyndighetens organisasjon, arbeidsgang og juridiske prosess. Gjennom gruppeøvelser, ekspertinnlegg og sosialt samvær utforsker vi mulighetene til å sette en faglig spiss på underholdningslitteratur, der kvaliteten er spesielt viktig fordi leseopplevelsen er genrens eksistensberettigelse. Disse bøkene understøtter skjønnlitteraturens plass i et moderne samfunn, og teksten når mange lesere.

Åpent for alle oversettere som ønsker å vie seg til forbrytelser og romantikk når nettene blir lange. Vi ønsker velkommen til et nærblikk på norskens grensesnitt mot hygge og uhygge.

Søknadsfrist: 30. oktober    Egenandel: kr 450 (inkludert overnatting i enkeltrom med fullpensjon) Les mer

NOs høringssvar til kulturkomiteen

Tirsdag 20. oktober var det budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen, og foreningsleder Hilde Lyng deltok via Zoom. Hun presenterte følgende innspill til budsjettet:

Kap. 320, post 55: Norsk kulturfond
Det er gledelig at stimuleringspakken for kulturlivet tilgodeser Norsk kulturfond med 50 millioner og at noe av midlene går til innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, slik at en eventuell reversering av årets avkortning i honorarer til forfattere og forlag ikke går utover de andre ordningene. Les mer

I forslaget til statsbudsjettet: 100 mill. til 309 ettårige stipend til Statens kunstnerstipend

Kulturrådet melder at de 309 midlertidige stipendene vil bli tildelt i den ordinære søknadsrunden som har søknadsfrist nå 16. oktober. Dette er som vanlig med forbehold om at forslaget til statsbudsjettet blir vedtatt.

Det vil altså ikke bli en egen utlysing for disse stipendene, men de vil inngå den ordinære tildelingen for 2021.

Fordelingen av stipendene på de ulike kunstnergruppene vil først bli vedtatt etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet.

Tildelingene som har søknadsfrist 16. oktober vil være klar i mars 2021.

Lenke til artikkelen om de nye stipendene

 

 

Vi minner om: Norsk Oversetterforenings stipender 2021 – utlysning

Alle oversettere av bøker i offentlige bibliotek er søknadsberettiget til bibliotekvederlag, og Norsk Oversetterforening fordeler kollektive bibliotek- og kopieringsvederlagsmidler til skjønnlitterære oversettere i form av stipender. Stipendene tildeles etter søknad (unntatt honnørstipend og stipend for eldre fortjente medlemmer), og stipendkomiteen avgjør stipendtildeling og omfang etter skjønnsmessig vurdering. Stipendtildeling er ikke avhengig av medlemskap i foreningen.

Søknadsfrist: fredag 16. oktober kl. 13.00. Les mer

Statsbudsjettet 2021

– 100 millioner til midlertidige kunstnerstipend, men ingen økning i innkjøpsordningene

Hilde Lyng, leder i Norsk Oversetterforening

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja la 7.10 frem forslag til kulturbudsjett for 2021.

Det er gledelig at regjeringen har satt av 100 millioner til en midlertidig økning i kunstnerstipendene. Økningen tilsvarer 309 ordinære arbeidsstipendhjemler, samt 4 langvarige stipender. Størrelsen på ordinære arbeidsstipend økes også fra 276 805 kroner til 283 210 kroner og følger således lønnsutviklingen i Norge. Kunstnerstipendene er svært viktige for at det skapes kunst i Norge, og det hadde derfor vært ønskelig at økningen kunne være permanent og sikre mer stabile forhold, men som videreføring av Covid-19-krisepakken, er dette et tiltak som treffer godt. Les mer

Fordelingstvisten om bibliotekvederlaget – NO anker til voldgiftsretten sammen med NBU og NDF

Fordelingstvisten om bibliotekvederlaget har preget skribentorganisasjonene i lengre tid. Da forhandlingene organisasjonene imellom ikke førte frem, ble det overlatt til Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget å treffe et fordelingsvedtak, som ble meddelt organisasjonene 5. august. I vedtaket ble Forfatterforbundet tilkjent midler som hittil har kommet kunstnergruppene barne- og ungdomsbokforfattere, dramatikere og oversettere til gode. Dersom en eller flere av organisasjonene ikke godtar vedtaket, er ordningen slik at fordelingstvisten ankes til voldgiftsretten, som så treffer en endelig avgjørelse. Organisasjonene ble gitt frist til å anke innen 5. oktober.

Styrene i Norsk Oversetterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norske Dramatikeres Forbund har nå enstemmig vedtatt at Forhandlingsutvalgets vedtak om fordeling av bibliotekvederlaget mellom de skjønnlitterære skribentorganisasjonene skal ankes til voldgiftsretten.

Foreningene ønsker fortsatt å stå samlet om argumentasjonen, og sendte 1. oktober en felles stevning til Kulturdepartementet. Voldgiftsretten skal ta stilling til fordelingen for årene 2019–2021, og dommen vil være endelig og bindende og ha presedens for kommende avtaleperioder.

Det er viktig for våre tre foreninger å få et resultat og en begrunnelse som gir prinsipielle holdepunkter for den videre fordelingen. Vi er av den oppfatning at Forfatterforbundet ikke er representative for våre kunstnergrupper, og derfor ikke bør tilkjennes midler som det hittil har vært enighet om skal gå til barne- og ungdomsbokforfattere, dramatikere og skjønnlitterære oversettere.

 

Gratulerer med Hieronymus-dagen!

Norsk Oversetterforening er ikke alene om å feire oversetterne og Hieronymus-dagen. Våre søsterorganisasjoner Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO) har tradisjonen tro delt ut sine oversetterpriser. Les mer