Alf Harbitz var en høyt respektert skribent og aktør i kulturlivet gjennom mange tiår. Som oversetter ga han norsk språkdrakt til en rekke av sin tids mest kjente bøker. Gjennombruddet som oversetter kom så sent som i 1930 med Elizabeth og hennes søstre av Jane Austen – en bok som gjennom senere oversettelser til norsk er kjent som Stolthet og fordom.

En annen klassiker som Alf Harbitz var den første til å oversette, er Den afrikanske farm (1937) av Karen Blixen.

«Et ledende prinsipp for Alf Harbitz som oversetter var ‘fri i bokstaven, men trofast mot ånden’, som han selv formulerte det i sitt forord til Elizabeth og hennes søstre,» skriver Thor Sørheim.

Les mer om denne og andre oversettelser av Alf Harbitz i Sørheims artikkel i leksikonet.