Norsk Oversetterforening ble nylig gjort oppmerksom på at Storytel Sverige har kontaktet flere oversettere med tilbud om oppdrag direkte for lyd, omtalt som «Storytel Originals», der de tilbyr en såkalt total buy-out-kontrakt. En slik kontrakt innebærer at oversetter gir fra seg rettighetene til sitt åndsverk i alle formater, for all fremtid, mot et engangsvederlag.

Oversetter gir altså avkall på all salgsbasert inntekt, i motsetning til i Normalavtalen, der oversetter, dersom lydbok er primærutnyttelsesformat, har rett på salgsbasert inntekt (lisensavgift) fra stykksalg av e-bok og papirbok, samt fra strømming. Vi vet at flere oversettere har gode inntekter fra sistnevnte.

Å undertegne kontrakt med Storytel Sverige på premissene som per i dag er fremlagt, innebærer ikke bare å underby kolleger, men også å gi Storytel Sverige et konkurransefortrinn fremfor medlemmene i Forleggerforeningen, som er forpliktet til å følge Normalavtale for oversettelser, fremforhandlet mellom NO/NFFO og Forleggerforeningen. Dette kan på sikt være med på å undergrave Normalavtalen.

Denne type frikjøp av opphavsrettigheter er fremmed på litteraturfeltet, og skribentorganisasjonene har sterke prinsipielle innvendinger mot slike avtaler.

Vi ber alle som blir kontaktet av Storytel Sverige vedrørende oppdrag om å ta kontakt med Norsk Oversetterforening. Vi vil fraråde at det inngås avtaler som baserer seg på premissene i kontrakten Storytel Sverige legger frem.